Aantasting van de ozonlaag door chemische middelen

Bewolking

De ozonlaag is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 km hoogte, waarin relatief veel ozon aanwezig is. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden. Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling uit zonlicht tegengehouden door de ozon. Doordat de ozonlaag ieder jaar een beetje dunner wordt, wordt er steeds minder Uv-straling tegengehouden.

De ozonlaag bestaat uit O3 moleculen

(ozonmoleculen), deze zijn bijna hetzelfde als zuurstofmoleculen. Ozonmoleculen zijn heel erg schadelijk voor je lichaam, als ze je lichaam binnen komen. Toch is de ozonlaag heel belangrijk, want zonder de ozonlaag zou alles verschroeien.

Het Ozongat

Het ozongat is een plek in de ozonlaag waar een lagere concentratie ozon te vinden is dan in de overige delen van de ozonlaag. De nu verboden uitstoot van CFK’s hebben het gat in de ozonlaag voor een groot deel veroorzaakt. Er wordt ingeschat dat het gat zal gaan krimpen wanneer er minder van deze gassen worden geproduceerd en uitgestoten. De grootste omvang van het ozongat werd in 2006 gemeten. Naar verwachting van het KNMI zal het ongeveer vijftig jaar gaan duren voordat alle CFK’s daadwerkelijk zijn afgebroken. Op basis hiervan wordt vermoed dat de ozonlaag boven de Zuidpool is hersteld rond het jaar 2050.

Aantastende chemische middelen van de ozonlaag

CFK’s: (ChloorFluorKoolwaterstoffen) Dit is een gas dat vooral werd gebruikt als drijfgas (freon) in spuitbussen en koeling in koelkasten en aiconditionings. Dit gas is een aantaster van de ozonlaag, omdat het ozonmoleculen kan afbreken.

CFK’s zijn geen natuurlijke gassen. De productie van dit gas is nu verboden. Als CFK’s vrijkomen, stijgen ze op. Na een tijdje worden ze afgebroken door het zonlicht. Als er dan chloor vrijkomt, vernietigd het ozon. Cfk’s werden gebruikt om de inhoud van spuitbussen onder druk te zetten.

Gat boven Antarctica

Chloor uit cfk’s heeft Uv-straling en een ijskoude atmosfeer nodig om ozonmoleculen te vernietigen. Op Antarctica zijn in de lente de omstandigheden perfect. Het is nog koud genoeg, en de eerste zonnestralen komen weer door na een winter zonder zonsopkomst. Elke lente vreet chloor in een noodtempo bijna de helft van de oorspronkelijke ozon boven Antarctica op. Technisch gezien ontstaat er dus geen echt ‘gat’ maar eerder een verdunning van de ozonlaag. Het gat stopt met groeien als het te warm wordt. In de zomer is het gat zelfs weer helemaal dicht door de aanvoer van verse ozonrijke lucht. Het duurt dan tot de

Wat zijn de gevolgen van de beschadiging?

Als de ozonlaag dunner blijft worden, zal er binnen kort geen leven meer mogelijk zijn op aarde. Doordat de ozonlaag Uv-straling tegenhoud, en deze nu steeds dunner wordt, neemt de hoeveelheid Uv-straling die ons bereikt toe. Hierdoor heb je meer kans om huidkanker te krijgen. Huidkanker kunnen we meestal niet genezen.

Veel gewassen zullen verdrogen, en de hoeveelheid plankton zal afnemen. Als er minder planten en plankton op aarde is, zal er meet koolstofdioxide in de atmosfeer komen. Hierdoor zal het klimaat heel erg kunnen

Conclusie

De ozonlaag is heel belangrijk voor ons als mens, maar ook voor de rest van de natuur. Zonder de ozonlaag is er geen leven mogelijk, omdat alles verschroeid zou zijn van de hitte. De ozonlaag moet de Ultraviolette straling van de zon tegenhouden, omdat er anders veel kans is op huidkanker, en het kan makkelijk andere vormen van leven aantasten.

We moeten dus voorkomen dat de ozonlaag verdwijnt. We hebben gelukkig al enkele maatregelen genomen. Gelukkig zal rond 2050 de ozonlaag weer hersteld zijn. We moeten zorgen dat de ozonlaag dan ook goed blijft.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen