Biomassa: Groene stroom door opwekking bio energie

Energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen

Het energieverbruik in de wereld zal in de komende jaren dramatisch toenemen. Terwijl fossiele brandstoffen een belangrijke energiebron zullen blijven afnemen omdat ze langzaam ook opraken en het klimaat doen veranderen. Winnen van hernieuwbare energieën is dan ook van belang om de toenemende uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze energie voorraad te verzekeren.

Er wordt verwacht dat de vraag naar energie in de wereld in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen als gevolg van de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling, voornamelijk in Aziatische landen. Om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen zullen fossiele brandstoffen in de komende 20 jaar een belangrijke rol spelen, maar beleidsbeslissingen zullen een sterke invloed hebben op de soorten energiebronnen die gebruikt zullen worden.

Milieuvriendelijke brandstoffen?

Er wordt een toename verwacht van biobrandstoffen om deze energie behoefte van de groeiende landen zoals in Azië te voldoen. Biobrandstoffen zijn breed genomen brandstoffen die ontstaan uit biomassa, dat is alle materie van plantaardige of dierlijke oorsprong. Biomassa werd traditioneel gebruikt als brandstof voor energieproductie in de vorm van hout, houtskool of dierlijk afval. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ruwe primaire biobrandstoffen, zoals brandhout, en verwerkte secondaire biobrandstoffen. Deze laatste omvatten vloeibare biobrandstoffen zoals ethanol en biodiesel die de voorbije jaren in toenemende mate voor transport gebruikt werden.

Alternatieve biobrandstoffen

De eerste voertuigen zijn ontwikkeld om te draaien op biobrandstoffen. Het was pas in de tijd dat olie op grote schaal goedkoop beschikbaar werd gewonnen en geraffineerd, dat de belangstelling voor biobrandstoffen is begonnen af te nemen. De Duitse uitvinder van de verbrandingsmotor, Nikolaus Otto, ontwikkelde zijn motor te draaien op ethanol. Pinda-olie heeft de keuze Duitse uitvinder Rudolf Diesel geweest voor zijn dieselmotor en Henry Ford oorspronkelijk ontworpen de Ford Model T aan het begin van de vorige eeuw aan het werk volledig naar ethanol.

Biobrandstof als alternatieve brandstof voor de landbouw

De visie van het paard getrokken landbouwmachines is er een die helaas behoort tot het verleden. Vandaag moeten we kijken naar alternatieven die de positieve effecten in evenwicht te brengen voor de omgeving met de mogelijkheid voor boeren om een bedrijf effectief te beheren. Wanneer een boer in staat om voedsel te produceren op een efficiënte wijze, verlaagd dit de kosten voor de consument. Daarom is het ook belangrijk dat als we kijken voor alternatieve brandstoffen in de landbouw.

Veel alternatieve brandstoffen brengen een bijdragen tot de vermindering van de kooldioxide-uitstoot. Biobrandstoffen worden steeds populairder en is een realistisch alternatief zijn brandstoffen die uit biomassa zoals ethanol. Biomassa is de term voor de planten die worden gebruikt om deze brandstof te beschrijven. Suikerriet en maïs worden gebruikt voor sommige brandstoffen, hoewel deze verschilt van land tot land. In Europa wordt suikerbieten gebruikte en palmolie komt veel voor in Zuid-Azië.

Een interessant aspect van biobrandstoffen

Hun vermogen een zuinige te voorzien en draagt ook bij aan het milieu. Hoewel biobrandstoffen nog koolstof uitstoten indien gebruikt, dit wordt gecompenseerd door het feit dat de biomassa om de brandstof recycle koolstof door fotosynthese, waardoor neutraliseren de negatieve gevolgen voor het milieu. Vandaag de dag worden de attracties van biobrandstoffen wordt herontdekt en bieden een goede oplossing voor de problemen rond de traditionele brandstoffen.

Zonne- en windenergie

In aanvulling op biobrandstoffen, zonne- en windenergie opgewekt is een alternatief voor de boeren. Het feit dat veel boerderijen verspreid zijn over uitgestrekte stukken land betekent dat de bedrijven vaak kunnen ondersteunen grote stukken van de apparatuur die nodig is om deze energie op te wekken. Windturbines, bijvoorbeeld, kan niet praktisch in een normale thuisomgeving zijn, maar ze nemen een verhoudingsgewijs klein stukje landbouwgrond.

Bio-energie kan bijvoorbeeld gewonnen worden uit vaste houtbrandstoffen zoals brandhout en houtskool of uit vloeibare biobrandstoffen, zoals blackliquor (een bijproduct uit de papierindustrie) en ethanol die uit hout verkregen wordt. Energie van houtbrandstoffen kan geproduceerd worden met behulp van diverse processen, die verschillen in termen van energie-efficiëntie, installatie kost, uitstoot van kooldioxide en benodigde hoeveelheid werk.

Vaste houtbrandstof in een open vuur verbranden

Zet maar ongeveer 5% om van de potentiële energie van het hout, maar er bestaan technologieën die de efficiëntie kunnen doen oplopen tot wel 80%. Zulke efficiëntie wordt verkregen met warmte kracht koppeling systemen, die hout gebruiken om tegelijk warmte en elektriciteit op te wekken, en met sommige moderne kachels die gedroogde, gemalen en samengeperste houtresiduen in de vorm van hout pellets verbranden. Andere technologieën zijn onder andere ketels waarin houtafval van zagerijen verstookt wordt om elektriciteit op te wekken, en vergassing waarbij houtresiduen tot een zeer hoge temperatuur worden opgewarmd om gas te produceren dat op zijn beurt zeer efficiënt verbrand kan worden om warmte en elektriciteit op te wekken.

Biomassa: 100% groene stroom door opwekking bio energie

Vloeibare-biobrandstoffen van de ‘eerste generatie’ omvatten o.a. Biodiesel en bio-ethanol en zijn afgeleid van diverse voedselgewassen die afhankelijk zijn van de geografische locatie, bijvoorbeeld graanproducten, raapzaad en suikerriet. Die biobrandstoffen hebben veel aandacht getrokken vanwege hun relatief lage prijzen en gevorderde staat van ontwikkeling. Het groeiende gebruik van bepaalde voedselgewassen voor de productie van biobrandstof kan echter in sommige gevallen de globale uitstoot van broeikasgassen sterk doen toenemen als gevolg van ontbossing en landdegradatie. Nieuwe plantensoorten werden onlangs getest die goed gedijen op verschraalde grond en die daardoor biobrandstoffen zouden kunnen voortbrengen zonder rechtstreeks concurrentie te voeren met planten die vruchtbare gronden vereisen.

Aandachtspunten blijven
  • Bio-gewassen mogen geen arme boeren van hun land verdrijven.
  • Biogewassen mogen geen voedsel producerende gronden over nemen of de prijzen
  • Van voedsel verhogen met name in arme landen.
  • Bio-brandstoffen gewonnen uit hout mogen niet ten kosten gaan van de bossen.
  • Bio gewassen mogen geen toename betekenen voor het milieu door bijvoorbeeld
  • Landbouw bestrijding middelen.

Momenteel worden de meeste vloeibare bio vloeistoffen van voedselgewassen gemaakt en leveren ze, in vergelijking met fossiele brandstoffen, een lage economische en milieuwinst op. Het toenemende gebruik van die gewassen voor energieproductie zou zelfs concurrentie kunnen betekenen tot meer ontbossing kunnen leiden. Er wordt echter verwacht dat in het volgende decennium een nieuwe generatie vloeibare biobrandstoffen beschikbaar zal worden die zowel hout als landbouw- en bos residuen gebruiken. Van die technologie wordt verwacht dat ze commercieel competitief wordt en veel minder broeikasgassen zal uitstoten dan fossiele brandstoffen. Deze zogenaamde ’tweede generatie’ vloeibare biobrandstoffen, die eerder gemaakt worden van houtbiomassa dan van voedselgewassen, zouden ook de concurrentie met de voedselproductie milderen.

Om negatieve sociaal-economische

En milieueffecten te vermijden, zal de uitbreiding van de biobrandstofproductie gepaard moeten gaan met duidelijke reglementeringen die effectief moeten worden uitgevoerd. Ook mogen bij de productie van bio brandstoffen niet ten kosten gaan (of een toename geven) van milieu vervuiling door een toename van bestrijding middelen die nodig zijn om bio-brandstof gewassen te verbouwen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen