Klimaatveranderingen gaan de laatste tien jaar steeds sneller

Nederland ligt aan zee en voor zo’n 26% onder de zeespiegel. Zo’n 29% van ons land is daarnaast ook nog gevoelig voor overstromingen die veroorzaakt kunnen worden door dijkdoorbraken van rivieren.

Nederland door de eeuwen heen in gevecht met het water

In Nederland zijn we dan ook door de eeuwen heen om te vechten tegen het water en altijd op ons hoede voor mogelijke doorbraken van de zee en rivieren. We hebben onze zeedijken voldoende verhoogd tegen alle mogelijke weersomstandigheden in combinatie met springvloed. Maar of we het nieuwe gevaar van een stijgende zeespiegel de baas kunnen blijven is nog maar de vraag.

Nederland is niet het enigste land dat gelijk aan of onder de zeespiegel ligt

Met een stijging van een kleine meter zeewater, realistisch voor het jaar 2100, moeten zeker tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Wereldwijd moeten er nu al mensen wonende in deltagebieden of laaggelegen gebieden bij zee, op de vlucht voor het stijgende water. Vooral landen als China, Bangladesh, Vietnam, Egypte, de Bahama’s zullen in de naaste toekomst te maken krijgen met overstromingen. Mocht de zeespiegel stijging echter groter worden en zo’n 5 meter gaan bedragen, dan zal ook Nederland voor 50 procent onder water komen te staan. De verzilting van zoet water zal in een eerder stadium al gaan plaatsvinden, waardoor landbouw grond onbruikbaar wordt en we problemen gaan ondervinden met de winning van kraanwater. Zoet water wordt immers gewonnen uit rivieren en duingebieden en indien het zeeniveau stijgt, kan het zout water verder op de rivieren op komen en het kwelwater langs de kust het grondwater aantasten.

De stijging van het zeeniveau is de laatste jaren toegenomen

De zeespiegel stijgt de laatste jaren steeds sneller. Rond het jaar 2000 was dat nog 1,8 mm op jaarbasis en momenteel gemiddeld zo’n 3 mm per jaar. Het is in minder dan 20 jaar met een derde toegenomen en de verwachting is dat dit alleen maar sneller zal gaan als de temperatuur met een of twee graden toeneemt.

Oorzaken van een stijgende zeespiegel

Niet alleen de poolkappen smelten bij de opwarming van de aarde, ook de gebieden in bijvoorbeeld Siberië of Canada waar permafrost is ontdooien door de opwarming. De door ijs ingesloten veen vlaktes beginnen ook te verteren, waardoor Co2 en methaan vrijkomt. Dit zorgt voor een ernstige toename of versnelling van de opwarming van het klimaat en er ontstaat een ketting reactie, waardoor nog meer Co2 en methaan vrijkomt.

Als het zee water opwarmt gaat het ten kosten van veel zeeleven, maar er kan ook methaan vrijkomen van de oceaan bodem. Ook zet het zeewater iets uit waneer er een stijging is in temperatuur en zo neemt het elkaar allemaal mee.

Smelten van ijs en sneeuw

Het smelten van het zee-ijs, op bijvoorbeeld de Noordpool, heeft geen directe invloed op de zeespiegel. Zee-ijs verplaats met zijn gewicht al 90 procent van het water en zo’n 10 procent dat erop drijf past in een zelfde volume, dat anders ingenomen zou worden door water. Landijs reflecteer het zonlicht en zorgt ervoor dat de zonnestralen terug de ruimte in worden gereflecteerd, waardoor minder opwarming. Als het wegsmelt krijg je meer opwarming en als het landsneeuw smelt zoals de ijskappen en gletsjers komt er wel extra water in zee en zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt.

Zuidpool

Antarctica heeft ongeveer 10 % van het landoppervlak van de aarde en wordt volledig bedekt met sneeuw en ijs. Van al het ijs op de wereld ligt 90% op Antarctica. De gemiddelde dikte van de ijskap bedraagt 2200 meter en is maximaal zelfs 4776 meter dik. Het is er voldoende koud en het smelten van sneeuw en ijs valt nog mee.

De noordpool

Op de noordpool ligt o.a Groenland en alleen hierop ligt al zoveel ijs dat indien het ijs zou smelten de wereld zeeën 7 meter zouden stijgen. Maar ondanks het smelten de laatste 100 jaar op Groenland maar zeer langzaam gaat, is er de laatste 15 jaar een duidelijke verandering waargenomen en smelt het sneller dan ooit tevoren. Momenteel zorgt alleen Groenland al voor een jaarlijkse stijging van een halve millimeter van de zeespiegel, maar ook deze neemt wel toe.

Smeltende sneeuw in andere landen

Maar er zijn meer smeltende bergen en gletsjers waargenomen en over de gehele wereld zoals in Alaska, Canada, Himalaya, Zwitserland etc. worden de gletsjers kleiner en verdwijnt de sneeuw door de opwarming in een versnelt tempo.

Welke gevolgen zijn al zichtbaar?

De eilanden van Kiribati liggen midden in de Stille Oceaan. Het hoogste punt op hoofdeiland Tarawa ligt drie meter boven de zeespiegel. Momenteel lopen op enkele eilanden de wijken met huizen al tweemaal per dag onder door het getij en dus een hogere zeespiegel. De bevolking is erg arm, onderhevig aan ziektes en wordt nog niet opgenomen als klimaatvluchteling in buurlanden zoals Nieuw-Zeeland.

Solomon-eilanden

Dat de zeespiegel stijgt blijkt nu ook al het geval bij de Solomon-eilanden die ten oosten van Nieuw-Guinea liggen. Tussen 1994 en 2014 steeg de oceaan daar 15 cm. Ondanks er wel 1000 eilanden zijn, waarvan de meeste onbewoond en vulkaankegels hebben tot 500 meter, is er toch reden tot bezorgdheid. Veel mensen wonen namelijk in laaggelegen kustgebieden. De zeespiegel stijgt ondertussen in dit gebied harder dan waar ook en de bewoners van de eilanden vertellen regelmatig dat kustlijnen korter worden en dat is ook al wetenschappelijk bewezen.

Andere eilanden die mogelijk onder water verdwijnen

Ook het paradijselijk Malediven dreigt te verdwijnen. De eilandengroep bestaande uit meer dan 1100 eilanden ten westen van India en liggen gemiddeld slechts 1,3 meter boven de zeespiegel. Ook eilanden als Tuvalu, Carteret eilanden, Palau, Micronesië en in de Straat Torres eilanden beginnen langzaam maar zeker langzaam onder water te verdwijnen.

Klimaatvluchtelingen door droogte

In Afrika heeft men het tegenover gestelde en juist te maken met abnormale droogte die ervoor zorgt dat nu bevolkingsgroepen noodgedwongen moeten verhuizen. Sommigen worden door buurlanden geaccepteerd en anderen worden verdreven.

Klimaatvluchtelingen door overstromingen

Door een overvloed aan water lopen nu de Tegua (onderdeel van de Straat Torrer eilanden) onder water. De Verenigde Naties hebben de ongeveer 100 inwoners van Tegua toegelaten en waren in 2005 de eerste geaccepteerde klimaatvluchtelingen.

Lage landen die in delta gebieden wonen

Hoewel Bangladesh, gelegen bij India, geen eiland is, komt het ieder jaar voor ongeveer een kwart onder water te staan door overstromingen van de delta aan zee. Zeewater neemt meer land in en rivierwater kan niet voldoende weg lopen bij stortregen. Door de verandering van het klimaat worden de overstromingen steeds erger. Ook in augustus 2017 is het nog nooit zo erg geweest!

Momenteel zijn miljoenen inwoners het slachtoffer van klimaatveranderingen en proberen te overleven door te vluchten of lijden enorm aan hoger, dorst en ziektes. De klimaatsveranderingen worden voor het merendeel veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen die voornamelijk worden opgebruikt in de rijkere landen. Klimaatsveranderingen komen voornamelijk van uitstoot van Co2 maar ook door Methaan.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen