Broeikasgassen naar recordhoogte

De aarde en maan vanaf de ruimte gezien

De concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer zijn nog nooit zo hoog geweest als in 2014. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van CO2.

Volgens de World Meteorological Organisation (WMO)

heeft dit als gevolg dat temperaturen wereldwijde onverminderd zullen blijven stijgen. Het probleem van CO2 is dat het nog honderden jaren in de atmosfeer en de oceanen blijft hangen. De WMO waarschuwt er bovendien voor dat blijvend hogere concentraties CO2 een verdere toename van broeikasgassen in de hand werkt.

Ook de concentraties van methaan (CH4) en distikstofmonoxide (N2O) bereikten recordhoogten. Ook deze gassen dragen bij aan klimaatverandering. Bovendien is distikstofmonoxide ook nog eens slecht voor de ozonlaag. De WMO concludeert dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen worden willen we de stijging van concentraties aan broeikasgassen in de hand houden, en refereert dan ook direct aan de aanstaande klimaattop in Parijs

Concentraties broeikasgassen in 2014 naar recordhoogte

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats: de zogenaamde COP21. COP staat voor de Conference of Parties; hierbij komen alle partijen die onderdeel uitmaken van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bijeen.

Nieuw klimaatakkoord te bereiken

Dat moet in 2020 ingaan, wanneer het huidige verdrag (het Kyoto-protocol)
Veruit de belangrijkste doelstelling in Parijs is dan ook om tot een nieuw klimaatverdrag te komen, dat in 2020 van kracht kan gaan.

Vorig jaar, tijdens de Conference of the Parties in Lima, werd al een raamwerk voor het overleg in Parijs bereikt. Alle deelnemende landen moeten voor COP21 plannen indienen bij de VN om de eigen CO2-uitstoot in te perken. Dit hoeven echter geen concrete plannen te zijn. Er komen dus geen internationale bindende emissiereductiedoelstellingen.

Verschillende milieuorganisaties

spreken dan ook van een zwak en inefficiënt compromis. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is in sommige landen gemakkelijker te bereiken dan in andere.

Fabrieken en autorijden elke dag!

Zo is de zware industrie in Nederland al behoorlijk schoner dan zware industrie in Oost-Europa. Om de schone Nederlandse fabrieken nóg schoner te maken, kost veel meer dan het verbeteren van relatief vuile fabrieken zoals bijvoorbeeld in Oost-Europa en de derde wereld.

Ook het schoner maken van het verkeer, of het invoeren van duurzame energieprojecten is in Nederland (en West-Europa) vaak duurder dan in andere landen. Maar omdat klimaatverandering een wereldwijd probleem is, is het van belang dat zo veel mogelijk landen meedoen tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom zijn er verschillende manieren bedacht om de CO2 uitstoot van een land te verlagen. Of Nederland en de rijke landen rekening houden met de indirecte gevolgen van bijvoorbeeld de import van soja voor veevoer is maar de vraag.

Het regenwoud

Elke dag worden er nog grote stukken regenwoud plat gebrand om plaats te maken voor Soja en ook palmolie (zie ook de andere blog hier over). Je kan dan niet de beschuldigende vinger uitsteken naar derde wereldlanden die bijna gedwongen worden om mee te werken aan de ontbossing om aan inkomsten te komen.

Het idee van dat is toch “ver van mijn bed

is dus niet waar als we kijken naar ons klimaat dat ook mede wordt bepaald door wel of geen regenwoud kappen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen