Kwallen explosie als gevolg van klimaatopwarming

Opwarming aarde heeft grote gevolgen voor de flora en fauna in de oceanen? De oceanen beïnvloeden sterk ons klimaat, doordat zeestromingen soms koude maar ook warme golfstromen met zich mee brengen. Koud zeewater brengt mineralen van de oceaanbodem naar boven en bevat meer zuurstof dan warm water. Koud water bevat dan ook meer plankton dat weer een voedselbron vormt voor grotere diersoorten als vissen en zelfs walvissen. Door de opwarming van de aarde wordt de temperatuur van het zeewater ook steeds warmer en daarmee minder zuurstofrijk. Hierdoor wordt het ook steeds minder leefbaar voor het mariene leven dat ook hierdoor aan het afnemen is.

Opwarming zeewater

Veel mariene leven past zich aan of verplaats zich naar kouder wateren. Mariene leven dat gewend is aan warmer water komen daar voor terug. Daarnaast gaan ook veel mariene leven verloren, omdat die zich niet snel genoeg kunnen aan passen of kunnen verplaatsen zoals de koralen. Grote vissen zoals walvissen worden momenteel dan ook vaker waargenomen op andere gebieden dan voorheen.

Verzuring

De oceanen absorberen niet alleen warmte, maar nemen ook Co2 op uit de lucht. Hoe meer CO2 er zich bevindt in de atmosfeer, des te meer CO2 wordt geabsorbeerd door de oceanen, waar het door reactie met water wordt omgezet in koolzuur, wat tot een verzuring van de zee leid. Ongeveer 25% van de CO2 die we de dampkring in pompen wordt geabsorbeerd door de oceaan. Zo is in de laatste tweehonderd jaar meer Co2 in zee gekomen, dan in de laatste miljoen jaren en het is de vraag of de tegenwoordig levende soorten zich snel genoeg kunnen aanpassen. De verzuring heeft uiteenlopende gevolgen voor de mariene flora en fauna. De lage pH-waarde heeft gevolgen vorming kalkomhulsel van weekdieren als koralen, mosselen, oesters en andere schelpen.

Nutriënten maken het zeewater zuurstof arm

Nutriënten als nitraten en fosfaten die afkomstig zijn van de landbouw, industrie, afvalwater of rioolwater kunnen na uitspoeling in de rivieren komen en uiteindelijk in zee terechtkomen. Momenteel is ongeveer 80 % van alle in de zee aanwezige nutriënten afkomstig van het land en ze geven een verrijking aan voedingstoffen en zorgen dat er veel algen en planten groei ontstaat. Deze kunnen zuurstof onttrekken doordat de planten en algen afsterven, waarbij zuurstof wordt verbruikt door bacteriën.

kwallen

Kwallen kunnen een plaag gaan vormen

Kwallen behoren tot de eerste levensvormen op aarde en kunnen zich ook voortplanten in warm en zuur en matig vervuild water. De eerste zeeën hadden door vulkanen uitbarstingen ook een hogere zuurgraat en meer chemische stoffen, daardoor kunnen kwallen zich nu nog beter aanpassen aan de omstandigheden die de opwarming van de zee met zich mee brengt. Verschillende kwallen die nog nooit eerder bij ons zijn gezien, komen nu ook in onze Noord-Zee voor en kunnen schadelijk zijn omdat ze ook de vislarve opeten waardoor de vispopulatie die toch al klein is, nog verder afneemt Algen maken water troebel en als ze sterven onttrekken ze veel zuurstof. Een kwal kan overleven in de resulterende donkere, zuurstofloze wateren. Vissen niet. Neemt de visstand af, dan is ook de natuurlijke vijand weg doordat er minder kwallen larven worden opgegeten. Wel is er met de afname van de visstand meer plankton, omdat deze niet wordt opgegeten door vissen. Meer plankton betekent meer voedsel voor kwallen en dus neemt deze soort alleen maar toe en is er de laatste tien jaar spraken van een ongewone hoeveelheid kwallen.

Kwallensoorten

Er worden de laatste jaren steeds meer vreemde kwallen soorten waargenomen, die normaal in warmere wateren voor komen. Ook het aantal kwallen plagen wereldwijd is een feit en het aantal kwallen neemt nog steeds explosief toe. Grote kwallen groepen worden steeds vaker waargenomen, maar ook kwallen van 2 meter bij Japan zijn geen uitzondering meer. In de Middellandse Zee en de Noordzee of andere strandbestemmingen neemt de kwallen populatie in de zomertijd sterk toe en vormt een probleem voor het strandtoerisme. Vooral de parelkwal zorgt nu al elk jaar in Spanje, Italië en Frankrijk voor tien duizenden slachtoffers die pijnlijk zijn gestoken.

Vissers wereldwijd vangen meer en meer kwallen in plaats van vis

Vissen eten de larve van kwallen en vormen de natuurlijke vijand van de kwal. Ook zeeschildpadden eten graag kwal, maar beiden worden door (over) bevissing gevangen of raken verstrikt in netten. Vissers halen steeds vaker netten op vol kwallen en ook voor de viskwekerijen op zee ondervinden de gevolgen. Zo is dit jaar 2017 de Noord-Ierse kust nog getroffen door een plaag aan parelkwallen. Zeker 100.000 kweek zalmen lieten het leven. De massa kwalletjes besloeg volgens de media meer dan 25 vierkante kilometer en was ruim 13,5 meter diep. De vissen stierven door steken van kwallen en door stress.

Kwallen explosie als gevolg van klimaatopwarming

Duidelijk is dat niet alleen het mariene leven sterk verstoort is door de klimaat opwarming. De mens veroorzaakt deze voor zo’n 90 % en ondervindt daarmee steeds meer de negatieve gevolgen. Nederland is in Europa bijna de grootste vervuiler en reageert politiek “lauw” op de kritiek die wordt geleverd.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen