Bollenkwekers zitten in een zandbak

Bollenkwekers zitten in een zandbak

Het organisch stofgehalte van de bodems waarop bloembollen worden geteeld, is in de laatste jaren drastisch gedaald en het bodemleven is minimaal. Oorzaak hiervan is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Een grote zandbak

“Op veel plaatsen waar bollen worden geteeld is de bodem letterlijk dood. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de boeren verteld dat zij hun bedrijf niet zonder kunstmest en chemische middelen konden voeren. De boeren leerden dat de NPK-bemesting – bemesting met stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) – de enige optie was. De ervaring is dat bollen telers hierdoor nu op een eindpunt zijn beland. De grond is door dit verkeerde landbouwbeleid verandert in een zandbak en het bodemleven is verdwenen.

Tulpenbollen

Tulpenbollen die met veel kunstmest worden geteeld, zijn vatbaarder voor ziektes. Een betere bodemkwaliteit ligt aan de basis van de bollenteelt met minder chemicaliën of wel geen kunstmest en zonder landbouw gif. Hierdoor hersteld het bodemleven dat voor de plantenvoeding moet zorgen, groeien de planten beter en hebben meer weerstand tegen ziektes. Overschakelen op biologische bollenteelt is dan ook voor de hand liggend maar betreft helaas nog steeds een kleine groep van telers.

Bodemkwaliteit te verbeteren

Maatregelen die getroffen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.
Er is een heel scala aan manieren om de bodemkwaliteit te verbeteren en zo het bodemleven te herstellen. Het bemesten met hoogwaardige compost geeft een goede bodemverbetering en wat de bollen telers over de bedden kunnen verspreiden. In compost zitten weinig onkruidzaden waardoor weinig last van onkruid. Zo kunnen er ook mineralen en sporenelementen worden toegevoegd uit bijvoorbeeld zeewier en zeezout en wordt er meer gebruik gemaakt van groenbemesters. Vaste mest gebruiken de bewuste bollenkwekers bij voorkeur van biologische boeren, omdat in reguliere mest veel van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat zit. Dat komt via het gras, dat de dieren eten, weer in de mest terecht.” De regenwormen komen Het kost veel werk en tijd voordat de bodemdiertjes, zoals wormen en insecten, weer terugkomen in een bodem die decennia intensief is belast met kunstmest en chemicaliën. Maar na enkele jaren zien de bloembol telers weer meeuwen boven de trekkers vliegen. Dat is een teken dat de regenwormen zijn teruggekeerd en het blijkt mogelijk om de natuur weer te herstellen. Natuurlijk spoelen veel zouten en gifstoffen uit de bodem en zitten dan wel in verdunde vorm in het milieu en het zal nog jaren duren voordat die onschadelijk zijn.

Goede grond is een bodemschat en die moet je sparen

In plaats van preventief allerlei chemische middelen kan worden overgeschakeld naar een meer biologische teeltwijze. Bij deze biologische teeltwijze kijken de telers nu beter naar de grond om te bepalen wat nodig is.

Albrechtsysteem

Een mogelijkheid is het toepassen van het Albrechtsysteem.
Bij het Albrechtsysteem worden bodemmonsters genomen waardoor je exact weet welke nutriënten in de bodem aanwezig zijn en hoeveel er nog nodig zijn. Door nu gericht die nutriënten toe te voegen waar een tekort aan is kan de balans in de bodem weer worden hersteld.

Door de weerstand van de plant te herstellen door ze op een gezondere bodem te laten groeien zijn de bollen minder vatbaar voor allerlei ziektes. Planten kunnen uitgroeien als stevige gezonde planten die gebruik maken van hun eigen vermogen om ziektes en insecten te kunnen weren.

Koop biologische bloembollen

Biologische bloembollen zijn schoon geteeld, gecontroleerd en gecertificeerd. ECO/BIO bollen van betrouwbare biologische kwekers, die alles doen wat mogelijk is om hun bollen zo biologisch en duurzaam mogelijk te telen. Het is geen toeval dat juist deze soorten bovendien een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de bijen, vlinders en andere insecten. Door het aanplanten van onze ECO/BIO bollen bent u dus verzekerd van milieubewust geteelde bollen, die op hun beurt weer van groot belang zijn voor het verhogen van de biodiversiteit! Leef je leven, leef bewust.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen