Liefde is een essentieel ingrediënt in de samenleving

Liefde voor wijsheid of bewustwording en niet alleen een emotie, een gevoel of een of andere prettige chemie in het brein. Liefde heeft vooral ook te maken met intelligentie, wijsheid of bewustwording. Uiteindelijk krijgen we hier betere liefhebbende mensen door, die liefde kunnen ontvangen en doorgeven.

Liefde is een essentieel ingrediënt voor groei

Voorbeeld: als er van kinderen wordt gehouden, draagt dit bij aan de ontwikkeling van hun zenuwstelsel en hersenen. De rest van hun leven zal dit positief kunnen bijdragen in hun gedrag en verdere ontwikkeling.

Elk probleem en elk conflict in je leven

Of op onze planeet komt voort uit onvoldoende liefhebben of je niet geliefd voelen. Je bent dus afhankelijk van je eigen levenservaring en vermogen om liefde te geven en te ontvangen en of je medemens die vermogens ook heeft en wilt inzetten. Zo kun je proberen te stoppen met je zelf te bekritiseren en dan ook naar anderen toe. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, dan zal er een positieve omslag plaats vinden. Door je zelf lief te hebben kun je er ook voor open staan om dat over te hebben naar anderen. Wie liefde geeft krijgt daarvoor als het goed gaat ook weer liefde voor terug, wat een positieve ontwikkeling geeft voor je zelf en anderen. Een mens heeft liefde nodig en is een groot geluk.

De sleutel voor een betere samenleving of wereld

Liefde is de sleutel tot geluk en de sleutel voor een betere wereld. Liefde is de sleutel of de oplossing voor elk probleem. Liefde kan een einde maken aan oorlog, hongersnood, armoede en eeuwen oude haat. Natuurlijk ook aan dierenleed, vereenzaming, vervuiling, klimaat verandering etc. Natuurlijk moeten we bij ons zelf beginnen en daar zelf een invulling aan te geven. Ook kleine beetjes kunnen helpen zoals recyclen of een keer aandacht geven aan iemand die het nodig heeft.

Liefde als levensles

De sleutel voor een betere samenleving of wereld. Bewustwording dat we dit elke dag liefde moeten uitstralen en naleven is soms moeilijk en zal ook een lange levensles zijn, die de een wat meer dan de ander kan ervaren of leren eigen te maken.

Liefde is een essentieel ingrediënt samenleving

Liefde voor je eigen en bijvoorbeeld te investeren in je gezondheid. Probeer zonder zweverig te worden om liefde meer en meer eigen te maken en dit uit te stralen en ook in te zetten voor een goed doel of betere wereld. Je kunt dit ook bijvoorbeeld doen door je lichaam of je gezondheid lief te hebben en daarvoor te investeren. Als je je gezond voelt, zal dit weer positief uitwerken op je gemoed toestand hebben.

Het brein en het lichaam is een en aan elkaar verbonden. Zo kun je investeren in je gezondheid door lichaam beweging of gezond te eten en verder zo gezond mogelijk te leven. Dit zal dit een ketting reactie geven op je gemoedstoestand en ben je wat meer bewust dat liefde voor je omgeving ook weer een positieve uitwerking heeft op je eigen geluk of anderen. Dit kan weer een positieve uitwerking hebben op je medemens die bijvoorbeeld uiteindelijk ook mee helpt om dierenleed is of vervuiling tegen te gaan. Mogelijk kunnen deze liefde gerelateerde stappen voor alles wat leeft bijdragen tot een betere wereld.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen