De stikstofproblematiek treft niet alleen de natuur, maar ook onze gezondheid

Lucht is net als water overal en de normaalste zaak van de wereld of toch niet. Lucht en water is overal voorradig, maar schone lucht en drinkwater zonder vervuiling wordt steeds schaarser. Door de industrie, landbouw en verkeer maakt dat de lucht en water kwaliteit steeds minder wordt en vooral binnen de steden is de lucht kwaliteit slecht.

Stikstofproblematiek gaat ook over gezondheid

Het stikstofprobleem gaat verder dan natuur alleen. Jaarlijks overlijden minimaal 11.000 mensen vroegtijdig door fijnstof en stikstofdioxide en bij meer dan 20 procent van de volwassenen zal zich een chronische bronchitis ontwikkelen, dat grotendeels door fijnstof wordt veroorzaakt. Vooral diesels (o.a. vrachtverkeer, tractoren, scheepvaart) maar ook het verkeer en onze veestapel veroorzaakt fijnstof. Maar ook stikstofdioxide heeft er voor gezorgd dat 1 op de 5 kinderen astma heeft dat veroorzaakt wordt door de veehouderij, verkeer en industrie.

Maatregelen commissie Remkes

De Commissie Remkes heeft het meestal over de natuur die vervuild wordt door stikstofdioxide. Maar stikstofdioxide veroorzaakt ook veel gezondheid problemen. Fijnstof en stikstofdioxide veroorzaken beiden longproblemen bij heel veel mensen en ook voor andere gezondheidsproblemen als hart en vaat ziekte en erger. Kortom de maatregelen zijn meer dan nodig, zeker als je weet dat ook de gezondheid van mensen hiermee op het spel staat. Maatregelen als het verlagen van de maximumsnelheid hebben een groot effect op onze gezondheid. Immers een lagere uitstoot van stikstofdioxide zorgt voor een gezondere lucht.

hardlopen

Gezonde lucht is van levensbelang, maar er zijn veel factoren waardoor deze schone lucht wordt vervuild! De luchtkwaliteit buiten is meestal schoner dan de lucht binnen.  Er zijn hiervoor veel oorzaken en de grootste is dat de lucht binnenshuis of in gebouwen niet voldoende wordt ververst. Veel warmte gaat verloren door tocht, door ventilatie is noodzakelijk! Daarnaast spelen ander factoren een rol zoals: vervuild lucht door schoonmaakmiddelen, synthetische materialen zoals kunststof (tapijt, plastics, electronica etc). Maar ook brandvertragers, verf of tabak zijn schadelijk. Allen vormen ze een gevaar voor onze longen en gezondheid. Daarnaast zorgt stof, bacteriën en schimmels (door slechte hygiëne of vocht en warmte) voor nog meer vervuilde lucht. Ook nieuwe bouwmaterialen (cement, purschuim, isolatie etc.) kunnen schadelijke dampen veroorzaken. Al deze factoren zijn van invloed op onze longen en gezondheid.

Luchtkwaliteit buitenshuis

Onze longen worden ook buitenshuis door uitlaatgassen van verkeer, industrie en landbouw op de proef gesteld en velen mensen hebben door de vervuilde lucht longproblemen of gaan hierdoor eerder dood. Maar wie controleer op vervuiling?

De overheid controleert de luchtkwaliteit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de luchtkwaliteit in heel Nederland in de gaten. Het RIVM meet op verschillende plekken in Nederland hoeveel stikstofdioxide, zwaveldioxide, ozon en fijnstof er in de lucht zit. Op luchtmeetnet.nl en de website van het RIVM is meer te vinden over de lucht kwaliteit en waar je eventueel met je klacht over stank of vervuilde lucht naar toe moet. Helaas zaken als geluidoverlast, stank en vervuiling zijn overal  aanwezig en de controle of maatregelen die genomen worden zijn minimaal.

Nieuwe maatregelen

Door maatregelen te treffen om de maximale snelheid te verlagen en de veestapel in te krimpen, maakt dat de kans op aantasting van de natuur wordt verminderd, maar ook longproblemen, gezondheidsproblemen ook omlaag gaan. De politiek zal uiteindelijk de doorslag geven, om deze maatregelen daadwerkelijk in te gaan voeren.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen