Cuba het grootste biologische land van de wereld

Cuba geeft het voorbeeld aan de wereld om voort te gaan op biologische landbouw. Voor veel mensen lijkt biologische landbouw een hele kleine sector van slechts 2 procent van al het voedsel dat wordt verkocht en dus van geen betekenis.

Dat is in Nederland het geval, maar in onze buurlanden loopt het marktaandeel biologisch behoorlijk op tot 10 procent en in het buitenland spant Cuba de kroon en is leeft het land voornamelijk op biologisch voedsel. Cuba is ook geheel zelfvoorzienend en leeft van biologisch voedsel.

Biologische landbouw

Cuba is noodgedwongen over geschakeld op biologische landbouw, doordat Amerika in de jaren zestig een handelsembargo instelde en in 1989 de Russische afzetmarkt geheel was weggevallen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Amerika had de hoop eindelijk succes te boeken met zijn handelsembargo, na de val van de Sovjet-Uni. Er ontstond een schaarste aan voeding, inclusief kunstmest en pesticiden. Amerika probeerde met de handelsembargo dat de bevolking van Cuba in opstand zou komen tegen Fidel Castro. Cuba gaf echter niet op en beleefde ook een revolutie op het gebied van zelfvoorziening, waarin steeds meer landbouwgrond biologisch werd bewerkt.

Door olie-import ontstond er ook een vervoersprobleem en stadsbewoners van Havanna begonnen zelf met een initiatief om in en net buiten de stad, stads en volkstuinen aan te leggen.

Zo starte de stadsbewoners rond de jaren negentig de Organoponicos of biologische stadstuinen. Deze zijn zonder hulp van kunstmest en pesticiden uitgegroeid tot de grootste stedelijke landbouwbeweging van Midden-en Zuid-Amerika. Havana is een miljoenenstad, doch overal zijn er stadstuinen te vinden die de stad een groen karakter geven.

Ook op het platteland omstond door de crisis een totale herstructurering van de landbouw. De conventionele, intensieve landbouwbedrijven werden vervangen door kleinere, biologische landbouw bedrijven. Door gebrek aan olie moest er veel gewerkt worden met trekdieren en met de hand. Ook door gebrek aan informatie op het gebied van biologische landbouw, heeft men uiteindelijk zich zelf de meest effectieve biologische landbouw methoden aangeleerd.

Volgens Third World Resurgence (oktober/november 1999) is het zelfvertrouwen van de Cubanen teruggekeerd. Eind vorig jaar kreeg de Grupo de Agricultura Organica, de organisatie die de biologische landbouw in het land stimuleert, de Right Livelihood Award, beter bekend als de Alternatieve Nobelprijs, die uitgaat naar initiatieven ter verbetering van de wereld. De prijsuitreiking was een lofzang op Cuba’s voorbeeldrol voor andere ontwikkelingslanden. ‘Deze prijs laat de enorme, maar te weinig gebruikte mogelijkheden van duurzame landbouw zien’, schreef de jury. ‘De hele wereld zou moeten leren van het voorbeeld dat Cuba geeft.

Verenigde Staten en Cuba?

Nu de Verenigde Staten en Cuba toenadering zoeken tot elkaar, dienen zich kansen aan voor de landbouw. De VS wil biologische producten, en Cuba heeft een flinke biologische landbouw. Het gevaar bestaat dat de VS opnieuw de conventionele landbouw in gaat voeren, die meer dan ervaring en succes van 25 jaar biologische landbouw in gevaar brengt. Cuba zou gebruik moeten maken van de vraag op de internationale markt naar biologische producenten en zich niet moeten laten verleiden tot de niet duurzame, ongezonde en milieuvervuilende conventionele landbouw.

De Cubaanse autoriteiten

De Cubaanse autoriteiten hebben ambitieuze plannen ontvouwen om de biologische teelt in dat land beter af te stemmen op de Europese markt. Cuba zou door middel van het project inkomsten willen genereren van nieuwe markten om zo de eigen fruitexport flink te laten groeien op internationaal vlak. Zo kan biologisch exotisch fruit een goed exportproduct worden. De afgelopen twee jaar was Cuba vooral actief met de productie en export van gedroogde biologische vruchten als ananas, grapefruit, guave en papaya voor de Zwitserse en Duitse markt.

Zelfvoorzienende en duurzame manier van leven

Hopelijk kunnen de Cubanen inzien dat hun zelfvoorzienende en duurzame manier van leven de toekomst heeft, waar wij westerse landen en Europa nog een voorbeeld aan kunnen nemen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen