Landelijk vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Meerdere vuurwerkwinkels hebben het magazijn vol met de handelswaar voor dit jaar. Op aandringen van de burgemeesters en zorgpersoneel komt er dit jaar toch een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2021/2022.

Landelijk vuurwerkverbod

Consumenten mogen net als vorig jaar ook de komende jaarwisseling geen vuurwerkpakketten en vuurpijlen afsteken in de regio. Het demissionaire kabinet stemde vrijdag in met een landelijk vuurwerkverbod, met als doel een extra belasting van de ziekenhuiszorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen.

Alleen vuurwerk in de lichtste categorie zoals grondbloemen, sierfonteintjes, trektouwtjes en sterretjes mogen nog wel verkocht worden en afgestoken worden met oud en nieuw.