Droogte zorgt voor massale bomensterfte in Brabant

De stikstof uitstoot is de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit en de kwaliteit van natuur gebieden. Het milieu mag simpel weg niet nog verder verslechteren door uitstoot van nog meer stikstof.

Snelle ontwikkeling van droge bomen en teveel stikstof

In elke regio en niet zo ver van je huis is er wel een te vinden een beschermd natuurgebied. Nederland heeft er namelijk 160 zogenaamde natura 2000 gebieden. De raad van state oordeelde dat een aantal grote bouwprojecten niet doorgaan vanwege de verwachten schade aan de beschermde natuurgebieden door de neerslag van stikstof en ammoniak veroorzaakt door het verkeer van de nieuwe bewoners.

De uitspraak is ook voor duizenden kleinere bouwplannen, hoe nu verder is de vraag? Een woonwijk betekend sowieso meer stikstof door het auto verkeer.

Zomerhitte en aanhoudende droogte zorgt voor meer bomensterfte

Halen alle bomen in de buurt en natuurgebieden het einde van de zomer wel? Veel bomen hadden vorige zomer al last van de droogte. Maar door het lage grondwaterpeil is de natuur die vorig jaar al flink is aangetast, opnieuw het zwaar krijgen.

Ook dit jaar hebben we een droog voorjaar met plaatselijk een kleine regenbui maar dat is niet genoeg hemelwater voor de bomen.  Vooral in het oosten en zuiden hebben coniferen, sparren en berken en de eikenbomen nu al erge veel last van de droogte.

Vooral ook op de hoger zandgronden hebben de bomen veel last van de droogte zoals Brabant, Limburg maar ook Drenthe, daar verwachten we opnieuw veel bomensterfte deze zomer.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen