Digitaal systeem vervangt nee-ja-sticker voor op brievenbus

Na dertig jaar gaat er iets veranderen, er komt een digitaal systeem vervangt nee-ja-sticker voor op brievenbus.

Op 1 januari 2023 vindt de registratie van ieder huishouden om wel of geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen wilt ontvangen digitaal plaats.

Brievenbussticker

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame en folders of huis-aan-huisbladen meer.

Met een ja-ja brievenbussticker geeft men aan dat men wel ongeadresseerde reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.