Landbouwgif kan oorzaak zijn van parkinson

Hersen cellen sterven af

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening, die ervoor zorgt dat bepaalde hersencellen langzaam afsterven. Slechts een procent van de oudere mensen in Nederland lijdt onder deze ziekte en bij deze mensen is de beweging coördinatie tussen spieren en hersenen verstoord. Trillende handen horen tot de bekendste verschijnselen van deze aandoening. Parkinson kan ook gepaard gaan met tekenen van dementie. Meestal beginnen deze verschijnselen zich te vertonen tussen het zestigste en tachtigste levensjaar. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet voldoende bekend.Wel is wetenschappelijk achterhaald hoe bepaalde parkinsonismen zich sneller kunnen ontwikkelen.

Dopamine

Kenmerken van Parkinson zijn trillende handen, stijve spieren en een voorovergebogen houding. De meeste patiënten schuifelen ook meer dan dat ze lopen. De oorzaak is een Dopamine gebrek in de motorische centra van de hersenen. Dopamine zorgt dat hersencellen signalen kunnen doorgeven. Een tekort in de motorische centra betekend dat signalen niet goed worden doorgeven en daardoor ontstaan Parkinson-symptomen.

Dopaminegebrek ontstaat als de cellen die de stof produceren afsterven. Deze dopaminerge cellen liggen in een ander hersengebied, maar hebben uitlopers naar de gebieden die de motoriek regelen. Omdat er zich geen nieuwe dopaminerge cellen vormen, komen Parkinson-patienten niet meer van hun klachten af. In de loop van de tijd zullen de klachten juist steeds erger worden doordat er steeds meer cellen afsterven.

Behandeling

Op dit moment is de enige behandeling het opvangen van het dopaminetekort. Dit kan niet door pure dopamine te geven. Dit werkt helaas niet goed want dopamine word snel afgebroken. Het middel : levidopa helpt wel enigsinds, omdat het niet snel wordt afgebroken en deze stof wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Dit helpt om de klachten te verminderen, maar het is geen geneesmiddel voor Parkinson.

De kans om Parkinson te krijgen is voor een heel klein deel erfelijk bepaald. Op dit moment is van meerdere genen wetenschappelijk aangetoond dat ze hierbij een rol spelen. Aan de hand van je DNA kunnen ze daardoor goed zien of je een verhoogde of verlaagde kans op Parkinson hebt.

Bactrieen en virussen

Mogelijk kunnen bacteriën en virussen ook een rol spelen, maar ook hier is moeilijk te onderzoeken.

Gifstoffen

Gifstoffen van bijvoorbeeld zware metalen en landbouwgif kunnen een oorzaak zijn van Parkinson, maar gemakkelijker te herleiden, maar nog steeds moeilijk te bewijzen.

Pesticiden zijn ontworpen om insecten te doden

De pesticiden zijn er in verschillende vormen en meestal worden ze verneveld aangebracht en enkele keren wordt dit gif in de grond geïnjecteerd. De uitwerking van dit gif op het insect geeft een hormonale en vooral een neurologische verstoring teweeg. Hierdoor raakt het insect onvruchtbaar, gedesoriënteerd of spiercellen verkrampen en het insect gaat vervolgens dood.

Gif is toch niet giftig voor de mens

Agrariërs zeggen vaak dat de middelen zijn goedgekeurd door de EU en daarom veilig zijn. Het is echter onbekend wat de effecten zijn van stapeling en kruis reacties bij mensen. Bij onderzoek is bewezen dat ratten tumoren kunnen ontwikkelen indien ze landbouw gif in hun voedsel krijgen…wat op zich ook bij mensen kan gebeuren…..afhankelijk van de dosering, gevoeligheid en de tijdsperiode dat je er aan blood wordt gesteld.

Kleine beetjes maken groten

Het gif is bedoeld om het zenuwstelsel van insecten lam te leggen, maar omdat wij mensen vele malen groter zijn, gaan wij er niet direct aan dood. Maar schadelijke stoffen kunnen ook bij kleine hoeveelheden het DNA beschadigen ( kanker) en ook ons centrale zenuwstelsel of wel de hersenen kan beschadigd raken (Parkinson). Het aantal toenemende hoeveelheid chronisch zieken in Nederland neemt nog steeds toe. Gif, of het nu van uitlaatgassen komt, afkomstig van de landbouw of chemische industrie, het kan onze gezondheid negatief beïnvloeden. En in de regel : hoe meer of hoe langer je er blood aan wordt gesteld, hoe gevaarlijker. Ook het bewerkte voedsel is niet ongevaarlijk met zijn E- nummers ofwel toevoegingen als  geur kleur en smaak stoffen. Het beste is verse en biologisch producten.

Bij NIET biologische appels heeft het bijna geen zin om een appel te schillen, want de plant krijgt het gif via de wortels of blad binnen en geeft het ook door aan de vrucht. De bestrijdingsmiddelen die wij door het bespoten voedsel binnen krijgen, hoe weinig ook, worden slecht afgebroken in het lichaam en kunnen zich stapelen tot een gevaarlijke dosis. Biologische appels gewoon goed wassen, net onder de schil zitten veel vitamine en die zijn gezond.

Pesticiden en Parkinson

De meeste pesticiden hebben een neurotoxische werking. Dat wil zeggen dat het gif zenuwcellen aantast. Pesticiden verminderen de activiteit van de receptoren (ontvangers) op de membranen van zenuwcellen. De zenuwprikkeloverdracht werkt niet goed meer. Hierdoor ontvangen spieren geen of minder prikkels. Er treden verlammingsverschijnselen op en de cellen sterven af.

Omdat insecten klein zijn

Is een lage dosis pesticide al genoeg om het insect te doden. De stof heeft in menselijke cellen dezelfde werking. Een mens is echter veel groter en dezelfde dosis is daarom voor hem niet dodelijk. Er sterven alleen verschillende zenuwcellen af. Soms met schadelijke gevolgen, zoals de ziekte van Parkinson.

De werking van pesticiden

Is in de zenuwcellen van ongedierte hetzelfde als in menselijke zenuwcellen Amerikaanse onderzoekers hebben drie aanwijzingen gevonden dat blootstelling aan landbouwgif een rol speelt bij de ziekte van Parkinson. Eén van die aanwijzingen is, dat mensen die in landbouwgebieden wonen en in het verleden zijn blootgesteld aan pesticiden, een grotere kans hebben om Parkinson te krijgen.

Onderzoekers vonden bovendien in hersenen van overleden Parkinson-patienten afkomstig uit landbouwgebieden hogere gehaltes van bepaalde pesticiden dan bij overleden Parkinson-patienten uit niet-rurale gebieden.

Blootstellingsroutes

Mensen worden op een aantal manieren blootgesteld aan pesticiden. Ten eerste blijven er bij met pesticiden bespoten groente en fruit zelfs na wassen resten bestrijdingsmiddel achter die je opeet. Ook ademen mensen pesticiden in. Als bijvoorbeeld een boer het gewas besproeit met pesticiden, verspreiden pesticiden zich in de lucht en komen ze via de luchtwegen in zijn longen terecht. Het bestrijdingsmiddel komt niet alleen op de bedoelde plek terecht, maar ook in lucht, grond- en oppervlaktewater. Grondwater wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Drinkwaterbedrijven hebben de grootste moeite om alle giftige stoffen weer uit het water te halen.

Pesticiden zijn zo gevaarlijk doordat ze onafbreekbaar zijn

Daardoor leiden hele kleine hoeveelheden in bepaalde dieren, door ophoping in de voedselketen tot hele hoge concentraties in andere dieren die hoger in de voedselketen staan. Dit heet bioaccumulatie.

Bioaccumulatie

Pesticiden in het water worden opgenomen door kleine visjes. Eén grote vis eet heel veel kleine visjes en krijgt daarmee heel veel kleine porties pesticide binnen, wat samen een grote portie wordt. Daarom wordt het voor de mens nu al afgeraden om grotere vissoorten te eten. Kleinere vissoorten ( sardines) bevatten minder gifstoffen en kunnen dan wel met mate worden gegeten. Walvisvlees is ronduit gevaarlijk voor de gezondheid.

Ook huishoudens gebruiken regelmatig pesticiden tegen bijvoorbeeld onkruid in de tuin of tegen vliegen en muggen. Het is moeilijk een verband aan te tonen tussen blootstelling aan pesticiden en het risico om de ziekte van Parkinson te krijgen. Dit komt doordat er nog geen kant en klare test bestaat om de ziekte van Parkinson aan te tonen. Het is bovendien onduidelijk of de ziekte van Parkinson een op zichzelf staande ziekte is, of dat het een combinatie is van verschillende ziekten met verschillende oorzaken, aldus Donato DiMonte, een medewerker van het Parkinson’s Instituut (VS).

Wat bestrijdingsmiddelen betreft:
“wees verstandig, eet een appel!”, maar dan liefst wel een biologische appel!

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen