Landbouw bestrijding middelen erg ongezond

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Biologisch voedsel is duurder, maar al eerder heb ik uitgelegd in de andere blogs dat je het moet zien als een investering in de gezondheid van je zelf of naasten en van het milieu.

Waarom twijfelen mensen nog steeds

Nog steeds zijn er mensen die twijfelen of biologisch voedsel wel zoveel meer waarde heeft en er zijn ook tegen berichten dat het allemaal ‘wel meevalt’. Ik moet dan denken aan de mensen die roken of rookten en lange tijd beweerd hebben dat het allemaal wel meevalt tegen beter weten in. De tabaks industrie is een miljarden industrie en vergelijkbaar met de landbouw bestrijding middelen industrie. Ze zien kans om tegen beter weten in (en met meden weten van de regering ) om hun belangen te beschermen ten kosten van de gezondheid van heel veel mensen. De tabaks industrie heeft nu in de westerse landen veel terrein verloren en proberen nu hun business te verplaatsen naar derde wereld landen waar mensen nog onwetend zijn. Waarom het zolang geduurd heeft is wel duidelijk….het leverde heel veel geld op en de tabaks lobby was oppermachtig en wist lange tijd hun winsten te beschermen Momenteel is de landbouw bestrijding middelen industrie ook oppermachtig en kunnen door hun macht die heel ver strekt hun ziek makende bestrijding middelen beschermen en gewoon op de markt brengen als niet schadelijk

Landbouw bestrijding

Hoe krijgen we de landbouw bestrijding middelen binnen.
Mensen krijgen een cocktail van pesticiden binnen via de dagelijkse voeding. In landbouwgebieden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, zweven die stoffen door de lucht, vervuilen ze de grond en het water en worden ze soms opgenomen door planten waarvoor ze niet bestemd zijn. In de stad worden mensen ook blootgesteld aan een mix van chemicaliën bij het toepassen van gif in recreatiegebieden en openbaar groen in de buurt.

Verder kan het dagelijks gebruik van allerlei huishoudelijke verdelgingsmiddelen ook voor besmetting zorgen in woningen en tuinen.

Veelvuldig blootgestelde of kwetsbare bevolkingsgroepen:
● Boeren en andere beroepsgroepen die met pesticiden werken, zoals werknemers in de kastuinbouw. Zij worden bij het werk blootgesteld aan grote hoeveelheden chemicaliën. Dit is duidelijk bewezen via de aangetroffen waarden in het bloed en het haar van die werknemers.

● Ongeboren en jonge kinderen. Wanneer vrouwen worden blootgesteld aan pesticiden tijdens de zwangerschap, komen sommige van die chemicaliën rechtstreeks terecht bij het zich ontwikkelende kind in de baarmoeder. Tijdens zijn ontwikkeling is de foetus bijzonder kwetsbaar voor de giftige gevolgen van pesticiden. Jonge – kruipende – kinderen zijn over het algemeen kwetsbaarder dan volwassenen omdat ze doorgaans meer voorwerpen aanraken en hun handen in de mond steken. Daarnaast hebben kinderen ook een kleiner lichaamsvolume dan volwassenen en zijn minder goed in staat om giftige stoffen af te breken.

Wijdverspreide gezondheids gevolgen

Bij kinderen die zijn blootgesteld aan hoge doses pesticiden in de baarmoeder, werden onder andere vertraagde cognitieve ontwikkeling, gedragsstoornissen en aangeboren afwijkingen aangetoond. Er is ook een sterk verband tussen blootstelling aan pesticiden en het aantal nieuwe gevallen van kinderleukemie.

Landbouw bestrijding middelen erg ongezond

Onderzoek legde ook een verband tussen een grotere blootstelling aan pesticiden en een hoger aantal nieuwe gevallen van verschillende soorten kanker, waaronder prostaat- en longkanker en van neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Parkinson en van Alzheimer. Er zijn verder bewijzen dat bepaalde pesticiden de normale werking van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding in het lichaam kunnen verstoren. Hoewel er weinig inzicht bestaat hoe deze mechanismen precies werken, is wel duidelijk dat in bepaalde gevallen storingen kunnen optreden in de enzymwerking en belangrijke signalerende mechanismen op cel niveau. Studies naar DNA geven ook aan dat bepaalde chemische stoffen de gen expressie verstoren. Dit kan overgaan op generaties die niet zijn blootgesteld aan pesticiden via epigenetische overerving. Dat betekent dat op lange termijn de negatieve gevolgen van het pesticiden gebruik nog steeds merkbaar kunnen zijn, zelfs nadat de stof verboden is.

Dit rapport bekijkt het toenemend aantal onderzoeken in verband met bekende en vermeende gevolgen van pesticiden voor de menselijke gezondheid. Het overzicht houdt rekening met de onzekerheden en onbekende factoren en heeft ook aandacht voor tegenstrijdig en lopend onderzoek. Het verzamelt en analyseert tevens het bewijsmateriaal dat aangeeft hoe de industriële landbouw en vooral het gebruik van synthetisch chemische bestrijdingsmiddelen momenteel de gezondheid van boeren en hun gezinnen en ook van bevolking in bredere zin ondermijnt. Enkele van de vele actieve bestanddelen die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid, zijn de momenteel goedgekeurde organofosfaten chlorpyrifos en malathion. Chlorpyrifos wordt aangetroffen in voeding en in moedermelk en bij gezondheidsonderzoek zijn sterke bewijzen gevonden dat er een verband is met vele soorten kanker, ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, verstoorde neurologische functies, de ziekte van Parkinson en hypergevoeligheid.

Ecologische landbouw

De enige zekere manier om onze blootstelling aan giftige pesticiden te beperken, is omschakelen op een duurzamer aanpak van de voedselproductie, gericht op de langere termijn. Ook zullen zo snel mogelijk een aantal middelen waarvan negatieve gevolgen voor mens en milieu zijn aangetoond, op nationaal en internationaal niveau verboden moeten worden. Om de landbouw op een fundamenteel andere manier aan te pakken, is een verschuiving nodig van de industriële landbouw, die sterk afhankelijk is van chemische inputs, naar een volledig ecologische landbouw. Dit is de enige manier om de bevolking te voeden en de ecosystemen waarin we leven te beschermen. De ecologische landbouw is een moderne en doeltreffende landbouwmethode die vrij is van giftige chemicaliën en die gezond en veilig voedsel oplevert.

Biologisch voedsel

Kortom het valt allemaal niet mee en we worden onvoldoende beschermd door de regering. We kunnen ons zelf, onze kinderen en het milieu beschermen door biologisch voedsel te gaan kopen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen