Investeer in schone energie en wordt CO2-neutraal

Investeer in bossen, luchtkwaliteit, schone energie en een stabiel klimaat: wordt CO2-neutraal.

Fossiele brandstoffen

Er zijn tal van mogelijkheden om je bijdrage te leveren om verspilling van fossiele brandstoffen tegen te gaan en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Begin bij jezelf en help mee door te maatregelen die ik al verwerkt heb in andere blogs zoals het kopen van biologisch eten, recyclen, isoleren van je huis, meer gebruik maken van je fiets of openbaar vervoer etc. Als meer en meer mensen bewust zouden zijn van hun bijdrage die ze kunnen leveren, dan helpen al die kleine beetjes tot de oplossing van een planeet waar natuur en de mensheid met elkaar in evenwicht zijn.

De wereld Co2 neutraal

Als meer mensen mee zouden werken en zich bewust zouden worden dat toekomstige generaties ook nog heel lang gezond en wel willen leven op onze prachtige planeet met al zijn noodzakelijke natuur. Dan kunnen deze kleine maatregelen leiden tot grotere en er zelfs voor kunnen zorgen dat de wereld Co2 neutraal wordt.

Zo kunnen we ook weer goed maken wat we tot nu toe verkeerd doen en zo ook een stop zetten van het vernietigen van de bossen op aarde.

Zie blogs over import vee voer, palmolie, soja, hout etc. waarin te lezen is dat Nederland ook mede de oorzaak is van het vernietigen van regenwoud en dus ook een bijdrage levert ten nadelen van de opwarming van de aarde. Als de temperatuur op aarde maar met een paar graden omhoog gaat, zal ook wereldwijd de kans dat oogsten in warme gebieden doen mislukken toenemen (te weinig neerslag of water) waardoor de mensheid in die gebieden verhongeren. Ook daardoor alleen al is het goed om biologisch voedsel te gaan gebruiken, dat weer een bijdrage levert om dit (deels) tegen te gaan. Zo kan je de actie voeren of je eigen bijdragen leveren aan de mensheid en de natuur door biologisch voedsel te kopen om dit te werk te stellen en ervoor te zorgen dat meer mensen daar het nut ook van inzien. Alle kleine beetjes kunnen gaan leiden naar een betere wereld waar mogelijk mensen zich ook bewust gaan worden dat we met oorlog voeren er niet komen en we elkaar hard nodig hebben om de wereld leefbaar te houden.

Nederland

Heeft nog weinig ruimte voor aanplant van nieuw bos, maar wereldwijd zijn er lege gronden genoeg waar dat wel kan en een oplossing kan geven om verschraling of verwoestijning tegen te gaan. Zo zouden we extra” filters” (bossen) op deze planeet in kunnen bouwen om Co2 neutraal te worden. Ofwel zorgen dat de Co2 vast wordt gelegd in hout om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De aarde zou op deze manier ook meer kansen kunnen geven om de mensen voedsel en werkgelegenheid te geven, maar ook een nieuwe kans voor dier en plantsoorten om zich te herstellen. Kortom als iedereen zijn bijdrage zou leveren dan is de planeet aarde nog te redden. Zo zouden we ons meer moeten bezig moeten houden met herbebossing van de plekken op aarde die door toedoen van de mensheid zijn verdwenen.

Er zijn op het ogenblik genoeg boom aanplant projecten in de wereld, waarbij je er voor kan zorgen dat er bomen aangeplant worden.

Hogere winsten

Ik heb het hier niet over de investeringen voor (teakhout) plantages die er voor moeten zorgen dat er hogere winsten behaald worden en waar ook veel mee word gesjoemeld.

Nee, het gaat hier om projecten, die vaak geleid worden door natuur organisaties of organisaties die inzien dat bomen het klimaat gunstig kunnen beïnvloeden en dat onvruchtbare gronden zo weer vruchtbaar gemaakt kunnen worden.

Soms gebruiken mensen het argument dat we woestijnen niet in bos kunnen veranderen, omdat bomen er niet zullen groeien. Dat is overigens niet waar: ooit waren de meeste woestijnen groen en de echte oorzaak van het ontstaan ervan, is de mensheid zelf. In de Bijbel is Israel beschreven als het land van melk en honing. Mesopotamië was het gebied waar de Toren van Babel was geconstrueerd en we weten allemaal hoe overweldigend de rijkdom was in die tijd in het nu arme en droge gebied. In Tunesië is een Colosseum in El Jem? Nu ligt dit midden in de woestijn, maar op het moment dat dit werd gebouwd was er plaats voor meer dan 30.000 mensen. Op dat moment was Noord-Afrika rijk en vruchtbaar wat aangetoond wordt doordat er zoveel mensen konden leven. We kennen allemaal de geschiedenis van Carthago en Egypte, toen rijk en overvloedig, nu arm als resultaat van de verwoestijning. Verwoestijning veroorzaakt armoede en vruchtbare grond veroorzaakt rijkdom. Dat is waarom we het oppervlakte van de aarde moeten herstellen en het instrument om dat te doen is de boom.

Boom aanplant projecten

Gelukkig zijn er al wereldwijd genoeg boom aanplant projecten die bewezen hebben dat ze het klimaat weer positief kunnen beïnvloeden (zorgen voor meer neerslag of kunnen water langer vast houden).

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen