Biologische bedrijven groeien als kool

Elke dag stoppen zo’n zeven landbouwers, maar biologische bedrijven groeien als kool. Wereldwijd blijft de vraag naar biologische producten groeien en ook In Nederland lijkt het in een stroom versnelling te gaan. Ook dit jaar opnieuw stappen zo’n 250 boeren over op biologisch. Om zeker te zijn dat alle landbouwgif en kunstmest uit de grond is verdwenen, duurt de omschakeling twee jaar voordat een boer zich zich biologisch mag noemen.

De oppervlakte landbouwgrond voor biologische landbouw is in vijf jaar tijd met bijna 10 procent toegenomen en stond eind 2017 op ongeveer 56 duizend hectare. Maar eind 2018 Was dat al bijna 70 duizend bio hectares. De omschakeling naar biologische landbouw in Nederland maakt daarmee een inhaalslag en dat is een positieve ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Aanhoudende biologische groei Nederland landbouw en consumptie

De aanhoudende biologische groei komt door de toenemende druk op de landbouw om duurzaam te werken. Zo zijn er veel maatregelen genomen en regelgeving om het milieu te sparen en om het dieren dierenwelzijn te bevorderen. Mensen wereldwijd worden bewuster van de invloed van het voedsel op hun gezondheid, het milieu, welzijn van dieren en de opwarming van de aarde.

Mondiale omzet biologisch staat op 100 miljard

Noord-Amerika (VS en Canada) zijn uitgegroeid tot marktleider, met een omzet in 2017 van ongeveer 50 miljard euro. De Europese Unie volgt met 35 miljard euro. De voorspellingen zijn dat binnen 10 jaar de biologische omzet op 200 miljard kan komen te staan.

Grote overschakeling van gangbare bedrijven naar biologisch

Vooral zuivelboeren schakelen over op biologisch, omdat de prijzen van biomelk hoger liggen en veel stabieler liggen dan gewone melkveebedrijven. Het aantal bedrijven  in de intensieve veehouderij is al met de helft afgenomen als gevolg van de concurrentie of de regelgeving om het milieu te sparen. Ook wordt er door de consument meer rekening gehouden met het dierenwelzijn en heeft er een verscherping van de welzijnsregels plaatsgevonden voor dieren, waardoor het dier niet wordt gezien als een vlees product maar een levend schepsel. Natuurlijk spelen er nog veel meer zaken mee zoals het mestbeleid en omdat het in de huidige markt steeds moeilijker wordt om een opvolger te vinden.

Ook de gangbare landbouw is aan het overschakelen

De gangbare landbouw heeft veel gebruik gemaakt van kunstmest en pesticiden waardoor ze een hoge omzet hadden. Tegenwoordig is de regelgeving aangescherpt vanwege de milieueisen en omdat steeds duidelijker wordt dat bestrijdingsmiddelen slecht zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

De afname van

De landbouwrevolutie heeft vooral plaatsgevonden na de Tweede Wereldoorlog en de zogenoemde ‘babyboomer’ die kort daarop volgde. De nadruk kwam bij de Nederlandse landbouw op productie te liggen en veel boeren werden vaak met subsidies en door laagdrempelige leningen bij de bank, aangemoedigd om uit te breiden. De gemengde kleinschaligheid verdween en grote gespecialiseerde boerenbedrijven namen het over en van de kleinere boeren die er uit werden geconcurreerd. Door de landbouwmechanisatie, het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het om steeds hogere opbrengsten te halen. Er werdt roofbouw gepleegd op zowel het melkvee, slachtvee, pluimvee sector, varkenshouderij en de stallen werden steeds groter en dier onvriendelijker. Ook door het opjagen van het groeiproces raakten bodem letterlijk uitgeput.

Biologisch is duurzaam, diervriendelijk en gezonder en zal uiteindelijk overwinnen

Sinds het paard over is genomen door de tractor en de kleine boer geen bestaansrecht meer had, door de hoge concurrentie, zijn veel boeren er financieel beter van geworden. Er werd roofbouw gepleegd en de moderne boer moest en kon uitbreiden en kreeg daarbij veel subsidies van het rijk. Vooral ook de varkenssector deed het goed en overal werden wel varkensstallen bijgebouwd. Het dierenwelzijn en milieu speelde geen rol en de ruilverkaveling maakte dat het liefelijke boeren landschap veranderde in rechthoekige velden waardoor de natuurwaarde sterk terug liep en het Hollandse landschap veranderden in een leeg landschap met grote loodsen, stallen en kassen.

Toekomst visie Groennieuws.nl

Gebleken is dat steeds meer mensen bewust worden dat hun voedselkeuze inpakt kan hebben op hun gezondheid, het milieu of dieren welzijn. Hierdoor zullen consumenten steeds minder vlees gaan eten of steeds meer gaan kiezen voor biologisch. De grootschalige landbouw en veeteeltbedrijven zullen gaan verdwijnen. Landbouw wordt duurzamer en kleinschaliger en steeds meer biologisch. De melkveehouderijen zullen afnemen en kleinschaliger worden en steeds meer biologisch. Natuurgebieden worden vergroot en pesticiden worden voor een groot deel vermindert of worden verboden.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen