India ondergaat extreme temperaturen van 50 graden

Bewolking

Klimaatverandering wereldwijd nemen nog steeds toe. Al voor weken wordt het noorden van India overvallen door een hittegolf van bijna 50 graden. Het gevolg hiervan is dat er al 100 mensen om het leven zijn gekomen (meldt de CNN Newsroom) en veel landbouw gewassen verdrogen.

Experts hebben al hun zorgen uitgesproken over de toekomst van India. Doordat het klimaat alleen maar verder opwarmt, zijn de gevolgen voor de warme landen als India een ramp en grote delen zullen binnen 50 jaar onbewoonbaar worden, waardoor er veel vluchtelingen zullen proberen een toevluchtsoord te vinden in andere regio’s en landen waar nog wel water is. De grootste oorlog in de toekomst op aarde,  zal dan ook de oorlog worden om aan water te komen. Momenteel zijn er al oorlogen aan de gang die indirect een gevolg zijn door droogte en dus ook een tekort aan voedsel.

Het aantal hittegolven maar ook overstromingen in India is nog nooit zo heftig geweest als de laatste jaren. In India vinden de meeste hittegolven meestal plaats tussen maart en juli en nemen af ​​zodra de moessonregens arriveren. Opmerkelijk is dat nog geen week geleden de stad Mumbai aan de westkust sins zondag kampt met de zwaarste regenval in tien jaar tijd, zegt de Indiase meteorologische dienst.

Door de sterke overstromingen ligt het  openbaar vervoer stil en metrostations, wegen, treinsporen en huizen in lagergelegen gebieden zijn overstroomd. Ook de grootste start- en landingsbaan van de luchthaven van Mumbai is gesloten. Opmerkelijk is dat de laatste 5 jaren zowel de overstromingen door noodweer toenemen, maar ook het aantal hittegolven in een en hetzelfde land. Natuurlijk is India een groot land en heeft verschillende klimaatzones, maar vaak gaat het tussen deze uitersten, waardoor veel slachtoffers vallen, er veel materiële schade is en veel misoogsten.

Mensen moeten noodgedwongen in huis blijven

De autoriteiten hebben inwoners in de gebieden met een hittegolf, opgeroepen binnenshuis te blijven en werken buitenshuis is tijdens van 12: 00-17: 00 uur afgeraden. Ziekenhuizen hebben hun handen vol aan mensen die een zonnesteek hebben, uitdrogingsverschijnselen of door slachtoffers die bezweken zijn (veel ouderen mensen) door de hitte.

Er is een tekort aan water

De langdurige droogte in combinatie met hittegolf hebben er voor gezorgd dat verschillende regio’s en steden een tekort hebben aan water. Veel watervoorzieningen zijn opgedroogd en het grondwaterpeil is zo laag dat oppompen van grondwater soms al niet meer mogelijk is. De bevolking in India is boos op de regering omdat deze onvoldoende hulp biedt en er onnodig veel slachtoffers vallen.

Hittegolven en droogte

In de toekomst zullen er in India duizenden en duizenden mensen dood gaan ten gevolgen van extreme hittegolven en droogte. Vorig jaar waren er bijna 500 hittegolven in India en in die periode stierven er meer dan 5000 mensen. De verwachting is dat dit jaar dat het nog rampzaliger zal zijn.

De oplossing

Water en voedsel brengen naar deze rampgebieden is slechts een tijdelijke oplossing. De afname van CO2 verloopt nog te langzaam, omdat ook de omschakeling van fossiele brandstoffen naar schone energie nog veel te langzaam verloopt. Wereldwijd worden er regenwouden en bossen gekapt voor veevoer of palmolie.

Deze regenwouden en bossen zijn belangrijk om het klimaat nog enigszins stabiel te houden. Het is dan ook noodzakelijk om te stoppen met het kappen en regenwouden voor de productie van hardhout, soja, palmolie en andere producten en zouden we beter deze producten kunnen boycotten. Het zou ook niet onverstandig zijn om alles op alles te zetten om zo snel mogelijk te stoppen met fossielen brandstoffen, het eten van vlees en het vervoer van in en exportproducten over zee en door de lucht. Ook zal wereldwijd meer aandacht moeten komen voor geboortebeperking. Om de CO2 vast te leggen moeten er wereldwijd miljoenen bomen worden aangepoot in gebieden en landen waar de grond onbruikbaar is (geworden) voor de landbouw.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen