Hitte records op het Noordpoolgebied en tevens records bosbranden

ALARM: Hitte records op het Noordpoolgebied en tevens records bosbranden aldaar.

Zuidpool

De Zuidpool ligt niet in zee en 90% van alle sneeuw van de wereld ligt op het continent Antarctica. Het land is vrijwel volledig bedekt met een kilometers dikke ijskap.

Noordpool

Het noordpoolgebied bestaat merendeels uit water omringd door land. De temperatuur op de Zuid en de Noordpool kan in de winter in sommige delen soms oplopen tot zelfs onder de -50° C. De gemiddelde temperatuur op de Noordpool in juli varieert van ongeveer -10° C onder tot ongeveer 10° boven nul.

Nergens stijgen de temperaturen zo snel als op Noordpool gebied. Omdat het zee ijs ook aan de onderkant smelt door de hogere zeewater temperaturen. Hierdoor smelt deze ijskap ook sneller dan van Antarctica die bijna geheel op het land ligt. In Siberië en omliggende gebieden als Alaska, worden ook deze zomer extreem hoge temperaturen gemeten van boven de 32 graden. Ook in de hoofdstad Anchorage is het extreem warm en dat is nooit eerder voorgekomen.

Noordpool warmt sneller op dan de rest van de wereld

Het meest opzienbarende is dat het noorden van onze planeet sneller opwarmt dan de rest van onze planeet. De hogere temperaturen en het uitblijven van regen, zorgen ervoor daardoor ook dat er meer bosbranden plaatsvinden. De meeste worden veroorzaakt door blikseminslagen. Dit jaar zijn er al meer dan 100 zware bosbranden in het noordpoolgebied geteld en ze houden ook langer aan.

Satelliet beelden laten boven het Noord Poolgebied een grote rookwolk zien

Satellietbeelden van de maand juli 2019 laten van de Noordpool  een grote zee van rook zien, veroorzaakt door de vele bosbranden die daar tegelijk daar woeden. Hiermee bedekken de rookpluimen grote delen van Alaska, Siberië en Groenland. Op het Noordpoolgebied worden dan ook alle warmte en aantal bosbranden records van voorgaande jaren verbroken.

Canada heeft ook dit jaar meer bosbranden

In eerdere blogs hadden we ook al aangegeven dat Canada 2018 ook records vestigde in het aantal bosbranden. De poolcirkel heeft dus te maken met oplopende temperaturen en toenemend aantal branden door de droogte. Duidelijk is dat de klimaatveranderingen ook hier zijn tol eist. De temperaturen nemen ook eerder in het seizoen toe, waardoor het de droogte verergerd en bosbranden eerder ontstaan.

Uitstoot van Co2 door bosbranden en ontdooien van veen gronden

Door de bosbranden gaan veel kostbare natuur verloren en neemt de Co2 alleen maar toe. Boomstammen leggen de Co2 vast en die komen nu opnieuw vrij op het slechtste moment, namelijk nu er een opwarming van de aarde plaats vindt. Als je een grafiek zou bekijken van de Co2 en temperatuur toename op aarde vanaf het jaar nul, dan zie je een golfbeweging van een langzaam stijgende maar ook dalende lijn die alleen bij de laatste eeuw bijna rechtstandig naar boven schiet. Met deze stijging van temperaturen zijn wij niet bekend, maar het lijkt wel een “sneeuwbal effect ”te hebben!. Zo zorgde de droogte in Alaska voor meer dan 400 bosbranden aldaar en zorgden alleen al in juni voor een CO2-uitstoot van 50 megaton. Dat is meer dan alle branden tussen 2010 en 2018 bij elkaar. De branden zijn zo groot als bijna 100.000 voetbalvelden bij elkaar en het noorden van de wereld lijkt op satelliet beelden dan ook in brand te staan. Daarbij smelten in het Noorden Canada, Alaska, Siberië de veengebieden die al voor duizenden jaren in het ijs bevroren lagen. Bij het ontdooien van het veen door klimaatverandering, worden de dode planten resten verteerd door bacteriën en komt er door het veen vastgehouden Co2 vrij.

Wereldwijd elk jaar meer bosbranden

Bosbranden nemen elk jaar toe over de gehele aarde en dat kan zijn in Californië, Canada, Alaska, Zuid-Frankrijk, Portugal, Australië Indonesië, de Amazone etc etc, echt overal!!  Niet altijd heeft het te maken met de opwarming van de aarde, maar ook door boeren of indirect door multinationals van veevoer, vlees en palmolie. De Co2 en het aantal bosbranden neemt hierdoor steeds meer toe en dus ook de klimaat opwarming neemt evenredig gestaagd toe. Duidelijk is dat de wereld in een ramp stadia verkeerd, waar niemand de gevolgen nog van kan overzien. De maatregelen om het tegen te gaan zoals het minderen van vlees industrie, kolencentrales, gascentrales, scheepvaart of vlieg verkeer komt maar langzaam op gang en ook de groene energie ter vervanging van fossiel energie vordert langzaam of niet snel genoeg.

Amazone regenwoud

Niet altijd heeft het te maken met de opwarming van de aarde maar ook door boeren of multinationals van veevoer, vlees en palmolie. Het aantal aangestoken bosbranden neemt ook nog elk jaar toe. Hierdoor stijgt de Co2 en neemt ook de klimaat opwarming  evenredig gestaagd toe. Duidelijk is dat de wereld in een ramp stadia verkeerd, waar niemand de gevolgen nog van kan overzien. De maatregelen om het tegen te gaan zoals het minderen van vlees, sluiten van  kolencentrales of gascentrales, of scheepvaart of vlieg verkeer komt maar langzaam of niet op gang.

Nederland nog steeds achter in de rij in Europa op het gebied van schone energie

De Europese Unie wil dat in 2020 een vijfde van alle verbruikte energie duurzaam is. Maar de verschillen tussen de Europese landen zijn echter enorm. Op kop gaat Zweden, dat nu al meer dan de helft van alle energie uit duurzame bronnen haalt en ruimschoots haar doel voor 2020 heeft gehaald. Ook Finland, Oostenrijk, Letland doen het uitstekend. In totaal hebben elf EU-lidstaten het doel voor 2020 al bereikt. En Nederland? Die staat weer achter in ‘de rij’ en alleen Luxemburg is net iets slechter!!. Slechts 7 procent van ons energieverbruik is duurzaam. De kans dat we het gaan we het gaan halen is bijna niet meer mogelijk! Nederland verpest het dus voor de rest van de wereld en de langzame maatregelen hebben vergaande gevolgen voor alles wat leeft op deze aarde.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen