Netflix: Koraalriffen dood door opwarming aarde

Koralen gaan dood, bekijk de schokkende documentaire op Netflix. De Co2 toename zorgt voor opwarming van de aarde heeft als gevolg dat onze koraal riffen wereldwijd al voor 30 procent dood zijn. De koralen worden het slachtoffer door een temperatuurstijging van het zeewater met slechts enkele graden, eerst worden ze wit en sterven vervolgens massaal af in slechts enkele maanden.

De harde waarheid komt ‘boven water’

Momenteel is het duidelijk geworden. De koralen verdwijnen in een snel tempo door de opwarming van de aarde. Het noodlot volstrekt zich onder water en de documentaire op Netflix Chasing Coral geeft een goed beeld van deze gigaramp die nu aan de gang is onderwater.

30% van het koraal wereldwijd is al dood

Het verbleken van koraal is het gevolg van het uitstoten van algen door de poliep en waardoor de kleur van het koraal ook verdwijnt. Normaal is er een symbiotische met de eencellige algen, die er voor zorgen dat de poliep of het koraal van zuurstof wordt voorzien. De poliepen reageren echter in hun doodstrijd verkeerd op de opwarming van het zeewater, door de belangrijke algen naar buiten te werken. Mogelijk proberen de koralen zich te ontdoen van schadelijke bacteriën die normaal de “koorts” veroorzaken.

Enkele graden, maken en verschil tussen leven en dood

De enkele graden temperatuurverschil wordt dus veroorzaakt door de opwarming van het zeewater wat weer een gevolg is van de opwarming van de aarde. De poliep die als een van de eerste levensvormen onze aarde onze planeet bevolkte is tot aan de dag van vandaag niet gewend dat iets verandert in relatief korte tijd maar heel,langzaam over duizenden jaren. Hun aanpassingsvermogen op de nieuwe temperatuur van enkel graden meer, is daar dus niet op ingesteld. Hierdoor sterven momenteel wereldwijd de koraalriffen massaal uit en wat achter over blijft zijn de kalk skeletten van de poliepen en of wel dode koralen. Deze dode koralen raken overgroeid met alg en verliezen hierdoor hun prachtige schoonheid en wij als mens verliezen hierdoor een van de meest eenvoudige, maar meest complexe en belangrijke levensvormen op aarde.

Voedselketen valt uiteen

De gevolgen van het afsterven van de koralen heeft ook een groot effect op ander zee leven en maakt o.a. dat de voedselketen verstoort is en het aantal kleinen vissen afneemt of dood gaan. Ook de grotere vissoorten die van kleiner vissoorten leven, gaan vervolgens op grote schaal dood.

Einde koraal riffen onder water in zicht

Duidelijk is dat de ernstige gevolgen van de opwarming van de aarde, ook door gaat tot onder de zeespiegel en in een zeer snel tempo. We spreken hier over de laatste 30 jaar dat het koraal wereldwijd, voor meer dan 30 procent dood is gegaan.

Stop met gebruik van fossiele brandstoffen

Het overschakelen naar duurzame energie is dus meer dan noodzakelijk. Wereldwijd zijn landen bezig met schone energie en gelukkig zijn we na veel schade en schande wijs genoeg geworden dat de opwarming wel te maken heeft met verbranding van fossiele brandstoffen, doordat de veestapel wereldwijd te groot is, en door vernietiging van het regenwoud etc.

Nederland loopt achter op gebied van duurzame energie

Binnen 10 jaar moeten wij in Nederland grote veranderingen ondergaan. De kolencentrales moeten dicht, de gaskraan moet dicht, de vervuilende auto’s die op fossiele brandstof rijden moeten zijn vervangen door elektrische auto’s ( door ze betaalbaar te maken), export en import producten moeten opnieuw met zeilschepen worden vervoerd, energie van wind, zonne-energie, thermische, waterkracht etc. zijn de belangrijkste vervangers van fossiele brandstoffen en moeten deze binnen tien jaar voor het grootste gedeelte hebben over genomen om erger te voorkomen. Overal in de wereld moeten er bomen en bossen worden aangeplant, vooral warme landen. Ook in Nederland moeten er weer bomen geplant worden tussen de weilanden in, naast de akkers en bouwkavels in. Het zijn geen luxe maatregelen meer, het gaat hier om een race tegen de klimaatklok die heel snel aftikt. Bekijk de trieste en schokkende documentaire op Netflix, Chasing Caral.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen