Klimaatmaatregelen zijn noodzakelijk

Klimaatmaatregelen zijn noodzakelijk voor het terugdringen van Co2. Wereldwijd merken we de gevolgen van de klimaatveranderingen en zo ook in Nederland. De echte koude winters zijn zo goed als verdwenen en de temperaturen zijn over het jaar genomen een stuk hoger. De zeespiegel stijgt met zo’n 3,3 millimeter per jaar sneller dan voorgaande jaren, maar vormt voorlopig geen bedreiging. Over 100 jaar kan dat echter wel anders zijn en de eerste bezorgde mensen zijn dan ook begonnen de Co2 uitstoot terug te dringen. Zo zijn steeds meer bewuste mensen bezig met het aanbrengen van zonnecollectoren of begonnen met het afnemen van groene stroom om de klimaatopwarming tegen te gaan. Ook wordt er volop gerecycled en huizen zijn tegenwoordig beter geïsoleerd.

De grote droogte in Afrika tijdens april 2017 maakt de vele oorlogen alleen maar erger en zorgt voor water- en voedseltekorten voor 20 miljoen mensen. Ook in de USA hebben ze de laatste decennia te maken met een toename van droogte (zoals in Californië), bosbranden, tornado’s, overstromingen en stormen die jaarlijks miljarden schadekosten aan landbouw gewassen en bebouwing veroorzaken. Ook zorgt dit natuurgeweld elk jaar weer voor velen doden. President Trump is duidelijk alleen gefocust op geld en werkt tegen alle Global afspraken in om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wel komt hij zijn beloftes na, die hij voor de verkiezingen al had aangekondigd en is gek genoeg toch gekozen door het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking.

Wereldwijd zijn er gelukkig wel mensen die ook denken aan de toekomstige generaties en natuur. Dit bewustzijn is niet overdreven. Doordat dagelijks diersoorten uitsterven, regenwoud nog massaal gekapt wordt, ijskappen smelten en natuurrampen elkaar steeds sneller opvolgen wordt dit bewustzijn alleen maar meer aangewakkerd.

Het is verstandig om nu zo snel mogelijk de fossiele brandstoffen te minderen en de Co2 uitstoot tegen te gaan. Het kost nog jaren om de industrie aan te passen zodat de uitstoot van broeikasgassen terug wordt gedrongen. Ook zijn er heel veel maatregelen en uitvindingen nodig om het terugdringen van de Co2 te bewerkstelligen. Als we nu niks doen zullen in de naaste toekomst eilanden en kustvlakten overstromen, meer oogsten mislukken en lopen infrastructuur en gebouwen door klimaatveranderingen grote schade op die in de vele miljarden zullen oplopen.

Amerika was ook al voor Trump regeerde niet goed bezig om de Co2 uitstoot te verminderen. Ook toen was de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking al twee keer zo hoog als in Europa. Om opnieuw de steenkoolmijnen een impuls te geven om meer kolen te produceren, zal Trump de werkeloze mijnwerkers niet veel helpen. De concurrentie van schaliegas is groot, naast de nieuwe technieken om schone energie te produceren. Veel landen in Zuid-Amerika zoals Brazilië en Venezuela hebben na al een economische crisis als gevolg van de lage olie prijzen. Als de olieprijzen dalen heeft dat ook gevolgen voor kolen en de werkeloosheid zal onder de mijnwerkers alleen maar toenemen.

Nederland heeft in 2017 ook veel op groene politieke partijen gestemd. Hopelijk zullen deze de VVD positief beïnvloeden in het maken van keuzes met betrekking tot het overstappen op groene energie.

Op 12 december 2015 is in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. 195 Landen spraken af de opwarming van de aarde actief tegen te gaan. Het akkoord is juridisch bindend en heeft een concreet doel: de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden, met 1,5 graad als streven. Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het klimaatakkoord ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie.

De klimaatafspraken van Parijs zijn bij lange na nog niet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot de afgesproken 2 graden Celsius. Zelfs als alle deelnemende landen zich aan hun afspraken houden, loopt de temperatuur deze eeuw op tot ergens tussen de 2,6 en 3,1 graden.

Nederland loopt sterk achter ten opzichten van de rest van Europa, met de aanpak om de Co2 terug te dringen. Het sluiten van de laatste 5 kolengas centrales in Nederland zou een goede maatregel zijn en door het terug dringen van Fossiele brandstoffen. Zo zouden we nog meer moeten gaan investeren in schone energie afkomstig van windmolenparken (op zee) en zonne-energiepanelen. Ook zouden we snel over moeten kunnen gaan op elektrische vervoer. Zo zouden de auto’s door de overheid aangemoedigd moeten worden met financiële voordelen als het verstrekken van subsidies. Ook zou de veehouderij meer moeten inkrimpen en vervuilende industrie financieel worden belast.

Auto’s

Op 29 april is het World Climate March en vele Amerikanen lopen in de grote steden een protest wandeltocht om te protesteren tegen de maatregelen van Trump. Ook Greenpeace organiseert een mars op 29 april 2017 vanaf het Museumplein van 14 – 17 u in Amsterdam.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen