China sterven jaarlijks 50.000 kinderen door milieu verontreiniging

Wat is het grote probleem? Doordat China een enorm groeiende economie heeft worden er enorme hoeveelheden aan vervuilende fabrieken gebouwd. Zij stoten enorme hoeveelheden vervuilde lucht uit. Afval wordt maar matig weggewerkt. Veel afvalwater van fabrieken wordt in rivieren gedumpt en de vele miljoenen inwoners van China verplaatsen zich, vooral in de grote steden, met auto’s. Snelwegen zitten overvol en het probleem lijkt alleen maar erger te worden.

Milieuproblemen

Er is in China bijna geen stad te vinden die geen grote milieuproblemen kent. De Chinese regering houdt vanuit Peking 74 steden in de gaten, hieraan voldoen er 71 niet aan de standaarden voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast zou de stad Peking zelf eigenlijk zo goed als onbewoonbaar zijn voor mensen, wanneer deze aan Europese standaarden getoetst zou worde

China zelf staat op nummer één van meest vervuilde landen. En zestien van de twintig meest vervuilde steden van de wereld liggen in China.

Grootste doodsoorzaak hiervan kanker

Er is een schatting gedaan dat er ongeveer 750.000 mensen uit China te vroeg sterven als gevolg van de ernstige vervuiling. Er sterven 400.000 Chinezen per jaar als gevolg van de vervuiling, hiervan zijn ongeveer 50.000 kinderen. Er is uit onderzoek gebleken dat de grootste doodsoorzaak hiervan kanker is in de steden, ook ontstaan er problemen met de longen, de ademhaling en hartproblemen. Maar er worden ook veel kinderen geboren met een handicap of een misvormd lichaamsdeel. Het noorden van China is het droogste en heeft daarom genoeg water nodig, de Gele rivier (Huang He) was dar altijd de levensbron. De Gele rivier droogt nu snel op, er is nu voor de Chinezen in het noorden een watertekort. En hier woont ook nog de helft van de Chinezen bevolking. Omdat de lucht zo ernstig vervuild is dragen veel Chinezen buiten mondkapjes, omdat er een smog laag hangt in de steden maar ook elders in het land.

Luchtvervuiling in China

Doordat er luchtvervuiling in China is houdt de smog een grote hoeveelheid zonlicht tegen, dit heeft als gevolg dat er 30% minder opbrengst van de oogsten is die de grote hoeveelheid bevolking moet voorzien van voedsel. Er worden niet alleen oogsten verloren door de smog, maar er wordt bij de irrigatie gebruik gemaakt van vervuild water. Hierdoor vermindert de kwaliteit van de gewassen, sommige gewassen zijn zo ernstig vervuild dat ze niet meer kunnen worden gebruikt voor de productie. Omdat er zoveel doden vallen door de vervuiling kost het China ongeveer 10% van het BNP Bruto.

Smog zorgt voor grote problemen in China. Bewoners van de noordelijke miljoenenstad Shenyang hebben ademhalingsproblemen en last van prikkende ogen.

De luchtkwaliteit in het noordoosten van China is zo slecht, dat de autoriteiten inwoners aanraden om binnen te blijven. Mensen die naar buiten willen, zoals in Shenyang, komen alleen hun huis nog uit met gasmaskers en mondkapjes op.

Sinds China een aantal jaar terug begon met het vrijgeven van de gegevens over luchtkwaliteit, zijn er niet zulke slechte waarden gemeten als nu.

Luchtvervuiling door kolen

In de winter stoken de miljoenen inwoners van Shenyang kolen om hun huizen te verwarmen. Ook de steenkolencentrales werken volop en stoten voortdurend grote hoeveelheden smog de lucht in. Het zicht is daardoor op veel plaatsen minder dan 100 meter. Ook de vele auto’s zorgen voor veel uitstoot.

Uit controles blijkt dat meer dan eenderde van de Chinese bevolking constant in vervuilde lucht leeft.

Schadelijke fijnstof

Zo was de concentratie van PM2,5, het meest schadelijke fijnstof, op sommige plaatsen hoger dan 1400 microgram per kubieke meter lucht. En dat terwijl 25 microgram het maximale is wat een mens op een dag kan hebben, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Fijnstof dringt diep door in de longen en richt grote schade aan. Duizenden Chinezen overlijden wekelijks aan hart- en longziektes, veroorzaakt door de luchtvervuiling. Artsen in de regio hebben de afgelopen dagen non-stop mensen behandeld die last van hun luchtwegen hebben en letterlijk doodziek worden van de slechte lucht die ze inademen.

Economische expansie

De Chinese overheid geeft voor het eerst toe dat de jarenlange milieuvervuiling als gevolg van de economische expansie bepaalde gebieden heeft omgevormd tot ‘kankerdorpen’. Deze verklaring van het Chinese ministerie van Milieu staat in een vijfjarenplan om de strijd met de pollutie aan te gaan.

In het document staat te lezen dat in de laatste jaren toxische en gevaarlijke stoffen vele milieurampen hebben veroorzaakt, die zelfs geleid hebben tot ernstige gezonheids- en sociale problemen zoals ‘kankerdorpen’.

Milieuactivisten vragen al veel langer aan de regering om te erkennen dat giftige stoffen honderden kankerclusters hebben veroorzaakt en om hier iets aan te doen. In 2009 hielp onderzoeksjournalist Deng Fei nog om enkele van de ergst getroffen dorpen te plotten op een Google Map.

Een stap in de goede richting

Een van China’s belangrijkste milieudeskundigen, Ma Jun, ziet een positieve evolutie in de verklaring van de overheid. ‘Het erkennen van het probleem is de eerste stap en een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met het oplossen ervan.’ Volgens haar werden milieukwesties voordien gebagatelliseerd of zelfs in de doofpot gestopt. ‘Als dat zou blijven doorgaan, zouden de problemen met lucht, water en grondvervuiling en de impact ervan op de volksgezondheid kunnen blijven aanslepen.

Het plan van de overheid bevat een strenge aanpak in verband met het gebruik en de productie van 58 soorten toxische chemische stoffen.

Het plan kadert in de groeiende verontwaardiging in de Chinese publieke opinie over de tol op de gezondheid die de milieuvervuiling eist. Kanker is de grootste doodoorzaak in China, één op vier Chinezen sterft vandaag aan kanker. In de laatste 30 jaar is het sterftecijfer te wijten aan kanker gestegen met liefst 80 procent.

Smog en watervervuiling

Herhaaldelijke aanvallen van toxische smog in Peking en andere grote steden hebben de milieuproblematiek bovenaan de Chinese politieke agenda geplaatst. Deze maand nog haalde de vervuiling van de Chinese waterwegen de krantenkoppen nadat Deng Fei een oproep deed aan lezers om foto’s van vervuilde rivieren in hun buurt door te sturen.

De overheid

Volgens Ma Jun ontkende de overheid vroeger de link tussen milieuvervuiling en kankerclusters omdat er niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor was. Nu dat er meer aanwijzing zijn voor een rechtstreeks verband moet China volgens haar een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten en Japan en voorzorgsmaatregelen nemen. We kunnen niet zeggen dat we niets doen totdat deze verbanden 100 procent wetenschappelijk en medisch bewezen zijn.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen