Gemeente Breda heeft de subsidie aan het Sintcomité ingetrokken

Nu Sinterklaas en zijn pieten ons land weer hebben verlaten, is het een goed moment om met u terug te kijken op de intocht van de Sint in het centrum van Breda.

Gemeente

De gemeente Breda heeft de subsidie aan het Sinterklaas Comité Centrum ingetrokken. Omdat de vertrouwensbreuk gevolgen heeft voor toekomstige intochten in de stad.

Een intocht met Zwarte Piet? Dan geeft Gemeente Breda geen subsidie meer. Wat ons verheugde was dat de meeste comités de beweging naar de landelijke lijn (de roetveegpiet) reeds hadden ingezet of al hadden gemaakt.

Grijze Pieten

Sinterklaascomité Breda Centrum gaf aan dit jaar te willen experimenteren met de grijze piet. Die ruimte hebben wij hen geboden.

Maar de pieten oogden vooral zwart en hun uitdossing kwam nog steeds traditioneel over.

Volgens de actiegroep (Kick Out Zwarte Piet) zijn grijze pieten een racistische karikatuur omdat de gelijkenissen met traditionele zwarte pieten nog steeds groot zijn.