Opvallend veel papegaaiduikers spoelen aan langs Nederlandse kust

Meerdere dode papegaaiduikers aangespoeld langs de Nederlandse kust in Noord-Nederland.

Papegaaiduikers lijken op vliegende pinguïns met een snavel met meerdere kleuren. In Nederland komt hij zelden voor langs de kust. In het algemeen bevinden de vogels zich meer in het noorden aan de kust van IJsland, Noorwegen, Amerikaanse westkust, Ierland en in het noorden van Engeland. Ofwel de Atlantische kust.

Uitsterven bedreigd

Een op acht vogels wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. In absolute cijfers: zo’n 1.500 vogelsoorten lopen gevaar. De grote boosdoener: de intensieve landbouw, houtkap, afname voedsel door overbevissing, jacht en klimaatverandering.

Klimaatopwarming

De papegaaiduiker dreigt ook uit te sterven maar dan vooral door klimaatverandering, waardoor de zee opwarmt. De papegaaiduiker leeft namelijk vooral van vis. Door de hogere zeewater temperaturen gaan deze vissen dieper in zee, waar de papegaaiduiker bijna niet kan komen. Zo heeft de papegaaiduiker meer moeite om voedsel te vinden en mede door concurrentie met de zeevisserij en sterfte in visnetten, neemt het aantal gestaagd af.