Meer biodiversiteit door minder bloemenweide maaien

Bewolking

Waarom worden alle bloemetje en bermen en langs de fietspaden in de zomer eigenlijk gemaaid? Ook in de  gemeente Breda werden alle groenstroken en wegbermen kort gemaaid. Echt alle bermen worden gemaaid door de gemeente.

Meer biodiversiteit door minder bloemenweide maaien

Waarom zou je bloemen en kruiden weg? Bloemen en planten zijn goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Het strooisel wordt vaak weer gecomposteerd en gebruikt in de landbouw…. maar maakt wel dat insecten eters geen voedsel meer hebben.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen