Impact op biodiversiteit en het ecosysteem van de zee

Bewolking

Een plastic frisdrankfles zal er in de zon ongeveer 5 jaar en in de schaduw ongeveer 10 jaar over doen om in kleine stukjes op te gaan in het milieu. We gebruiken heel veel producten plastic vooral voor verpakkingen denk aan afwasmiddel flacons, kuipjes boter, maar ook plastic flessen etc.

Plastic inzameling

Vroeger gooiden we het plastic afval bij het restafval. Maar sinds een paar jaar wordt het apart ingezameld. Meestal in plastic zakken (die van gerecycled plastic zijn gemaakt). Door het apart inzamelen van plastic kun je goed zien hoeveel plasticverpakkingen we gebruiken. Wat doen we met het ‘oude’ plastic?

Door het scheiden van plastic

Kan het ingezamelde plastic opnieuw gebruikt worden. Eerst wordt het ingezamelde plastic plat geperst en naar een fabriek gebracht. Daar wordt het metaal en papier dat er nog in zit, uitgehaald. Daarna wordt van het oude, maar schone plastic, kleine korrels gemaakt. Deze korrels heten granulaten. Die korrels zijn de grondstof voor nieuwe plastic producten. Omdat er van oud plastic nieuwe korrels worden gemaakt, hoeven fabrieken die plastic producten maken veel minder nieuwe korrels (grondstof) te kopen. En dat is veel beter voor het milieu.

Gevolgen voor plastic dat door rivieren meegevoerd wordt naar zee

Op alle stranden ter wereld tref je aangespoeld plastic aan. Zelfs op de meest afgelegen plaatsen kom je plastic tegen, ook in gebieden die tot voor kort nog als onaangetast golden.

Plastic vergaat niet

Het valt op den duur wel uiteen in steeds kleinere stukjes. Hoe kleiner de stukjes plastic des te moeilijker het is om ze op te ruimen. Plastic op zee valt niet op een efficiënte manier op te ruimen. Het plastic drijft, zweeft in het water, zinkt naar de bodem of spoelt aan op kusten. Dieren kunnen vaak het onderscheid niet maken tussen voedsel en plastic. Dieren, op land en in zee, kunnen ook verstrikt raken in plastic.

Plastic deeltjes in zee trekken als een spons gifstoffen aan (zogeheten POP’s, Persistent Organic Pollutants). Onduidelijk is in hoeverre deze gifstoffen in organen en weefsel van dieren worden opgenomen en hoe schadelijk dat is of op den duur zal zijn. Gevreesd wordt dat gifstoffen in de voedselketen terecht komen. De mens staat bovenaan de voedselketen. Volgens de UNEP, de milieuafdeling van de Verenigde Naties, is het gerapporteerde aantal diersoorten dat gevolgen ondervindt van plastic gestegen van 247 in 1997 naar 663 in 2012.

Zeevogels vervoeren jaarlijks duizenden kilo’s plastic

Plastic dat wordt uitgepoept draagt bij aan de verspreiding van plastic. Plastic en polystyreen nemen circa 75% van al het afval op zee voor hun rekening. 36% van de onderzochte consumptievissen die in het Engelse Kanaal gevangen waren, had plastic in de maag. 83% van de lobbyisten die in Noorwegen onderzocht werden had plastic vezels. Bijna 100% van de Noordse stormvogels heeft plastic in de maag.

In één decennium is het aantal dieren dat verstrikt raakt in plastic met 40% gestegen. In 1992 verloor een container 30.000 rubberen eendjes op zee bij China. De eendjes hebben zich over de hele wereld verspreid en spoelen nog altijd af en toe aan. Het is een aanwijzing van de lange routes dat plastic in zee kan afleggen. Overal ter wereld worden stranden (noodgedwongen) schoongemaakt. In 2012 werd tijdens de International Coastal Cleanup door meer dan 500.000 vrijwilligers bijna 20.000 mijl schoongemaakt. Het totale gewicht van het geruimde afval kwam overeen dat van 10 Boeings 747 toestellen.

Opruiming van stranden kan schade veroorzaken

Bijvoorbeeld aan nesten van schildpadden. Opruimen van plastic in de oceaan lijkt onmogelijk, maar opruimen van grote nog niet uiteengevallen stukken plastic bij kusten en stranden en daar waar rivieren de zee instromen is altijd zinvol. Afval afkomstig van Japan als gevolg van de tsunami (maart 2011), heeft zich als een soort rommel eiland over de oceaan verplaatst en spoelt aan op de westkust van Amerika.

Soorten die niet thuishoren in een bepaald gebied kunnen ‘meeliften’ met plastic en ander drijvend afval, en als nieuwkomers ecosystemen nadelig beïnvloeden. Uiteindelijk zal al het plastic in zee in triljoenen deeltjes uiteen vallen. Die deeltjes vinden hun weg vinden door het gehele maritieme ecosysteem en belanden op de bodem van de zee. Daar beïnvloeden ze het bodemleven tot ze na vele eeuwen onder nieuwe aardlagen bedekt worden. De oceanen bestrijken 72% van het aardoppervlakte. Ze zijn van essentieel belang voor het leven op aarde.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen