Landbouwmethoden grootste veroorzaker broeikasgassen

Landbouwmethoden grootste veroorzaker broeikasgassen. Landbouw en veeteelt jaagt meer broeikasgassen de lucht in dan alle auto’s, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen bij elkaar – vooral in de vorm van methaan afkomstig van vee en rijstteelt, lachgas uit bemeste velden en CO2 dat vrijkomt door het kappen van regenwoud voor gewas- en veeteelt. Landbouwbedrijven zijn de grootste water- verbruikers en behoren tot de zwaarste vervuilers. Overal ter wereld worden meren, rivieren en kustwateren bedreigd door weglekkende mest- stoffen. Bovendien versterkt de landbouw het verlies aan biodiversiteit. Door ontginning van bossen en grasland verliezen planten en dieren hun habitat en sterven sommige soorten uit.

Het milieu

De landbouw legt, kortom, een enorme druk op het milieu, en die zal door onze groeiende voedselbehoefte alleen maar toenemen. Halverwege deze eeuw zullen er naar schatting negen miljard wereldburgers zijn – twee miljard monden meer te voeden dan nu.

De bevolkingsgroei is niet de enige oorzaak

Van onze stijgende voedselbehoefte. Ook de welvaart neemt wereldwijd toe, vooral in China en India, en daardoor is er meer vraag naar vlees, zuivel en eieren. En om al die koeien, varkens en kippen te voeden, moeten er meer mais en soja worden verbouwd. Als die twee ontwikkelingen zich in hetzelfde tempo voortzetten, zal er in 2050 ongeveer twee keer zo veel moeten worden geoogst als nu.

Conventionele landbouw versus biologische landbouw

Helaas is de discussie over de aanpak van het wereldvoedselprobleem sterk gepolariseerd, waarbij voorstanders van conventionele landbouw en wereldhandel lijnrecht tegenover aanhangers van lokale en biologische landbouw staan. Beide kampen hebben de neiging onderlinge verschillen uit te vergroten in plaats van naar een middenweg te zoeken. Pleitbezorgers van de conventionele landbouw wijzen erop dat we door middel van mechanisatie, irrigatie, kunstmest en gentechnologie de opbrengsten kunnen vergroten. En daar hebben ze gelijk in. Het milieu en de kosten van de gezondheid worden hier niet in mee genomen. Ook rampen veroorzaakt door de opwarming van de aarde worden niet meegeteld, maar de factor droogte kan velen oogsten juist in warme landen doen mislukken.

Het probleem wat voor iedereen in de wereld zichtbaar is

is klimaatverandering. We hebben niet door dat we allemaal als wereldbevolking op” het zelfde schuitje” een onbestendige koers in hebben gezet die voor ons allen gevolgen heeft.

Duurzaam en biologisch

We weten allemaal wel welke kant we op moeten sturen en dat is richting duurzaam en biologisch, maar niemand voelt zich echt verantwoordelijk en velen zijn korte termijn denkers die snel winst willen maken of denken goedkoper uit te zijn. Als we het voedselprobleem de wereld uit willen helpen, zullen we allemaal bewuster moeten gaan eten. We moeten stilstaan bij de relatie tussen ons voedsel en de boer, en bij het verband tussen ons voedsel en de bodem, het water en het klimaat waarvan alle leven afhankelijk is. Als we langs de schappen van de supermarkt lopen, zijn de keuzen die we maken van grote invloed op onze toekomst.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen