Alles over Roundup van Amerikaanse Monsanto

Juli 2017 verkoop glyfosaat opnieuw tijdelijk verlengd. De Europese Commissie heeft opnieuw beslist om de erkenning van glyfosaat, het actieve bestanddeel in onkruidverdelgers als Roundup, tijdelijk te verlengen. De tijdelijke verlenging is altijd nog beter dan een verlenging van de gebruikelijke 15 jaar. De Europese Commissie wacht het onderzoek af op het advies van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), die de opdracht krijgt om de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat nogmaals te onderzoeken. Dit zou 12 tot 18 maanden in beslag nemen.

Goed of slecht nieuws?

Door deze beslissing van de Europese Commissie zijn mens en milieu nog steeds voor 12 tot 18 maanden blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid glyfosaat. Een tijdelijke stop van glyfosaat zou meer op zijn plaats zijn, tot het tegendeel bewezen zou zijn en dat glyfosaat de menselijke gezondheid niet kan aantasten of bodem, lucht en water. Glyfosaat wordt rijkelijk gebruikt in de landbouw en verspreid zich vooral via het grondwater en belast het milieu enorm. Door het gebruik in de landbouw als onkruidverdelger, is het ook overal in terug te vinden, zoals brood, vlees, bier, wijn, groente en fruit en zelfs in onze urine.”

Onderzoek naar glyfosaat

Het gebruik van glyfosaat houdende onkruidverdelgers is in diverse studies onderzocht. Doordat er geen goed en eerlijk onderzoek is gedaan, blijven deze onderzoeken mekaar tegenspreken over het feit of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend zou zijn.

Glyfosaat

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich al eerder uitgesproken dat ze er sterk rekening mee houden dat glyfosaat kankerverwekkend is. Ook heel veel onafhankelijk onderzoek wijst erop dat het middel kankerverwekkend zou zijn en hormoon verstorend.

Glyfosaat wordt wereldwijd gebruikt

Over heel de wereld wordt glyfosaat als werkzaam middel gebruikt in tal van verschillende onkruid doders. Zo wordt het in de landbouw gebruikt om velden onkruidvrij te maken, waarna er gewassen mais of tarwe op worden gezaaid. Ook bij de fruitteelt of boomteelt wordt het veel gebruikt om onkruid te verdelgen. En ook rondom bomen in olieplantages, bananen en koffie plantages etc. Bij modificeerde soja of mais sproeit men onkruiddoders met sproeivliegtuigen gewoon over de gewassen heen. Deze gewassen als mais, bieten of soja zijn resistent gemaakt tegen glyfosaat, maar nemen het gif wel op door blad en wortels.

Roundup is een merknaam

Glyfosaat wordt het meest verkocht onder de naam Roundup en dit merk is door het Amerikaanse bedrijf Monsanto op de markt gebracht in de jaren zeventig. Sinds het jaar 2000 is het patent van Glyfosaat in onkruid bestrijding middelen verlopen, waardoor ook andere producenten van herbiciden glyfosaat mogen produceren en toepassen in hun eindproduct. Alleen al het landbouw gif met de merknaam Roundup heeft een jaarlijkse omzet van circa 2 miljard dollar, waardoor Monsanto een van de grootste en machtigste bedrijven op aarde is en juridisch er alles aan doet om zijn winst te behouden. Momenteel wordt Monsanto in Amerika aangeklaagd wegens opzettelijk achterhouden van onderzoek gegevens die uit zouden moeten wijzen of Roundup kanker verwekkend zou zijn. Ook wordt Monsanto aangeklaagd door honderden slachtoffers of nabestaande, meestal landarbeiders en boeren. Deze zijn er van overtuigd dat het bestrijdingsmiddel Roundup de oorzaak is van hun ziekte of de oorzaak van het overlijden van dierbare (meestal door kanker).

Protesten

Elk jaar kost het de Nederland bevolking 6 tot 12 miljoen euro, om glyfosaat(de door drinkwaterbedrijven uit ons drinkwater te filteren. De lucht wordt niet gefilterd en de afvoer via rivieren evenmin, waardoor het slecht afbreekbare gif in het (zee) milieu komt.

Kankerverwekkende gif

Onafhankelijke onderzoeken hebben bewezen dat glyfosaat wel degelijk hormoonverstorende en kankerverwekkende gif is en naar schatting zijn er al vele duizenden mensen al inmiddels aan overleden. De regering moet kiezen voor economische belangen of de gezondheid van de bevolking. Wel gaan er steeds meer mensen protesteren en de Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en om het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken

Verbod voor particulieren

Mogelijk gaan ze Round-up in 2018 voor particulieren verbieden. Daarmee is het probleem maar ‘deels’ opgelost. In de landbouw wordt er jaarlijks nog zo’n 150 duizend liter op Nederlandse bodem gebruikt. Het gif wordt ook opgenomen door het blad of wortels van onze groentes en fruiten en komt zo in ons voedsel. Veel soja en mais is gemodificeerd en kan tegen het middel, maar de plant kan het even zo goed opnemen. Als de soja of mais uit. Brazilië als veevoer geïmporteerd wordt, kan het via een omweg (via de Nederlandse veestapel) in onze melk, eieren of vlees terecht komen.

Aangetoond dat het kanker kan veroorzaken bij dieren

Inmiddels is er al overtuigender bewijs dat er bij ratten en muizen die blootgesteld zijn aan glyfosaat, verschillende vormen van kanker kunnen ontwikkelen. Volgens het IARC is het middel aangetroffen in het bloed van landarbeiders, wat aantoont dat het door het lichaam wordt opgenomen. Uit een grootschalig onderzoek van 2013 van Milieudefensie en Friends of the Earth is aangetoond, dat bij 50 % van een grote groep deelnemers uit achttien Europese landen, glyfosaat voor kwam in de urine.

Proefdieren

Toediening van geringe hoeveelheden glyfosaat aan proefdieren veroorzaakte tumoren aan de alvleesklieren van mannelijke- en tumoren aan de schildklieren bij vrouwelijke proefdieren. Daarnaast veroorzaakte blootstelling aan glyfosaat een vermindering van de spermaproductie bij proefdieren.

Controle op landbouw gif minimaal

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op of in groente en fruit. En dit terwijl ” Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling van glyfosaat, zelfs bij hele lage concentraties

Een eerste doorbraak

De Amerikaanse staat Californië heeft per 28 juni 2017 de stof glyfosaat op een lijst met kankerverwekkende stoffen geplaatst. Het bedrijf Monsanto dat onkruidverdelger ‘Roundup’ met glyfosaat produceert, probeerde plaatsing op de lijst te voorkomen via een rechter. Maar Monsanto verloor de rechtszaak.

2020 Nederland vrij van gifstoffen in de landbouw

Duidelijk is dat kleine beetjes gif, gevaarlijke concentraties kunnen vormen omdat ze slecht af worden gebroken in ons lichaam. Zowel voor glyfosaat en voor ander landbouw gif zou een verbod moeten komen, mits bewezen is dat het onschadelijk is voor onze gezondheid. Indien in Nederland de bevolking massaal over zou gaan op biologische voedsel, dan zouden we nog voor 2020 van al het schadelijke landbouwgif af zijn. Momenteel is Nederland een van de grootste gebruiker van landbouw gif in Europa. Als Nederlanders veel menselijk leed zouden willen besparen, zouden we massaal over moeten gaan op biologisch voedsel, waarmee we een duidelijk gebaar zouden kunnen maken naar de politiek en ook de andere landen van Europa. Kies dus voor biologisch, als je kiest voor je eigen gezondheid en van je medemens. Ook is het goed voor het milieu, de natuur en uiteindelijk kosten besparend.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen