De klimaatconferentie van Katowice over milieumaatregelen

De Verenigde Naties in Katowice 2018 zijn in overeenstemming over duurzame regeerakkoorden. Bij deze 24ste Klimaat Conferentie waar meer dan 190 landen bijna alle landen van de wereld aan deelnamen, is er na lang debatteren over de Klimaatakkoorden overeenstemming gekomen over de verdere opwarming van de wereld tegen te gaan.

Dit naar aanleiding van onder andere de conferentie van 2015 in Parijs waarbij er werd besloten dat  de Co2 toename terug moet worden gedrongen, zodat de temperatuur niet meer dan 1,5-2 % graden Celsius kan/mag stijgen ten opzichte van het pre-industriële niveau (200 jaar terug).

Wat wordt er beslist door de Verenigde Naties?

De conferentie is bedoeld om alle landen mee te laten stemmen over de klimaatveranderingen die door de broeikasgassen worden veroorzaakt. Hierbij proberen zij ze gezamenlijk tegen te gaan. Hiermee wordt een verdrag gesloten door alle landen die wettelijk bindend is en een universele overeenkomst geeft. Vooral de welvarende landen moeten mee betalen om deze beloftes na te komen en  vanaf 2020 zullen zij jaarlijks 91 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties storten. Dit zal gebruikt worden voor nieuwe projecten om verdere uitstoot van Co2 tegen te gaan.

Wat is het meest besproken onderwerp?

Op de klimaatconferentie 2017 en ook 2018 waren ongeveer 20.000 deelnemers waaronder politici, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en bedrijfsleiders. De gesprekken waren vooral over klimaatveranderingen die veroorzaakt worden door Co2 uitstoot. De Co2 is voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen. Het wordt duidelijk dat alle landen gezamenlijk mogen meedenken over een uitkomst van de reductie van de uitstoot. Hierbij is het essentieel dat de landen gezamenlijk tot een akkoord komen. Dit is niet erg gemakkelijk aangezien landen zoals Polen geheel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen met betrekking tot het nationaal inkomen. Zij leunen namelijk op basis stoffen zoals bruinkool. Sommige landen zijn al iets gevorderd in de transitie naar schone energie, maar Polen is bijna geheel afhankelijk van kolen en Nederland grotendeels nog van het aardgas.

Kerncentrales

De lobby van kerncentrales zijn ook op de conference, al maken ze niet actief deel uit van de conference, ze proberen het toch te beïnvloeden. De belangrijkste standpunten van kernenergie zijn dat het schone energie is en niet afhankelijk is de weersinvloeden (wind en zon). Zij staan sterk zolang de energie van windmolens en zonne-energie niet opgeslagen kunnen worden in bijvoorbeeld accu’s. Hierdoor blijft de energie gebruiker afhankelijk van een constante energie toevoer.

CO2-afvang en -opslag

De lobby van schone of alternatieve energie is tegen kernenergie omdat het steeds duurder is geworden in de laatste jaren. Dit is bijvoorbeeld doordat een moderne kerncentrale geen 5 miljard meer gaat kosten om te bouwen, maar algauw 11 miljard (zoals de nieuwste nog niet in werking gestelde kerncentrale in Finland). Daarnaast kost het minimaal 6 tot 10 jaar om een moderne kerncentrale te bouwen, hierbij komt er ook nog het feit dat de kerncentrales op een bepaald punt afgebroken moeten worden. Dit kost in verhouding tot schone energie ook erg veel geld aangezien zij op een veilige manier ontmanteld moeten worden.

Zo is er ook het gevaar van terrorisme gericht op een kerncentrale erg groot. Dit kan dan ook een grote bedreiging vormen voor de wereldbevolking. Hiernaast komt er ook nog een grote hoeveelheid kernafval kijken in combinatie met de mogelijke defecten van de reactor. Het onderhoud zorgt hierbij dan ook voor erg hoge kosten.

De oplossing voor het tekort aan energie kan geleverd worden door moderne gas centrales, waarbij de vrijgekomen Co2 na verbranding van het gas wordt opgevangen en met een buizen stelsel in de oude gas velden wordt terug gepompt. Deze Nederlandse uitvinding is al sinds 2004  uitgevoerd door TNO en de Co2 wordt in een oud gasveld ( K12-B in de Noordzee) geïnjecteerd. Dit kan ook natuurlijk worden toegepast in andere oude gasvelden en uiteindelijk ook in Slochteren (Groningen). Het opvangen van Co2 kan ook met moderne kolen centrales of hout versnipperaars, alleen niet allen landen hebben zo’n oud gasveld (België). Deze landen zouden dan weer gebruik kunnen maken van de oude gasleidingen om de afvang van Co2 bij Nederland of Noorwegen in de oude gasvelden te injecteren. Uiteindelijk zouden waterstof centrales zodanig ontwikkeld kunnen worden zodat uiteindelijk ook de gascentrales kunnen worden vervangen, zodat er helemaal geen Co2 meer vrij komt.

15 december 2018

In de twee weken hebben de deelnemende landen een reeks maatregelen afgesproken waarmee ze hopen te voldoen aan de Parijs-doelen van 2015, zoals het beperken van de temperatuurstijging tot maximaal 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is minder dan 1,5 graad. Er is nog geen concreet akkoord bereikt over de regels voor nieuwe internationale emissierechten. Onder druk van Brazilië die niet te snel af wil van de fossiele brandstoffen, is dit voorruit geschoven naar de volgende klimaattop die plaats zal vinden in december 2019 of januari 2020 in Chili.  Milieuorganisatie Greenpeace is dan ook teleurgesteld over de uitkomst van de klimaattop en zegt dat de onderhandelingen niet aan de verwachtingen heeft voldaan en er voor de grote bedrijven te weinig concrete maatregelen zijn getroffen en te vrijblijvend.

Hoe verder

Laten we hopen dat in de komende jaren de fossiele brandstof wordt vervangen door duurzame en schone energie. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen we altijd nog hopen op een goede manier waarop de afval stoffen verwerkt kunnen worden. Laten we hoop hebben op de vernieuwende en groene regeer akkoorden en op betaalbare alternatieven als het gaat over energie.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen