Canada geteisterd door opwarming van de aarde

Canada is momenteel sterk onderhevig door de opwarming van de aarde en bosbranden in west Canada komen de laatste jaren steeds vaker voor. Vooral in de zomermaanden juli en augustus heeft het westen steeds vaker te maken met extreme droogte. Bosbranden breken dan ook snel uit en vaak op verschillende plaatsen tegelijk. Dit is ook weer een gevolg is van de opwarming van de aarde en de klimaat veranderingen. Duizenden mensen moeten de laatste jaren hun huis verlaten of verliezen zelfs hun huis ten gevolgen van bosbranden. De rook blijft soms weken hangen tot op honderden kilometers afstand. Bomen slaan Co2 op in het hout en na verbranding krijgt je dus meer Co2 of wel broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor nog meer opwarming van de aarde.

Bosbranden elders in de wereld

Dat het klimaat vooral de laatste 10 jaar sterk verandert is steeds duidelijker en ook in andere landen zijn veel meer bosbranden. De bosbrand in Canada is mondiaal gezien een grote brand, net zo als de terug kerende bosbranden in Australië, Maleisië, Indonesië en Brazilië. (soms dan wel of niet aangestoken). Veel andere kleinere branden woeden ten gevolgen van de droogte, nu ook regelmatig in Europese landen als Portugal, Spanje en Frankrijk. Naast de vrijgekomen Co2 veroorzaakt de bosbrand ook grote hoeveelheden roetdeeltjes die in de lucht komen en bij inademing slecht zijn voor de gezondheid.

Co2 is slecht een van de broeikasgassen, maar wel het meest voorkomende

Als het om een broeikasgas gaat, dan is CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen wel de meest voorkomende. Doch methaan komt ook veel voor en is 20 keer schadelijker en komt vooral vrij bij mest of vertering van organische stof in zuurstof arme omstandigheden, zoals veen in water. Naast een broeikasgas is methaan ook een brandstof. Zo is methaan het belangrijkste bestandsdeel in aardgas en biogas, waarmee de meeste mensen in Nederland hun huizen verwarmen en koken.

Bronnen die methaan (CH4) veroorzaken

De belangrijkste bronnen van het stijgende methaan gehalte zijn rijstteelt en de veehouderij. Methaan producerende bacteriën bevinden zich in de ondergelopen bodems van de rijstvelden. Ook koeien zorgen voor veel methaan dat vrijkomt bij de vertering van voedsel in de magen van de koe. Nu laten ook de ontdooiende permafrost velden rond de noordpool veel methaan en Co2 vrij, afhankelijk of de plantenresten wel of niet in het water verteren. Verder komen er bij de winning van schaliegas en ook bij de verbrandingen van fossiele brandstoffen methaan gassen vrij.

Opwarming gaat sneller door ketting reactie

De toename van broeikasgassen zorgt voor een versnelling van de opwarming van de aarde. En hoe warmer de aarde, hoe meer permafrost zal ontdooien in Alaska, Siberië en ook Canada. Ook veen streken die in Europa liggen en opdrogen door de opwarming, kunnen eerder verrotten en dus weer voor extra broeikas gassen zorgen. Wereldwijd kan de opwarming van het zeewater er voor zorgen dat methaan opgeslagen op de zee bodem vrij komt. Momenteel is dat nog niet echt aan de orde maar wel mogelijk als de temperatuur verder toeneemt. De kettingreactie is veroorzaakt door de mens en is ook alleen door de mens ook weer te stoppen als men voldoende maatregelen treft. Een wereldwijde aanpak is dan ook belangrijk en iedereen zal zijn verantwoording moeten nemen om te voorkomen dat er nog meer rampen  optreden en de volgende generaties er grote problemen door ondervinden.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen