Kan kernenergie helpen tegen klimaatverandering?

Wereldwijd zijn er in 2018 zo’n 400 kerncentrales open. Sommige landen zijn zich nu bewust van het feit dat kernenergie niet veilig is en deze landen zijn zodoende stapsgewijs begonnen met de ontmanteling van de centrales. Dit gebeurt momenteel bijvoorbeeld in Duitsland en ook Japan heeft onder druk van het volk, naar aanleiding van de kernramp, bijna al zijn kerncentrales stilgelegd. Echter begint dit land inmiddels ook weer een paar centrales te openen.

Chernobyl en Fukushima

Eerder beleefde Rusland al twee kleinere nucleaire rampen met zijn kerncentrales, maar dan op net iets kleinere schaal. Chernobyl sprong er echter uit en vond plaats in 1986 in Tsjernobyl, Rusland. Het ramp werd veroorzaakt door een menselijke fout, met grote gevolgen. De ramp in 2011 bij Fukushima in Japan werd veroorzaakt door een aardbeving en een daarop volgende tsunami. Japan kent jaarlijks vele aardbevingen en een komende grote aardbeving is door wetenschappers al voorspeld. Jaarlijks worden er in kerncentrales wereldwijd nog 1000 menselijke fouten gemaakt die elke keer maar net met een ‘sisser’ aflopen.

Straling veroorzaakt (schildklier) kanker

Voor de ramp telde de stad Chernobyl ongeveer 15.000 inwoners. Nu woont er vrijwel niemand meer. Het gebied en de stad zijn onbewoonbaar verklaard, omdat er een groot gevaar is voor de volksgezondheid. Door de nog steeds grote aanwezigheid van radioactiviteit gaan er nog steeds mensen in het gebied dood aan kanker.

De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes is in Rusland gebleven. De radioactieve wolk heeft zich over een tijdbestek van tien dagen over Zweden naar Nederland en België verplaatst. Ook al waren de radioactieve stofdeeltjes veel minder schadelijk dan bij de bron, gezond kan het nooit geweest zijn en niemand weet precies hoeveel mensen er in andere landen zijn gestorven door deze kankerverwekkende radioactieve stofdeeltjes. Momenteel zijn deze radioactieve stofdeeltjes nog steeds niet weg en kunnen deze in het water, voedsel of zelfs in je lichaam zitten.

De nucleaire ramp in Japan

Door de straling in Japan moesten ruim 160.000 mensen hun huis uit en kunnen zij niet meer terug vanwege de straling. Door de radioactiviteit zijn uiteindelijk 1000 mensen besmet en ook dood gegaan aan de gevolgen daaraan.

Kerncentrales lijken veilig, maar zijn in feite tijdbommetjes die bij een simpele menselijke fout of natuurlijke ramp af kunnen gaan. Voor terroristen moeten ze wel een gewild doelwit zijn, maar niemand kan deze vele centrales zo beveiligen dat er niet ingevlogen kan worden met een vliegtuig. Ook een afstandsraket in oorlogstijd zou niet eens een kernkop hoeven te dragen, als hij maar precies op een kerncentrale tot ontploffing komt.

Jodiumpillen als “doekje voor het bloeden”

De meeste mensen die in contact komen met radioactieve stof lopen de kans te sterven aan kanker. Jodiumpillen uitreiken aan burgers die op een afstand wonen van 20 of 40 km naast een kerncentrale is onvoldoende. Ze geven de burgers een gevoel van schijnveiligheid en wat als de radioactiviteit zich over het gehele land verspreid?

kernenergie

Krijgen we ook paraplu voor de klimaatopwarming of steeds dunner wordende ozonlaag? Mogelijk kunnen we bij een nucleaire ramp als bootvluchteling naar Afrika, maar er zijn geen garanties dat ze ons daar toelaten. Of gaan we extra ziekenhuizen bouwen? Nederland heeft gelukkig maar een kerncentrale, die maar een heel klein beetje energie oplevert, maar op onze grensstreek met België staan er twee die bekend staan om hun slechte staat en hoe zit het met andere buurlanden?

Europa en kernenergie

De Europese Unie is voor 28 procent afhankelijk van kernenergie en daarmee is deze energie belangrijker dan kolen en gas. Het aandeel kernenergie is per land verschillend en Frankrijk is met 80 procent kernenergie koploper, gevolgd door België (56%), Duitsland (21%) en Engeland (16%). Nederland produceert zelf 3,5 procent kernenergie, maar het importeert daar bovenop nog eens 4,1 procent uit Frankrijk en Duitsland.

Kernenergie in Nederland

  • Borsele voor de energievoorziening.
  • Petten voor de fabricatie van Medische Isotopen.
  • Delft heeft een kleine kerncentrale bij de Technische Universiteit.

België heeft zeven actieve kernreactoren

Het land heeft besloten twee centrales Doel en Tihange die allebei vlakbij de Nederlandse grens staan, voor langere tijd open te houden. Ondanks de scheurtjes in de omstreden reactors, wil de Belgische regering dat ze open blijven tot 2025. Volgens juridische experts zijn er grote juridische fouten gemaakt bij het verlengen van de vergunningen voor deze centrales. Dat Nederland en Duitsland van België extra controles mogen uitvoeren, stelt de twee landen vooralsnog niet gerust.

Kerncentrales in Duitsland

Duitsland is met zijn meer bewuste bevolking bezig om een kerncentrale-vrij land te worden. Zo sloot het land in het begin van 2018 in het zuiden van Duitsland nog een kernreactor! Zeven Duitse kerncentrales zijn nog actief en de laatste moet in 2022 gesloten worden.

Kerncentrales Frankrijk

Frankrijk is met zijn 60 actieve kerncentrales het land dat het grootste gevaar levert en heeft het grootst aantal kerncentrales van heel de Europese Unie. Elke Franse burger treft in een straal van 300 kilometer rond zijn of haar huis een kernreactor aan. Frankrijk is de laatste tien jaar verschillende keren aan een nucleaire ramp ontsnapt. In 1998, bijvoorbeeld, was het de Civaux elektriciteitscentrale die radioactief materiaal lekte door een scheur aan in het koelsysteem en een jaar later moest een reactor worden stilgelegd omdat de orkaan Martin over de Atlantische kust woedde. Bij beide gevallen was een ramp nabij en is het maar net goed afgelopen. Zo kent Frankrijk jaarlijks 100 tot 1000 meldingen van nucleaire incidenten.

Kernenergie kost miljarden

Bij de energiewinning uit kernenergie komt 10 tot 100 keer minder Co2 vrij dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Het kost echter miljarden euro’s om een kerncentrale te bouwen en uiteindelijk de oude kernreactor te ontmantelen. Ook de opslagkosten van afgewerkt uranium of splijtstof kosten miljarden en niemand weet waar we daarmee naartoe moeten. De stoffen onder de grond opbergen is door aardbevingen niet raadzaam en wie geeft de garantie dat de vaten in bunkers nooit een keer gaan lekken?

Kerncentrale zijn te vervangen

Eén grote windturbine kan per jaar stroom leveren voor ongeveer vierduizend huishoudens. Als je de kerncentrale in Borssele wilt vervangen voor windturbines dan zou je 300 grote windturbines nodig hebben. Wind en zonne-energie zijn veilig en hebben de toekomst.

Ze kunnen het broeikasprobleem op aarde tegengaan en daarmee heel veel risico’s op kanker. In Nederland is het sluiten van de kerncentrale in Borselen beter vanwege de risico’s die we er mee lopen in een klein land, waar we geen kant uit kunnen. Ook moeten we ons hard maken voor de sluiting van kerncentrales op onze grenzen en eigenlijk heel Europa waar we als Unie deel van uit maken. Daarbij zouden we ook wereldwijd moeten laten weten dat we niet het risico willen lopen om besmet te worden met radioactieve stof, dat zo via zeewater, voedsel of door de lucht naar ons land kan komen. Kies om te beginnen voor groene stroom, voor duurzaam en veiligheid.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen