Bestrijdingsmiddel glyfosaat duikt op in moedermelk

Bouw Breda

Bestrijdingsmiddel glyfosaat in moedermelk we gebruiken in de bloementuin, in parken en op boerderijen kunnen kanker en geboorteafwijkingen veroorzaken. Waarom zijn die ooit veilig verklaard door de toezichthouders?

De onkruidverdelgers

Waarmee we de oogst, onze rozenstruiken en de wegbermen bespuiten kunnen kanker veroorzaken in het bijzonder leukemie bij kinderen, hersentumoren en prostaatkanker evenals geboorteafwijkingen en vaatschade, zo hebben onafhankelijke wetenschappers vastgesteld. Zij vermoeden ook een relatie met de ziekte van Parkinson, astma en miskramen.

Veel bestrijdingsmiddelen

Zijn hormoonverstoorders ze belemmeren de normale hormoonproductie. Dit kan verschillende chronische aandoeningen geven, vooral bij de foetus in ontwikkeling, bij kinderen en bij mensen die er veel aan blootstaan, zoals agrariërs en mensen die in landbouwgebied wonen. Het blootstellingsgehalte zal alleen nog maar toenemen, zo wordt gevreesd. Als het verbouwen van pesticideresistent genetisch gemodificeerd (GM-)gewas in de gehele Europese Unie wordt toegestaan wat in toenemende mate aannemelijk lijkt kunnen boeren meer bestrijdingsmiddelen op hun land gaan gebruiken. Dat zal leiden tot meer toxinen in de lucht die we inademen en in het voedsel dat we eten (ook in de stad).

Europa importeert jaarlijks al zo’n 38 miljoen

Ton soja waarvan het meeste genetisch gemodificeerd is en bespoten met bestrijdingsmiddelen. Vanwege het publieke verzet hiertegen wordt het ‘verborgen’ in diervoeder voor vee, dat uiteindelijk op ons bord belandt (vlees, melk)

Bestrijdingsmiddel glyfosaat in moedermelk

glyfosaat in moedermelkUit onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in moedermelk, zijn in drie van de tien monsters hoge doses van het middel aangetroffen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder zwangere vrouwen in de VS door de organisaties Moms Across America en Sustainable Pulse. Het onderzoek toont aan dat glyfosaat in het lichaam blijft en de concentraties van het middel toenemen. Deze bioaccumulatie werd tot nu toe ontkend door zowel de industrie als door regulerende overheidsinstanties over de hele wereld.

Bestrijdingsmiddelen

Die glyfosaat bevatten worden onder andere verkocht onder de merknaam Roundup van Monsanto. De verkoop van het middel verdubbelde bijna vorig jaar als gevolg van de toename van het gebruik bij genetisch gemanipuleerde (GMO) gewassen.

Met genetische modificatie

(GM) worden de eigenschappen van planten, bacteriën of gisten veranderd. Genen met positieve eigenschappen van bijvoorbeeld bacteriën of planten worden toegevoegd aan een ander organisme.

Zo maakt GM planten

Bijvoorbeeld ongevoelig voor onkruid- of insectenbestrijdingsmiddelen. Als er genetisch gemodificeerde stoffen in het voedsel zitten, staat dit op het etiket. De biologische sector maakt geen gebruik van genetische modificatie.

Het verband met Argentinië

De relatie tussen glyfosaat en geboortedefecten was misschien nooit aan het licht gekomen als niet in 1999 een grootschalig biochemisch experiment in Argentinië had plaatsgevonden. Toen werd 19 miljoen hectare met GM (genetisch gemodificeerde) Roundup Ready-sojabonen beplant – ongeveer de helft van de landbouwgrond van Argentinië. Vorig jaar werd dit bespoten met 200 miljoen liter Roundup. In 2002 – het jaar dat de EU de veiligheidsvergunning voor glyfosaat verlengde – begonnen artsen een epidemie van gezondheidseffecten te rapporteren in gebieden rond de agrarische bedrijven. De meest voorkomende problemen waren geboorteafwijkingen, onvruchtbaarheid, doodgeboorte, miskramen en kanker. Vee stierf, de voedseloogst mislukte en beken en rivieren in de buurt zaten vol dode vissen.

Braziliaanse

Onderzoekers zagen hetzelfde patroon van geboortedefecten bij kinderen geboren in Petrolina een stad in de Sao Francisco-vallei waar met bestrijdingsmiddelen werd gespoten. Kinderen hadden een grotere kans om met afwijkingen te worden geboren meestal aan het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel als beide ouders of een van beiden had blootgestaan aan bestrijdingsmiddelen. Andere problemen waren onder meer slechte leerprestaties, een laag lichaamsgewicht, voortijdige geboorte en chronische ziekten.

Roundup

Veel Nederlandse gemeenten gebruiken nog steeds het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Er worden plantsoenen, stoepen en zelfs schoolpleinen onkruidvrij mee gehouden. Particulieren kopen het om hun terrasje te bewerken en verpleegtehuizen en sportclubs sproeien het op hun tegelpad. Het zijn maar een paar voorbeelden. Binnen een paar dagen zie je het onkruid bruin worden. Het gaat er subiet van dood. Dat gemeente, particulieren en instanties daarmee hun eigen leefomgeving vergiftigen is een element waar velen niet bij stilstaan. Roundup wordt als wondermiddel aangeprezen. Het zou niet gevaarlijk zijn, maar elk denkend wezen kan begrijpen dat wat dodelijk is voor onkruid ook dodelijk of minstens schadelijk is voor wat er omheen leeft, wat op de pleinen speelt en wat in de grond leeft. Schadelijk ook voor het water in de grond. Roundup vervuilt het water. Het is alles behalve het onschuldige middel dat de producent ons wil doen geloven.

Kanker en meer

Bestrijdingsmiddelen veroorzaken niet alleen geboorteafwijkingen en miskramen. Uit een reeks onafhankelijke studies blijkt dat ze ook de oorzaak zijn van kanker, de ziekte van Parkinson, perifere vaataandoeningen, astma en neurodegeneratieve ziekten, zoals alzheimer.

Kanker bij kinderen

Gevallen van kanker door bestrijdingsmiddelen blijken zich vooral bij kinderen voor te doen, misschien vanwege hun lagere lichaamsgewicht, hun blootstelling vóór de geboorte en via borstvoeding. Leukemie komt vaker voor bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap blootstond aan bestrijdingsmiddelen en hersentumoren bij kinderen wier vader hieraan was blootgesteld. Het risico van beide typen kanker was significant, aldus onderzoekers. Verschillende onderzoeken hebben ook aangetoond dat kinderen gevoeliger zijn voor bestrijdingsmiddelen die in huis en tuin worden gebruikt. Een daarvan – waarin gegevens werden geanalyseerd uit 1950-2009 – ontdekte een rechtstreeks verband tussen leukemie in de kindertijd en pesticiden of insecticiden voor huis en tuin. Datzelfde gold voor onkruidverdelgers.

Waarom zouden we kanker

Niet bij de bron bestrijden? Kanker bij volwassenen. Volwassenen zijn niet immuun voor de giftige effecten van bestrijdingsmiddelen, vooral als ze daar op hun werk regelmatig mee in aanraking komen. Wie in een boomgaard werkt en dagelijks in contact komt met bestrijdingsmiddelen, heeft bijvoorbeeld meer kans op hersenkanker. In een onderzoek van 432 patiënten met een hersentumor werd ontdekt dat 389 van hen in een boomgaard had gewerkt. Prostaatkanker komt meer voor bij diegenen die vlak bij boerderijen in een gebied met intensieve akkerbouw wonen.

De ziekte van Parkinson

Bestrijdingsmiddelen als ziram, maneb en paraquat verhogen het risico op parkinson met een factor drie, zo zeggen onderzoekers die huis en werkplek van 362 parkinsonpatiënten in centraal Californië analyseerden. Het risico was groter op de werkplek – meestal op een boerderij – en wanneer iemand aan alle drie deze stoffen was blootgesteld. Zelfs voor degenen die niet op een boerderij werken, vormen bestrijdingsmiddelen in de lucht die we inademen de bron van een reeks neurodegeneratieve stoornissen als parkinson, alzheimer en multiple sclerose. Spaanse onderzoekers stelden in een onderzoek van 17.429 patiënten met een neurodegeneratieve ziekte vast dat de kans hierop veel hoger was in gebieden waarin meer bestrijdingsmiddelen werden gebruikt.

Astma

Bestrijdingsmiddelen verhogen volgens onderzoekers de kans op astma en kunnen een astma-aanval uitlokken doordat ze de bronchiale hyperrespons versterken. De grootste boosdoeners hierbij blijken spuitbussen met bestrijdingsmiddelen voor thuisgebruik te zijn. Bestrijdingsmiddelen kunnen ook de cognitieve ontwikkeling en het denkvermogen aantasten.

Geld boven gezondheid

De bestrijdingsmiddelenindustrie is big business. De verkoop is wereldwijd rond de 45 miljard dollar (36 miljard euro) per jaar en de verwachte jaarlijkse stijging tot 2014 is 2,9 procent25.

Om deze enorme verkoop te beschermen, waarvan veel aan ontwikkelingslanden, waar het milieutoezicht en de veiligheidscontrole beperkt zijn zorgt de chemische industrie dat ze zelf deel uitmaakt van regelgevingsprocedures als GLP en ILSI Zorgwekkende resultaten kunnen dan ‘kwijtraken’ of gebagatelliseerd worden door de onderzoeksdefinities te veranderen, zoals het geval was met glyfosaat. Maar zelfs zonder deze belangenverstrengeling is het veiligheidsonderzoek ontoereikend.

Zodra het wordt gebruikt op onze landbouwbedrijven, tuinen, parken en binnenshuis, kan een pesticide verraderlijke schadelijke effecten op onze gezondheid hebben. Vaak ontstaan die in de loop van de tijd als gevolg van stapeling, zodat niemand met zekerheid kan zeggen dat een pesticide de boosdoener is. Alleen door grootschalig biochemisch onderzoek kunnen we de echte schadelijke invloed van de giftige stoffen die we dagelijks met eten en ademen binnenkrijgen overzien.

De bestrijdingsmiddelenindustrie

Draagt in belangrijke mate bij aan de epidemie van chronische ziekten die begin vorige eeuw begon. Veel pesticidenfabrikanten hebben zakelijke banden met een farmaceutisch bedrijf; samen stellen ze onveranderlijk winst boven menselijk belang.

Daarom is het wel belangrijk om stil te staan met alles wat je eet en drinkt. Om een klein verschil te maken kan je al wat betaalbare biologische producten kopen. Verder zijn we afhankelijk van de politiek en de grote bedrijven die niet mee werken om onze gezondheid voorop te stellen. Biologische producten kunnen goedkoper en zijn zeker goedkoper als het om onze gezondheid gaat. Helaas draait alles om geld en wordt er een schijn veiligheid aan ons voorgehouden, dat alles goed wordt gecontroleerd.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen