Europese unie over beslissing glyfosaat

Glyfosaat

Een bestrijdingsmiddel dat volop wordt gespoten door bijna elke boer (behalve de biologische boer). Ga naar de site van Foodwatch en teken tegen de voortzetting van dit kanker veroorzakende middel.

De Europese Unie

neemt voorlopig geen besluit over het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Experts van de lidstaten zouden deze week stemmen over een verlenging van de goedkeuring van het omstreden middel voor nog eens vijftien jaar. Na een golf van maatschappelijke kritiek en discussie is echter overeengekomen om dit besluit met twee maanden uit te stellen. foodwatch is blij dat glyfosaat vandaag niet opnieuw is goedgekeurd, maar waarschuwt dat alle overige zorgen voorlopig nog blijven bestaan. “Zolang er wetenschappelijke discussie is over de veiligheid van glyfosaat moet de EU het voorzorgbeginsel respecteren en het middel niet toestaan” aldus foodwatch.

Nederlandse regering spreekt zich uit tegen glyfosaat

Nederland was aanvankelijk van plan om het advies van de College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) te volgen, en vóór hernieuwde toelating te stemmen. Vorige week riep foodwatch, samen met Greenpeace, Milieudefensie en Wemos, staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam op om dit niet te doen en zich namens Nederland te verzetten tegen de hernieuwde goedkeuring van het bestrijdingsmiddel. Nadat hiertoe een motie van dezelfde strekking in de Tweede Kamer werd aangenomen, gaf de staatssecretaris vrijdag jl. te kennen dat Nederland om uitstel van de beslissing zou vragen, en indien dit er niet kwam, gehoor zou geven aan de motie en tegen hernieuwde toelating zou stemmen.

Van uitstel komt niet per definitie afstel

Mede dankzij het verzet van Nederland werd de stemming deze week uitgesteld. Dit is in beginsel goed nieuws, want het betekent dat glyfosaat deze week niet voor opnieuw vijftien jaar is goedgekeurd. Van uitstel komt echter niet per definitie afstel. Er bestaat nog steeds een groot risico dat glyfosaat over twee maanden alsnog zal worden goedgekeurd. Alle zorgen over dit besluit blijven daarmee voorlopig onverminderd overeind. blijft actievoeren totdat het besluit definitief van tafel is. Inmiddels hebben al meer dan 110.000 mensen de oproep aan de Europese Commissie om glyfosaat niet opnieuw goed te keuren getekend.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen