Biologisch zorgt voor kwaliteit van biodiversiteit

Kwaliteit met biodiversiteit! Het biologisch.website team promoot biologisch voedsel en biologische producten, omdat deze een positieve bijdragen leveren aan onder andere het milieu, de natuur en het dierenwelzijn. Naast deze belangrijke aspecten zijn ook gezondheid en het verminderen van gebruik van landbouwgif onderwerpen waar wij erg veel belang aan hechten. Gelukkig delen veel mensen deze mening. Bioboeren zijn zich daar van bewust van en zetten onze idealistische gedachten om in daden.

Biologische boeren

Natuurlijk willen biologische boeren ook winst maken, maar dit nooit als het ten kosten gaat van dier, mens of de natuur. Biologische boerderijen hebben vaak op hun landerijen een grote biodiversiteit. Dit is te danken aan het feit dat ze minder mest gebruiken en daarbij geen kunstmest en pesticiden gebruiken. De eerste dingen die opvallend zijn bij bio boerderijen zijn de kruiden en bloemen op- en naast de velden. Ook zijn er veel vogels en andere diersoorten te bespeuren, vooral bij de boomwallen of bosjes. De sloten zijn helder, niet vervuild en veel vee loopt gewoon in de wei. Zo krijgen we weer een stukje puur Holland terug met een prachtig landschap. Gelukkig is er ook nog een groep van biologische boeren die zich, naast het biologische gebeuren, sterk maken voor de natuur. Zo hebben deze groep biologische boeren een stichting opgericht om de natuur en oud-Hollands landschap te beschermen. Deze stichting www.natuurboeren.nl, maakt zich sterk voor biologisch en natuur. Vaak geven ze excursies en/of rondleidingen om zo meer bewustzijn te creëren onder hun bezoekers van de voordelen van de biologische boerderij. Dit wordt vaak al snel duidelijk door al het moois dat er is te beleven op deze boerderijen.

Tweede Wereldoorlog

Deze bescherming van de natuur rondom de boerderijen is hard nodig ook, daar veel moois en natuurschoon is verdwenen na de Tweede Wereldoorlog om plaats te maken voor moderne landbouw en veehouderij. Alles moest wijken om productiever te kunnen werken. Daarvoor moesten houtwallen en kleine natuurgebiedjes voor hakhout e.d. vaak plaats maken voor een hokkerig landschap, waar alles recht toe, recht aan moest lopen. Ook veel oude boerderijen moesten wijken voor moderne loodsen of boerenbedrijven. De ruilverkaveling maakte dat alle stukjes land voor de boer aan elkaar kwamen te liggen en het Nederlands landschap op een grote monocultuur ging lijken. De mooie slingerende beekjes werden recht getrokken en algauw bestond het ooit zo vriendelijke boerenlandschap uit grote schuren en kale grote vierkante percelen, die doorsneden werden door rechte wegen met weinig natuur.

Kleine boeren raakte vaak hun familiebedrijf kwijt

Omdat de concurrentie van de moderne uitbreiding van grootschalige landbouw en veeteelt simpelweg te groot was. Boeren die vroeger een goed bestaan hadden met 60 koeien, zijn nu in de gevarenzone gekomen om failliet te gaan, terwijl grote melkvee bedrijven met soms wel 250 koeien het werk over laten nemen door melkrobots of arbeidskrachten uit het buitenland. De afgelopen veertig jaar is het platteland dan ook alsmaar eentoniger geworden. Melkveehouders hebben allemaal dezelfde koeienrassen en telen vrijwel allemaal dezelfde gewassen en rassen. Daardoor is het agrarisch landschap steeds eentoniger en leger geworden. De variatie aan wilde planten en dieren is teruggedrongen naar de randen van de percelen, om tenslotte ook daar te verdwijnen (aangetast door kunst mest of bijvoorbeeld landbouwgif). Dat is jammer voor de natuur en het landschap, maar ook jammer voor de consument die alsmaar meer van hetzelfde voorgeschoteld krijgt. Door kunstmest en bestrijdingsmiddelen raakt ook de diversiteit in de bodem aangetast ( bodemleven) en bevatten groenten minder belangrijke voedingstoffen omdat het bodemleven om het leven is gebracht. (zorgen voor voedingsstoffen plant).

De Stichting Natuurboer wil deze ontwikkeling stoppen en proberen te laten zien dat het ook anders kan. Boeren met meer biodiversiteit is hun motto, zodat de natuur weer een kans krijgt om te herstellen en we weer trots kunnen zijn op ons Hollandse boerenlandschap met natuurschoon.

Biologisch voedsel en producten

Guido Sparreboom de blogger en eigenaar van Groen Nieuws promoot biologisch voedsel en producten, omdat het goed is o.a. voor het milieu, natuur en dierenwelzijn. Deze voor ons belangrijke aspecten naast gezondheid en tegen het gebruik van landbouwgif. Gelukkig delen veel mensen deze mening en ook de bioboeren zijn zich daar van bewust van en zetten onze idealistische gedachten om in daden.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen