Japan en China schakelen over op schone energie

Japan gaat noodgedwongen over op duurzame energie! Voordat de tsunami in Japan in maart 2011 de kernreactor beschadigde en zo de Fukushima kerncentrale liet exploderen, had het land zo’n 50 kernreactoren in werking. Doordat het gevaar groot was dat een volgende natuurramp ook andere kerncentrales zou vernietigen, werden uit veiligheid alle kerncentrales gesloten voor onbepaalde tijd in afwachting of ze aardbeving- en tsunamiproef bevonden konden worden. Zo werden in Japan na de ramp de regels voor kerncentrales aangescherpt met hoge veiligheidseisen, waar nog geen enkele centrale aan kon voldoen. In een land als Japan dat op de Ring of Fire ligt (een aardbevingsgevoelige scheur in de aarde), kan je dus aard- en zeebevingen verwachten en zelfs vulkaanuitbarstingen. De vraag blijft of een kernreactor ooit sterk genoeg is om een aardbeving te weerstaan.

Kernenergie was in Japan voor 2011 goed voor 30 procent van de totale hoeveelheid aan energie. Toch werden na de ramp alle 50 kernreactors stilgelegd in afwachting van hernieuwde veiligheidsmaatregelen om een nieuwe atoomramp te voorkomen. Om het tekort aan energie dat was ontstaan op te lossen werd er meer olie en gas ingevoerd. Dit had direct tot gevolg dat de prijzen voor elektriciteit fors omhoog gingen met 20 procent, waardoor de CO2-uitstoot van Japan sterk toenam. De regering wil uiteindelijk het tekort van de 30 procent van de elektriciteitsbehoefte geheel uit zonne- en windenergie halen.

Ondanks de vele protesten van de bevolking heeft Japan ook in 2016 een derde kernreactor met de naam Takahama weer op gang gebracht. Het is de derde kerncentrale die voldoet aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften die na de catastrofe in Fukushima werden ingevoerd. Zo zouden de kerncentrales beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld aardbevingen. Niet duidelijk is hoe veilig de plek is voor deze kerncentrale. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds voor de in 2014 geopende Sendaicentrale een risico op vulkaanuitbarsting aanwezig.

China aan kop met duurzame energie

In 2016 is het totale vermogen aan zonne-energie in China verdubbeld. Hiermee werd het Aziatische land officieel de grootste producent van zonne-energie ter wereld. De VS neemt de eerste plaats in wat betreft zonne-energie en geothermie.

In 2016 is er wereldwijd voor 250 miljard euro geïnvesteerd aan duurzame energie. Dit was een stijging van 4,8% ten opzichte van 2014. Een derde van de wereldwijde investeringen komt voor de rekening van China. Ook landen als de V.S , India en Japan hebben hieraan een grote bijdragen geleverd. Bijzonder is dat de opkomende economieën meer investeren dan de ontwikkelde landen. Europa blijft sterk achter en de uitgaven aan schone energie zijn in 2015 zelfs met 21% gedaald, mogelijk door de lage brandstofprijzen. De Offshore windenergie vormt echter een uitzondering en het geïnstalleerd vermogen in Europa nam met 28% toe naar 12 gigawatt (GW). Hernieuwbare energie is nu goed voor 44% van de totale Europese capaciteit en is daarmee de grootste energiebron.

China wereldleider in waterkracht en windenergie

In termen van productiecapaciteit is China wereldleider in waterkracht en windenergie. De VS neemt de eerste plaats in wat betreft zonne-energie en geothermie, maar vanaf 2017 wil de Chinese overheid een extra grote investering doen in duurzame energie. In totaal gaat het om een bedrag van omgerekend zo’n 340 miljard euro voor de komende vier jaar. Hiermee lijkt China snel afstand te willen nemen van de zwaar vervuilende kolencentrales waar het land nu nog grotendeels op draait. Ook zal deze nieuwe investering een impuls geven voor de eigen, snelgroeiende industrie rondom duurzame energie als zonne-energie, waterkrachtcentrales, windmolenparken en helaas ook kerncentrales.

Elektrische auto’s

Verder is China koploper in de verkoop van elektrische auto’s en werden er in 2016 meer dan een half miljoen verkocht. Ook werden er in 2016 in China 115.700 elektrische bussen verkocht en het land is daarmee de absolute wereldleider op het gebied van elektrische bussen.

In 2020 moet 14% van de opgewekte energie in Europa duurzaam zijn. Op dit moment bedraagt dit circa 7 procent. De doelstelling is dat er in 2050 voor 100% energie uit duurzame energie komt. Nederland loopt dus ook duidelijk achter op de meeste andere landen in de Europese Unie en is zelfs bijna de laatste in de rij. De grote opkomende economieën zoals China, India, Brazilië en Zuid-Afrika gaan ons land in de nabije toekomst al passeren.

De Amerikaanse president Donald Trump

Heeft schijnbaar nog weinig last van de vele klimaatrampen die de VS treft. Trump slaat het klimaat akkoord over en begint opnieuw gesloten kolencentrales te openen. Andere landen die wel in duurzame energie investeren zullen dan ook met innovatie van nieuwe technieken de States overtroeven en juist de economische wereldmarkt veroveren. Trump is duidelijk met korte termijn winsten bezig, die de VS op langere termijn duur komen te staan.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen