Biologische melk in de lift

Biologische melk vraag, verdubbeld nog elk jaar. Sinds het melkquotum in 2015 werd afgeschaft zijn veel melkveehouders over gegaan op schaal vergroting. Door overproductie zijn de melkprijzen de afgelopen drie jaar van 43 cent per kilo tot ongeveer 25 cent gedaald. De melk prijs is zo laag dat er op de gewone melk verlies wordt geleden, met als gevolg dat veel melkveehouders failliet dreigen te gaan.

De biologische melkveehouderij

Heeft echter wel een goede melkprijs en deze is zelfs nog aan het stijgen. De laatste drie jaar is er dan ook een verdubbeling te zien van het aantal Biologische melkveehouders. De motivering om te schakelen kan zijn uit een idealistische keuze om diervriendelijker te kunnen werken of uit financiële noodzaak omdat de kleine melkveehouder niet kan wedijveren in de race naar schaalvergroting. Vorig jaar hadden al ruim 500 melkveebedrijven meer dan 250 melkkoeien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en alleen de grote melkveehouders lijken in de toekomst een bestaan recht te hebben.

Van de bijna 16.500 Nederlandse melkveehouders zijn er nu een kleine 400 biologisch. De vraag blijft wel: Blijven de prijzen overeind als daar straks allemaal nieuwe biologische boeren bijkomen? Het is wel een eerlijke prijs die betaald wordt voor de biologische melk, waardoor de kleinschalige en diervriendelijke biologische melkveehouder zijn beroep zonder financiële zorgen kan uitoefenen.

Hoe kan je omschakelen naar een biologisch melkveebedrijf?

Melkveehouders moeten eerst ten minste anderhalf jaar op een biologisch manier werken, voordat ze gecertificeerd kunnen worden, wie een biologisch melkveebedrijf wil beginnen moet aan verschillende regels voldoen.

Kunstmest en pesticiden zijn verboden

Ook mogen biologische boeren minder mest op hun land gebruiken. Koeien moeten zoveel mogelijk naar buiten. Daarnaast wordt voorgeschreven hoeveel ruimte dieren minimaal in de stal moeten hebben. Ook diervoer moet biologisch zijn en mag niet genetisch gemodificeerd zijn. Antibiotica mag slechts beperkt gebruikt worden (en sowieso niet preventief).

De voordelen van biologische melk

Biologische melk is wel duurder, maar de melkveehouder krijgt een eerlijke melk prijs, dieren welzijn is gegarandeerd en het milieu wordt meer ontzien. Ook is door vele studies ontdekt dat Biologische melk gemiddeld gezien meer omega-3 en omega-6 vetzuren bevat. ‘Gezonde’ vetten dus. Ook is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de koeien die in de zomermaanden buiten gras eten 60% meer linolzuur produceren dan melkkoeien uit megastallen die weinig of geen daglicht zien. Alle waarden van biologische melk zijn hoger, vitamine E, vitamine D en carotenoïden komen allemaal meer voor dan in koeien uit een megastal, een gebouw dat overigens verdacht veel weg heeft van een barak in een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog: Kortom, biologische melk is gezond en elke cent waard.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen