Broeikasgassen zijn natuurlijk

Broeikasgassen zijn natuurlijk! Van alle broeikasgassen die door de mens en veeteelt wordt uitgestoten, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar wordt, in tegenstelling tot de andere twee gassen, veroorzaakt door weersinvloeden.

Co2 of kooldioxide is een belangrijk broeikas gas dat er voor zorgt dat we hier op aarde niet bevriezen. Co2 vormt namelijk een beschermende laag van gassen in de atmosfeer, waardoor warmtestraling van de zon wordt vastgehouden. Zonder deze laag zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn en zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. De laag is te vergelijken met een plantenkas. De straling van de zon kan wel door het glas en bereikt zo het oppervlak in de kas. Daar wordt de straling omgezet in warmte, die opstijgt en vast wordt gehouden door het glas. De warmte op aarde zal dan ook toenemen als de laag van broeikasgassen dikker wordt, wat je kan vergelijken met een overstap van enkel naar dubbel glas.

Samenstelling van onze lucht

Onze lucht is samengesteld uit diverse gasvormige stoffen. De belangrijkste daarvan is stikstof met ruim 78% en uiteraard het bekende zuurstof met 21%. Daarnaast zijn er overige gassen (1%), die in veel lagere concentraties voorkomen, zoals kooldioxide, argon, waterstof, helium, neon, ozon en methaan. Per dag ademt een gemiddelde volwassene circa 150 kubieke meter lucht in en uit. De lucht bij het inademen bevat 21% zuurstof en 0,03% kooldioxide, maar de lucht die we uitademen bevat 16% zuurstof en 5,6% kooldioxide. Ons lichaam verbruikt dus ongeveer 5% zuurstof voor de verbranding in onze cellen en scheidt 5,5% kooldioxide of Co2 af. Ook wij scheiden dus broeikasgassen uit, ook op de wc.

Kooldioxide of Co2

Bij alles wat doen laten we een spoor van Co2 achter, dat veroorzaakt wordt door onder andere onze ademhaling, het rijden in auto’s of openbaar vervoer en zelfs door het kopen van onze biologische groenten, aangezien deze producten voor hun productie en vervoer fossiele brandstoffen nodig hadden, wat voor extra uitstoot van Co2 zorgt.

Giftige gassen en fijnstof

Bij het motoruitlaatgas van verbrandingsmotoren komen naast de onschadelijke gassen zoals waterdamp, kooldioxide Co2 en stikstof, ook schadelijke stoffen voor die voor mensen en/of het milieu gevaarlijk zijn, zoals koolmonoxide (CO), koolwaterstof (HC), stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide en fijnstof. Voor planten zijn deze stoffen ook giftig en worden dus niet snel geneutraliseerd. Ze zijn schadelijk voor onze gezondheid en hebben ook nog negatieve gevolgen voor onder andere het milieu en de ozonlaag en veroorzaken aantasting van gebouwen als gevolg van zure regen.

Co2 voor de natuur onschadelijk

Als wij dus uitademen komt daar ook een ‘uitlaatgas’, Co2 bij vrij, dat onschadelijk is voor de natuur en vrijkomt in onze cellen door de verbranding van voedsel met zuurstof. Nu zou de mens nooit kunnen bestaan, als we niet onomstotelijk verbonden zouden zijn met de natuur, die voor ons de Co2 weer opneemt en daarvoor weer zuurstof afgeeft. We spreken hier over de fotosynthese bij planten of bomen. Als mens zijn we dus geheel afhankelijk van de natuur; ze geeft ons voedsel (ook verkregen bij fotosynthese) en zuurstof. Alles in de natuur is perfect geregeld, zolang we het natuurlijk evenwicht niet verstoren.

De mensheid zou nog duizenden jaren voort kunnen mits

Eigenlijk zou de mensheid zonder vervuilend verkeer, industrie en bijvoorbeeld te veel veeteelt, zonder probleem duizenden jaren voort kunnen leven zonder dat dit gevolgen zou hebben op de temperatuur op aarde. De uitgestoten hoeveelheid Co2 zou dan in evenwicht zijn met de hoeveelheid planten of bomen die het voor ons omzetten in zuurstof. Ook plankton, de grootste leverancier van zuurstof, en het vastleggen van maximale toegestane Co2 uitstoot zou de aarde leefbaar houden zoals dat al miljoenen jaren is gebeurd.

Oorzaak toename temperatuur op aarde

De temperatuur is na de industriële revolutie met een graad omhoog gegaan. Normaal zou de aarde daar duizenden jaren over doen en nu hebben we dat al in minder dan een paar honderd jaar bereikt. Het is nu ook overduidelijk dat dat dit alles te maken heeft met de toename van broeikasgassen en met name Co2 . De wereldbevolking is ook de laatste twee honderd jaar snel toegenomen, waardoor er ook meer verbranding van fossiele brandstoffen heeft plaatsgevonden. Dit kan komen door verbranding van olie, kolen en gas voor verwarming of elektriciteit, of voor transport of vervoer.

Natuur heeft plaats moeten maken voor landbouw en veeteelt.

Door de overbevolking op aarde heeft veel natuur plaats moeten maken voor het verbouwen van voedsel of veeteelt. De gekapte bomen (ook van Europese bossen) zijn ondertussen verbrand of vergaan, waardoor een extra Co2 toename wordt gecreëerd. De veeteelt zorgt voor extra broeikasgassen door methaan en de mest en kunstmest in de landbouw zorgt voor een extra toename van Co2.

Opwarming van de aarde

De stijgende lijn van temperatuur kan er voor zorgen dat de aarde de komende decennia nog een graad opwarmt of gaat stijgen. Wetenschappers vrezen hierdoor gevaarlijke en zelfs rampzalige veranderingen van het milieu wereldwijd. Daarom is de internationale gemeenschap het erover eens dat de opwarming van de aarde zo snel mogelijk moet stoppen en onder de 2°C moet blijven. De laatste drie decennia zijn de zomers, maar ook winters, ook voor de mens voelbaar en zichtbaar warmer geworden. De nieuwsberichten over schade die veroorzaakt zijn door cyclonen, tornado’s, bosbranden, droogte, overstromingen e.d. wereldwijd, zijn dan ook bijna geen nieuws meer en worden alleen maar heftiger. Belangrijk is dan ook om te kijken naar wat we kunnen doen om de Co2 terug te dringen of stabiel te houden. Duidelijk is dat we zo snel mogelijk over moeten gaan op schone energie en fossiele energie vervangen moet worden door zon- en windenergie of alternatieve schone energie. Verder moet de vleesproductie omlaag, daar de veestapel ervoor zorgt dat er regenwoud wordt gekapt om daar soja (veevoer) voor terug te zetten. Ook zijn de anderhalf miljard runderen verantwoordelijk voor 18 procent van de broeikasgassen. Ook in Azië moet men stoppen met het kappen van regenwoud voor oliepalmplantages. Daarnaast vervuilen grote zeeschepen enorm en we moeten na gaan denken of al die in- en export producten niet met bijvoorbeeld zeilschepen vervoerd kunnen worden of helemaal gestopt moeten worden.

Kappen van regenwouden

Momenteel Kappen we op een snel tempo onze regenwouden, die de Co2 vast kunnen houden in het hout en zuurstof uit kunnen stoten. Behalve dat we het ecosysteem dat gevormd is over miljoenen jaren schaden toebrengen die zelfs soms onherstelbaar is, ontstaat er ook een toename van de Co2. Juist deze regenwouden geven stabiliteit aan het weer en zorgen voor luchtvochtigheid of voor regen en zo blijft de aarde leefbaar voor mens, dier en alles wat leeft. Door de toename van mensen blijkt dat het kappen van regenwoud alleen maar in een versnelt tempo door gaat en zo zijn we onze eigen bron om te kunnen leven op aarde aan het vernietigen. Ook door de opwarming van de aarde brengen we onszelf in groot gevaar. Als we niks doen en blijven doorgaan is het te laat en zal het opnieuw weer miljoenen jaren duren voordat alles is zoals het was.

Maatregelen

Gelukkig worden er wereldwijd ook maatregelen getroffen en zie je steeds meer zonnecollectoren, windmolens en kassen die warmte produceren op thermische energie, waterkrachtcentrales etc. Duidelijk is dat we ons heel bewust moeten zijn van de toename van broeikasgassen, veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en methaan (veroorzaakt door veeteelt). Alle mogelijke manieren van recyclen en gebruik van groene stroom zijn meer dan noodzaak indien we het hier leefbaar willen houden op aarde.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen