Glyfosaat nog steeds niet verboden voor boerderij

Glysofaat nog steeds niet verboden. Controle op bestrijding middelen is minimaal en onmogelijk. Het gif Roundup is op 29 juni 2016 weer toegelaten door de Europese Commissie.

Boeren spuiten vaak zonder bescherming middelen

die wel voor geschreven staan maar, zelden worden nageleefd (handschoenen, masker etc.) en niet zelden wordt er gespoten op landbouw gronden in nabijheid van mensen die daar aan het werk zijn (vaak loonarbeiders uit het Oostblok). Ook mensen die op het platteland of naast landbouwgronden wonen hebben geen rechten.

Er bestaat geen wettelijk regel

Dat er bijvoorbeeld op meer dan 150 meter vanaf een woning moet worden gespoten met bestrijdingsmiddelen. Tijdens het spuiten mag het niet te hard waaien. De wind kan het gif namelijk meevoeren naar plaatsen waar dat niet nodig of zelfs ongewenst is (nabij gelegen dorpen). Om dergelijke drift te voorkomen, houdt men een bovengrens voor de windsnelheid aan van windkracht 3, maar wie controleert dat.

Als er illegale bestrijding middelen worden gebruikt

Die al lang verboden zijn, zal hooguit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na veel bellen van burgers langs komen om te kijken of de potjes gif in de voorraad kast wel klopt, maar er worden geen bodem monsters genomen en zo komt de overtreder van het verboden gif er gewoon mee weg. Bij het terugdringen van de afspoeling van onkruidbestrijdingsmiddelen speelt het weer op verschillende manieren een rol. Als het kort nadat er gespoten is, gaat regenen, komen de chemicaliën met het wegstromende regenwater in de sloot of het riool terecht nog vóór ze hun werk hebben kunnen doen. Eigenlijk moet het een vol etmaal droog blijven om dit te voorkomen. Boeren worden hierop geheel niet gecontroleerd en dit valt ook niet te controleren. Zou je dan gewoon niet de gevaarlijkste bestrijding middelen of zeg maar gif, moeten verbieden in het belang van de gezondheid van mensen die soms geen notie hebben wat er om hen heen gebeurd.

Op alle velden en akkers en boomgaarden

Worden meerdere keren per jaar gespoten met gif tegen onkruid. Daarnaast wordt ook nog met vele andere bestrijding middelen gespoten tegen o.a. insecten en schimmels. Veel van deze bestrijding middelen blijven nog jaren in het milieu, voordat ze afbreken en ongevaarlijk worden. Boeren, tuinders, bollenkwekers of boomkwekers gebruiken gevaarlijke bestrijdingsmiddelen waar amper controle op is. Ook op fruit en groente zitten altijd (voor NVWA toelaatbare) residuen van bestrijdingsmiddelen, waar minimaal op wordt gecontroleerd. Planten nemen deze middelen ook op via de wortels en er is al helemaal geen controle over de hoeveelheid bestrijdingsmiddel dat in de vrucht of groente zelf zit. En zo lopen ook onschuldige burgers het risico dat het gif op of in groente en fruit hun gezondheid kan schade.

Op woensdag 29 juni bereikte de soap over de her toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat een dubieuze mijlpaal. Bij gebrek aan een democratische meerderheid duwt de Europese Commissie gewoon haar zin door: glyfosaat is nu voor nóg 18 maanden toegelaten.

Europese lidstaten

Al lange tijd wordt tussen de Europese lidstaten geruzied over de her toelating van het gif Roundup. Steeds meer landen zijn kritisch over het voorstel van de Europese Commissie die het middel in eerste instantie opnieuw een Europese vergunning wilde geven voor maar liefst 15 jaar. Tóch heeft de Europese Commissie het licht voorlopig op groen gezet, in afwachting van de analyse van het ECHA – het EU-agentschap over chemische stoffen naar de gezondheids- en milieugevolgen van glyfosaat.

Glyfosaat

Is al jaren de meest problematische stof voor de winning van gezond drinkwater in Nederland. Wetenschappers wijzen op gevaren voor dieren, zoals kikkers, padden, bodemdiertjes als wormen en vissen. Experts van de WHO classificeerden de stof in 2015 als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Andere onderzoekers concluderen dat de stof hormoon verstorend kan werken. Voor de meeste mensen die bewust zijn van de mogelijke gevaren om te pleiten voor een verbod op glyfosaat.

Weg ermee

Nu de Europese Commissie de Glyfosaat tóch weer langer toelaat, roept Greenpeace de Nederlandse regering op om de toepassingen van glyfosaat met het hoogste risico voor menselijke blootstelling met voorrang te verbieden. Het spuiten op stoepen en speelplaatsen door professionals is in Nederland gelukkig al verboden. Nu moet het zo snel mogelijk uit de schappen van bouwmarkten, tuincentra en online winkels.

Bio is de oplossing

Het verbod op het ene middel moet natuurlijk niet leiden tot een toename van het gebruik van een ander middel. Moderne biologische en ecologische boeren laten zien dat glyfosaat- en gifvrije landbouw kan. Mechanische onkruidbestrijding met hightech-oplossingen zoals gps-gestuurde schoffelmachines of door slimme combinaties van gewassen, maken chemie overbodig.

Greenpeace en vele andere bewuste mensen vinden dat overheden en bedrijven zich moeten inzetten om deze technieken verder te ontwikkelen en uit te rollen. Boeren kunnen alleen deze verandering inzetten als ze een betere eerlijke prijs krijgen voor een duurzamer product. Wil je daarbij helpen? Koop dan zoveel mogelijk biologische producten uit de regio.

Wilt U nog meer doen dan teken de petitie van Greenpeace voor meer bio in ’t schap.
Wij als team van biologisch.website hopen ook dat U meer kiest voor Biologisch. Hierdoor wordt natuurlijk ook Uw gezondheid en het milieu gespaard. Controle op bestrijding middelen is minimaal en onmogelijk. Het gif Roundup is op 29 juni 2016 weer toegelaten door de Europese Commissie.

Boeren spuiten vaak zonder bescherming middelen

Boeren spuiten vaak zonder bescherming middelen en niet zelden wordt er gespoten op landbouw gronden in nabijheid van mensen die dichtbij aan het werk zijn (vaak loonarbeiders uit het Oostblok). Ook mensen die op het plattenland of naast landbouwgronden wonen hebben geen rechten. Er bestaat niet een regel dat er bijvoorbeeld 150 meter vanaf bebouwing moet worden gespoten met bestrijdingsmiddelen. Onschuldige mensen zijn dan ook onvoldoende beschermd vanuit de overheid en lopen een onaanvaardbaar risico dat ze heel erg ziek worden . Boeren, tuinders, bollenkwekers of boomkwekers gebruiken gevaarlijke bestrijdingsmiddelen waar amper controle op is.

Groente en fruit

Ook op fruit en groente zitten altijd residuen van bestrijdingsmiddelen, waar minimaal op wordt gecontroleerd. Planten nemen deze middelen ook op via de wortels en er is al helemaal geen controle over de hoeveelheid bestrijdingsmiddel dat in de vrucht of groente zelf zit. En zo lopen ook onschuldige burgers het risico dat het gif op of in groente en fruit hun gezondheid kan schade, Op alle velden en akkers en boomgaarden worden meerdere keren per jaar gespoten met gif tegen onkruid. Daarnaast wordt ook nog met vele andere bestrijding middelen gespoten tegen o.a. insecten en schimmels. Veel van deze bestrijding middelen blijven nog jaren in het milieu, voordat ze afbreken en ongevaarlijk worden.

Onkruidbestrijdingsmiddelen

Bij het terugdringen van de afspoeling van onkruidbestrijdingsmiddelen speelt het weer op verschillende manieren een rol. Als het kort nadat er gespoten is, gaat regenen, komen de chemicaliën met het wegstromende regenwater in de sloot of het riool terecht nog vóór ze hun werk hebben kunnen doen. Eigenlijk moet het een vol etmaal droog blijven om dit te voorkomen. Boeren worden hierop geheel niet gecontroleerd en dit valt ook niet te controleren.

Verder mag het tijdens het spuiten niet te hard waaien

De wind kan de middelen namelijk meevoeren naar plaatsen waar dat niet nodig of zelfs ongewenst is. Om dergelijke drift te voorkomen, houdt men een bovengrens voor de windsnelheid aan van windkracht 3, maar wie controleert dat. Verbieden van gevaarlijke bestrijding middelen is dan ook de enigste optie.

Op woensdag 29 juni bereikte de soap over de her toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat een dubieuze mijlpaal. Bij gebrek aan een democratische meerderheid duwt de Europese Commissie gewoon haar zin door: glyfosaat is nu voor nóg 18 maanden toegelaten.

Europese lidstaten geruzied

Al lange tijd wordt tussen de Europese lidstaten geruzied over de her toelating van het gif Roundup. Steeds meer landen zijn kritisch over het voorstel van de Europese Commissie die het middel in eerste instantie opnieuw een Europese vergunning wilde geven voor maar liefst 15 jaar. Tóch heeft de Europese Commissie het licht voorlopig op groen gezet, in afwachting van de analyse van het ECHA – het EU-agentschap over chemische stoffen naar de gezondheids en milieugevolgen van glyfosaat.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen