Fairtrade stimuleert kleinschalige koffieboeren

Bewolking

Fairtrade stimuleert kleinschalige boeren. Onder fairtrade wordt eerlijke handel verstaan en kleinschalige handel van producenten in ontwikkelingslanden zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Faitrade probeert kleine bedrijven te helpen zodat ze zelfstandig hun producten kunnen verkopen tegen een eerlijke prijs. Nu verliezen kleine boeren of bedrijfjes hun bestaan doordat de concurrentie van grootschalige bedrijven of landeigenaren te groot is. Ook worden ze door armoede of corruptie gedwongen om te stoppen of hun kleine bedrijven of landbouwgronden af te staan of te verkopen. Ze staan vaak machteloos tegenover de grootmachten en worden soms zelfs op hun eigen bedrijf gedwongen om voor enkele euro per dag te werken. Niet alleen de man, maar vaak ook het gehele gezin moet mee werken om in leven te blijven.

Kinderarbeid

Ook kinderarbeid kan worden tegengegaan met Fairtrade. Omdat de boeren meer geld kunnen verdienen, is er ook meer geld om kinderen naar school te laten gaan. Kortom Fairtrade probeert deze kleine boeren of landarbeiders te ondersteunen door ze een eerlijke prijs te geven en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ze doen dit door handelsvoorwaarden te verbeteren en helpen de kleine producenten hun producten te verkopen, zodat ze hun omzet en rendement kunnen verhogen. Dankzij fairtrade wordt de handelspositie van boerenorganisaties verbeterd en ontstaan er soms kleine coöperaties, waarbij boeren zich kunnen aansluiten om hun handels positie te verbeteren.

Biologisch

Kleine boeren worden vaak overgehaald om genetische zaden en de daarbij passende bestrijdingsmiddelen te kopen. Zo zijn veel kleine boeren gedwongen om veel geld uit te geven aan dure zaden en bestrijdingsmiddelen die vroeger niet nodig hadden. Mogelijk wordt de productie door de moderne landbouwtechniek wel verbeterd, maar het milieu en water raken er door vervuild en de gezondheid is voor veel landarbeiders in het geding omdat er weinig veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Door voorlichting en ondersteuning die ook door Fairtrade compagnies worden geboden kunnen landbouwproducten ook biologisch worden verbouwd. Ze krijgen voor biologische producten zelfs een extra toeslag boven op de Fairtrade premie waardoor het nog gemakkelijker wordt om over te stappen naar biologisch.

Biologische productie

Het Fairtrade systeem is niet gericht om de productie biologisch te maken, maar meer gericht om de duurzaamheid en kwaliteit van de productie geleidelijk te vergroten. Veel coöperaties waarbij het financieel ‘ voor de wind gaat’, kiezen pas na een paar jaar Fairtrade certificering, uiteindelijk toch om ook biologisch te gaan produceren. Ongeveer de helft van alle Fairtrade producenten hebben ook een keurmerk voor biologische productie.

Bestrijdingsmiddelen

Ook voor boeren die wel landbouwgif gebruiken, gelden strikte milieueisen. Zo moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen minimaal zijn en alleen met toegestane bestrijdingsmiddelen. Fairtrade International heeft een lijst opgesteld met bestrijdingsmiddelen die niet voor Fairtrade gewassen of producten mogen worden gebruikt. Ook zijn er bestrijdingsmiddelen middelen waarvan het gebruik wordt afgeraden. Daarnaast dienen de boeren zichzelf en hun omgeving zo goed mogelijk te beschermen en de nadruk ligt op duurzame productie. Ze krijgen vanuit de coöperaties trainingen over veilig gebruik en over de opslag van bestrijdingsmiddelen.

Supermarkten

In de supermarkten zijn er een er biologische producten die zowel het Fairtrade als het ECO-Keurmerk dragen. In Eco-supermarkten, natuurvoedingswinkels en Wereldwinkels kun je die gewoon kopen, ook tegen een redelijke prijs. Help deze kleinschaligheid te bevorderen van deze kleine productie bedrijfjes of landbouwbedrijfjes door wat vaker Fairtrade te kopen. Met dit kleine gebaar maak je een groot verschil.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen