Alternatieven voor chemische grondontsmetting boeren

Alternatieven voor Metam Natrium

LTO en Plantum zetten vol in op het verder ontwikkelen van alternatieve methoden van aaltjesbestrijding. Het gaat hierbij onder meer om de teelt en verdere ontwikkeling van aaltjesbestrijdende gewassen als raketblad (tegen aardappelmoeheid) of afrikaantjes (tegen wortellesie-aaltjes). Ook technieken als inundatie en biologische methoden als biofumigatie, “bodemresetter” en l zijn in beeld. De organisaties zien ook mogelijkheden in nieuwe behandeltechnieken, waarbij wordt gevarieerd met temperatuur en CO2 om aaltjesbesmetting in de bewaring van uitgangsmateriaal ongedaan te maken.

Inundatie is het voor langere tijd onder water zetten van een perceel

Je kan op deze manier die in Nederland goed toepasbaar is, een aantal grondgebonden ziekten, plagen, onkruiden bestrijden. Deze maatregel wordt in de teelt van bloembollen steeds meer toegepast omdat enkele ziekte moeilijker chemisch te bestrijden zijn.

Biologische grondontsmetting

De Wageningen Universiteit heeft een gemakkelijk afbreekbaar eiwit ontwikkeld dat een constante en bekende kwaliteit heeft en afkomstig is van plantaardige afvalstromen uit de agro-industrie. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. In kasteelten zijn hiermee goede resultaten behaald. Als de methode ook goed werkt in de vollegrond, is hij veel praktischer en in een kortere tijd uitvoerbaar dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

Knoflookextract

Aangevreten wortel heeft gevolgen voor groei
Aaltjes in de grond tasten de wortel, waardoor de opbrengst in gevaar komt. Want als de wortel is aangevreten groeit de plant of boom minder snel.
Een knoflookextract heeft bewezen dat het aaltjes tegengaat.

Afrikaantjes maken gif aan in wortelstelsel

Een andere mogelijkheid is de teelt van Afrikaantjes. Deze plant maakt een soort gif aan in het wortelstelsel, zodra het wordt aangevreten door aaltjes. Als de akkerbouwer/boomkweker een seizoen lang Afrikaantjes teelt, is de verwachting dat hij het jaar erop een betere opbrengst heeft, omdat de aaltjes in aantal door de Afrikaantjes sterk zijn afgenomen.

Biofumigatie

Biologische grondontsmetting door middel van biofumigatie kan een passend alternatief bieden voor het metam-natrium. Diverse praktijkproeven in binnen- en buitenland tonen aan dat onder andere de populatie aardappelcysteaaltjes, Meloidogyne chitwoodi en bietencysteaaltjes met respectievelijk 42, 79 en 90 procent kan afnemen.

“Verdere perfectionering van de teelt en inwerktechniek zal deze resultaten nog verder verbeteren”, stelt Jan Wijnen, productmanager akkerbouw bij Limagrain Nederland. Speciaal voor biofumigatie ontwikkelden LG het mengsel LG Biofum Summer. Dit mengsel bevat rassen multiresistente bladrammenas en gele en Ethiopische mosterd die hoge gehalten glucosinolaten bevatten, waaruit na fijnklepelen en onderwerken gassen vrijkomen die een dodende werking hebben op schadelijke nematoden en schimmels.

“Na tweejarig Brits veldonderzoek en verdere verdiepingsproeven in Nederland hebben we veel inzicht gekregen in biofumigatie. Zo is het belangrijk dat er een goed ontwikkeld gewas staat: dus tijdig zaaien, en verhakselen bij 40-60 procent bloei. Het verhakselen en inwerken dient bij voorkeur in één werkgang te gebeuren, verder moet de grond gesloten achterblijven, bijvoorbeeld door een aangedreven gladde rol op de spitmachine.”

Reden genoeg om afscheid te nemen van de gifgestuurde landbouw en over te schakelen naar gezonde voedselproductie of milieu zonder chemische middelen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen