Code rood voor de mensheid

Code rood voor de mensheid. Het is overduidelijk dat wij Nederlanders een afwachtende houding hebben ten aanzien van wat er komen gaat. Natuur bescherming is nog steeds niet belangrijk genoeg om ons daar erg druk over te maken, zolang we economisch gezien maar goed draaien lijkt het. We zijn druk met ons werk, gezin en veel mensen zijn zich niet bewust dat het slecht is gesteld met de natuur of denken daar toch niks aan te kunnen veranderen.

We zijn allen verantwoordelijk

Momenteel zijn wij wel verantwoordelijk voor ons zelf, voor het welzijn van andere en voor de komende generaties. Vooral de komende generaties zijn afhankelijk van ons handelen nu. Momenteel handelen we verkeerd en zijn we dus met z’n allen de toekomst van onze kinderen nu of toekomstige generaties aan het kapot maken. Overdreven, nee, kijk wat alleen al de klimaatsveranderingen teweeg brengen wereldwijd en er zonder veel weerstand te bieden, massaal regenwoud wordt gekapt voor ons bewerkt voedsel of vleesproductie. Wie is er schuldig, producent of consument?

Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen!

Getuigen het laatste negatieve nieuws dat de insecten populatie in een kwart eeuw mogelijk met driekwart (75%) is afgenomen, mogen we ons terecht zorgen maken. Dat er weinig onderzoek is gedaan naar insecten is al bijzonder, daar insecten van levensbelang zijn voor alles wat leeft. Ze verteren plantenresten, bestuiven bloemen, zitten in de voedselketen van talloze diersoorten. Het is dan ook triest om te horen dat hier in Nederland geen onderzoek naar gedaan is en we gewoon doorgaan met landbouwbestrijdingsmiddelen als Glyfosaat of neonicotinoïden, die bekent staan als verdelger van onkruiden en insecten, maar ook gevaarlijk zijn voor het milieu, mens en dier.

Onafhankelijk onderzoek

Veel onderzoek van bedrijven zelf, worden aangenomen als de waarheid. Veel van deze bedrijven manipuleren de onderzoek uitslagen, om hun product zo goed mogelijk op de markt te zetten. Duidelijk is dat het geld regeert!

Leef je leven, leef bewust

Een bijzonder voorbeeld is dat 5 schoolgaande Deense meiden wel een onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar straling van een modem en een modern telecom bedrijf niet. De scholieren zette eenvoudigweg een modem bij een bak met zaailingen, die vervolgens niet willen groeien en een andere ruimte zonder straling wel. De uitkomst van het telecom bedrijf was: straling is ongevaarlijk. Het onderzoek van bedrijven zou dus gewoon niet mee mogen tellen en de overheid zou zelf meer geld moeten investeren in onderzoek. Dit geld ook voor onderzoek naar bestrijdingsmiddelen, waar al menig mens aan is bezweken, maar waarvan nog steeds wordt vol gehouden dat het geen kwaad kan en het niet is bewezen is. Onafhankelijk onderzoek die met schrikbarende resultaten komen worden niet serieus genomen en van tafel geveegd. Milieuorganisaties wordt de hand geschud en vriendelijk weggewuifd.

Nederlanders wordt toch wakker!

Zo neemt het aantal mensen met kanker nog steeds toe, net zo als veel andere ziekte beelden, waar we honderd jaar terug amper last van hadden. Zo worden er miljoenen uitgegeven aan medische zorg en worden er onnodig heel veel mensen ziek naar mijn oordeel, omdat er te weinig wordt gedaan tegen al die ziekmakers.

Natuurorganisaties slaan alarm!

Vele natuurorganisaties (o.a. Natuurmonumenten) hebben laatst nog met de petitie Code Rood zich opnieuw ingezet voor mens en natuur, met als doel om de regering ‘wakker te schudden’. Natuurorganisaties hebben al langer de noodzaak ingezien om de natuur te beschermen, maar zijn nooit erg serieus genomen. Zo is het Wereld Natuur Fonds o.a. begonnen met actie te voeren ter bescherming van de Panda, maar momenteel komen we steeds meer tot het besef dat wij aan de beurt zijn om beschermt te worden. Wij als mens lopen nu gevaar, alleen zijn we ons daar nog niet van bewust.
Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur, alleen het levert geen geld op en daarom is het niet belangrijk en staat het niet hoog op de agenda. Maar het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland!!

Schrikbarend nieuws

Uit Duits onderzoek blijkt dat het aantal vliegende insecten in een natuurreservaat in Duitsland is afgenomen met 75% . Maar je zou ook nu al een code rood voor andere diersoorten zoals onze vogels kunnen instellen. De laatste jaren zijn in Noordwest-Europa meer dan 400 miljoen vogels verdwenen! Code Rood geld nu voor alles wat er nu nog leeft in Nederland, inclusief de mens. Wij maken deel uit van de natuur en kunnen niet zonder de natuur. Het logisch gevolg van de ondergang van de kleinste diersoorten is dat de grootste diersoorten gaan volgen in hun ondergang. Het verlies van insecten is een duidelijke indicatie, om duidelijk te meten hoe slecht gaat met onze leefomgeving. Het zegt veel over de kwaliteit van onze lucht, ons water en onze bodem. In ons land voltrekt zich zo ongemerkt een ecologische ramp waar we amper een weet van hebben.

Landbouw

In geen enkel Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Ook de luchtkwaliteit is een van de slechtste van Europa. De afname van Co2 in Nederland is niet behaald en wordt ook niet behaald! Laten we daar eerlijk over zijn, wij lopen achteraan met alles op het gebied van milieu bescherming. Waar zijn onze rechten dan als mens om gezond te kunnen leven, als alles in grote mate is of wordt vervuild?? Dat landbouwgif gewoon gebruikt kan worden erwijl alles er op wijst dat het schade berokkend is toch tegen al onze principes in. Het lijkt het erop of we het hebben over roken of het gebruik van alcohol. Mensen hebben hier geen keuze in en zijn afhankelijk van een regering die met milieu maatregelen moet komen en meer geld uittrekt voor onafhankelijke onderzoek.

Onze toekomst

Onze toekomst ligt dus in handen van mensen die weinig doen om onze gezondheid goed te houden of maar half werk doen zoals het NVWA. Biologisch voedsel heeft de toekomst en duurzame energie ook. Wij zullen ons daar voor in moeten zetten, door ons daar bewust van te zijn en zelf daar ook mee aan de gang moeten gaan. Hoe meer biologisch voedsel we kopen, hoe lager de prijs van biologisch voedsel ( meer concurrentie), hoe duidelijker het is dat mensen zich wel bewust zijn van wat er gaande is, hoe beter het is voor het milieu, natuur en voor de dieren. Duurzaamheid kunnen we ook zelf verbeteren door gebruik te maken van schone energie (groene stroom) of bijvoorbeeld te recyclen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen