Extreme bevolkingsgroei en armoede

De VN verwacht dat de wereldbevolking rond 2200 ongeveer 10 miljard zal zijn, maar dan ook zal ophouden met groeien.

Overbevolking

Op dit moment is het grootste probleem op aarde overbevolking. De grootste problemen die daar uit voortkomen zijn oorlog, voedselschaarste, ontbossing en natuurrampen door de opwarming van de aarde. Natuurlijk geeft overbevolking nog veel meer problemen, maar duidelijk mag zijn dat sinds de bevolking sterk toenam, zo’n 200 jaar terug, ook de vervuiling op aarde toenam.

Industrialisatie

Vanwege economische belangen zijn veel mensen van het platteland verhuisd naar de grote steden met als gevolg dat mensen dicht bij elkaar zijn gaan wonen. Hierdoor zijn grote steden ontstaan zoals Mexico stad, Sao Paulo, New York, Karachi, Manilla, Shanghai, Deli, Seoul (met meer dan 20 miljoen inwoners), Jakarta (met meer dan 26 miljoen inwoners) en Tokyo (zelfs met meer dan 38 miljoen inwoners). Natuurlijk zijn dit nog maar de tien grootste steden van de wereld. Er zijn daarbij nog tal van opkomende economieën zoals China, waar de steden als paddestoelen de grond uit komen en mogelijk doorgroeien tot een van de grootste op aarde. Al deze mensen die op elkaar leven consumeren en vervuilen enorm.

Arme landen met een opkomende economie

Landen als China en India hebben meer dan een miljard inwoners, ofwel het dubbele van de hele Europese Unie, waar slechts een half miljard mensen wonen. Daarbij groeien deze landen nog aanzienlijk doordat de economie alleen maar aantrekt en voor verbeterde leefomstandigheden zorgt. Natuurlijk zijn hierdoor de rivieren en de lucht in deze steden sterk vervuild en het is zelfs ongezond om in deze steden te wonen. Sommige steden als Mexico stad hebben een dusdanig vervuilde lucht, dat een verblijf hier gelijk staat (door smog) aan het roken van een pakje sigaretten per dag.

Levensverwachting

De levensverwachting in de Steentijd van een mens was ongeveer 20 jaar. Rond het jaar nul was dat net iets meer, maar minder dan 25 jaar. In de Middeleeuwen lag de verwachting ongeveer tussen de 25 en 30 jaar. Rond 1900 was de levensverwachting 45 jaar maar rond 1950 tussen de 65 en 70 jaar. Momenteel ligt de levensverwachting gemiddeld rond de 80 jaar en worden we wereldwijd steeds ouder. Doordat de kindersterfte af is genomen de laatste 100 jaar en we steeds ouder worden, neemt de bevolking op aarde dus alleen maar toe. Deze toename heeft meer te maken met de vergrijzing dan met het aantal kinderen dat geboren wordt.

Per land zijn de steden heel verschillend

Japanners zijn misschien wel de meest beleefde en sociale mensen op aarde. Ook al accepteren ze geen vluchtelingen, ze kennen heel veel respect voor elkaar. Ze verdienen een tien voor discipline en netheid. Mensen laten elkaar totaal met rust, knikken altijd heel beleefd en geen propje papier is te vinden op straat. In landen als India waar nog veel armoede bestaat en er minder scholing is, krioelen de mensen door vervuilde straten heen en voor de meeste ramen zitten tralies. Vriendelijk zijn de mensen wel in India, al zijn ze weinig beleefd. In landen waar het economisch minder is geweest, zijn minder mensen naar school gegaan en zijn ze meer aan het overleven. Dit maakt dat er in arme landen ook meer kinderen worden geboren. Vaak zijn ouders tijdens hun leven en op hun oude dag ook afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van hun kinderen. Pensioenfondsen kennen ze niet en vaak is er geen financiële bijstand beschikbaar vanuit het rijk.

Afname geboortecijfer

In sommige landen neemt het geboorte cijfer af. Zo neemt het bevolkingscijfer van Japan momenteel heel langzaam maar zeker af. De laatste vijf jaar is het aantal Japanners met zo’n 1 miljoen mensen afgenomen en bestaat de bevolking nu nog uit zo’n 127 miljoen mensen. Als gevolg hiervan neemt de vergrijzing toe en bijna een op de drie Japanners is ouder dan 65. Een van de grootste redenen voor de geboorte afname is de economische teruggang die plaats heeft gevonden sinds de 2e Wereldoorlog, maar ook het feit dat jongeren minder belangstelling hebben voor het hebben voor een gezin. Met name het opbouwen van een carrière staat bij hun voorop.

De bevolking van Nederland groeide in de eerste helft van 2017 met bijna 35.000 inwoners. Het grootste deel van die groei wordt veroorzaakt door migranten uit Azië en Europa. Japan heeft extreem strenge regels voor het accepteren van asielzoekers en immigranten komen er simpelweg niet in. Hierdoor vergrijst de bevolking nog sneller dan in een land als Nederland. In Nederland stijgt het aantal inwoners, maar het aantal nieuw geborenen niet. In andere, vooral zuidelijke landen van Europa, neemt het geboortecijfer af en met name landen in het voormalig Oostblok ondervinden de grootste daling.

Landen waar de bevolking nog gestaagd toeneemt

Afrika kent nog geen rem op het aantal kinderen dat wordt geboren en de bevolking neemt hier nog steeds toe. De gemiddelde Afrikaan ten zuiden van de Sahara heeft 5 kinderen. In de komende 45 jaar zal het inwonertal van het Afrikaanse continent dan ook meer dan verdubbelen, van minder dan 1 miljard naar zo’n 2 miljard inwoners. De toeloop naar de steden vanaf het platteland vormt nu al een groot probleem en wordt nog groter. De steden kunnen het aantal mensen en auto’s nu al niet aan en er is een tekort aan alles. Ook hier zullen de grootste steden op aarde verschijnen en het is alleen de vraag of Afrika ooit uit de armoede zal komen.

Bevolkingsgroei en armoede

Het sterke verband duidelijk tussen bevolkingsgroei en armoede. Grote kindertallen komen voor waar het inkomen laag is. Ook zorgt de armoede en het geloof in Afrika ervoor dat het onderwijs onbereikbaar is jonge meisjes. Door uithuwelijken van deze jonge meisjes, zijn deze meisjes al snel op jonge leeftijd in verwachting.

De meeste van hen wonen in Azië

Bangladesh is een land met economische ontwikkelingen, maar nog steeds een arm land. Door de beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen, is hier het aantal nieuw geborenen stabiel. Hierbij speelt ook de vooruitgang in het onderwijs, met name ook voor meisjes, een belangrijke rol. Maar net zoals in India en de rest van Azië neemt de bevolking nog toe en moet er nog wel wat bijzonders gebeuren wil dat op korte termijn gaan stoppen. Rond 2050 zal dat pas het geval zijn, aldus de voorspellingen.

China had het voorbeeld kunnen zijn

China heeft met meer dan 1,4 miljard inwoners ooit de 1 kind per gezin politiek ingevoerd. Helaas hebben ze dat alweer losgelaten om de vergrijzing en economische achteruitgang tegen te gaan.

Een woord dat in de titel niet had misstaan is ‘uitdagingen’, het vaste VN-eufemisme voor ‘problemen’. Veel landen hebben bijvoorbeeld een ongekend groot aantal jongeren. Als dat ‘demografisch dividend’ goed wordt benut, kunnen landen er veel baat bij hebben. Maar wordt de kans gemist, dan raken landen sociaal-economisch nog verder achter, zeker aangezien na de jonge golf onherroepelijk een grijze golf komt, straks ook in de ontwikkelingslanden.

Wanneer stopt het?

De wereld kampt met ernstige milieu vervuiling die de natuur steeds kwetsbaarder maakt. De natuurrampen die veroorzaakt worden door de vervuiling zullen er toe leiden (of lijden) dat de mensen ook bedreigd worden en zal er toe leiden dat er wel maatregelen moeten worden getroffen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen