spot_imgspot_img

Nieuw corona-steunpakket voor Breda verzacht lokale gevolgen

De gemeente Breda biedt een nieuw steunpakket aan om de lokale gevolgen van corona te verzachten.  Het steunpakket was al voor de afkondiging van de nieuwe lockdown opgesteld, maar is nu extra noodzakelijk. De gemeenteraad heeft het pakket vastgesteld en het college ook de opdracht te geven om het aan te vullen met extra geld voor maatregelen om de effecten van deze strenge lockdown op te kunnen vangen.

De steunmaatregelen zijn bedoeld voor Bredase inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en vrijwilligers die in de knel zitten. Het pakket heeft een looptijd van een half jaar en gaat in per 1 januari 2022.  Het biedt financiële ondersteuning en praktische hulp op veel fronten. De pandemie heeft immers impact op sociaal maatschappelijke gebied, maar ook op werk, ondernemen, onderwijs, leefbaarheid en gezondheid.

Het geld voor het vastgestelde steunpakket, een bedrag van 1.496.500 euro, komt uit de algemene reserve. Daarbij komt ook het restbedrag van rijksgelden die beschikbaar waren in 2021 voor activiteiten ter ondersteuning van jeugd en jongeren en de culturele sector. Die gelden zijn overgeheveld naar 2022.

Zware klap
Wethouder Boaz Adank: “Deze lockdown betekent een zware klap voor iedereen in Nederland. Het treft ons allemaal. Voor veel sectoren komen de maatregelen aan als een mokerslag: horeca, retail en onderwijs sluiten volledig, evenals de cultuursector, de sportscholen, kappers en andere contactberoepen en de evenementensector. De gevolgen in Breda klinken stevig door. Laten we hopen dat het van korte duur is. Met het vastgestelde steunpakket kunnen we in ieder geval weer ondersteuning bieden aan hen die het hardst nodig hebben. En daar komt op verzoek van de raad nog extra steun bij.”

Hulp op maat
Veel ondernemers maken gebruik van financiële steunregelingen van het Rijk. Met het nieuwe steunpakket kunnen ze in Breda ook rekenen op praktische hulp, worden ze in Breda ook praktisch verder geholpen door bijvoorbeeld in de vorm van vouchers voor adviesgesprekken met een business coach of financieel adviseur. De lokale cultuur krijgt een boost door het opnieuw opstarten van de culturele programmering, zoals de tweede editie van Breda Buiten.

Verenigingen kunnen aankloppen voor  een tegemoetkoming in de vaste lasten; voor vrijwilligersorganisaties is een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar. Sportcomplexen krijgen als dat nodig is restitutie van een gedeelte van de huur. Ook is er noodsteun voor sportverenigingen. Wijkcentra worden onder anderen met adviestrajecten geholpen.

Succesvolle initiatieven uit eerdere steunpakketten worden voortgezet, zoals het fonds ‘schrijnende gevallen’ dat (eenmalige) renteloze leningen of subsidies biedt aan bedrijven en instellingen die tussen wal en schip vallen.

Mentale steun
Corona heeft in mentaal opzicht grote gevolgen voor heel veel mensen. De gemeente ondersteunt jongeren door het inzetten van buurtsportcoaches, het organiseren van activiteiten volgens de geldende maatregelen en het inzetten van extra jongerenwerk.

Mentale hulp is er in deze crisistijd voor meer doelgroepen. Het SMO straatteam houdt mensen in het oog die (psychisch) kwetsbaar of verslavingsgevoelig zijn. De dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen wordt uitgebreid, omdat door herinvoering van de 1,5 meter maatregel meer ruimte nodig is.

Inwoners die niet genoeg hebben aan Wmo begeleiding, krijgen extra hulp op maat. En voor inwoners met sociaal-emotionele problemen die niet in aanmerking komen voor Wmo of zorg vanuit de zorgverzekering, zijn er vouchers voor coaching of psychische hulp. De vorig jaar ingezette coachingstrajecten bij dreigende overbelasting voor mantelzorgers, worden voortgezet.

Eenzaamheid maar ook energie
Eenzaamheid bij zowel ouderen als jongeren is een veelbesproken thema in deze lastige tijd. Om de bewustwording rondom eenzaamheid te vergroten zet Bredade campagne +EEN voort. Samen met Avans gaat de gemeente bovendien onderzoeken hoe we studenten en jongeren kunnen leren om te gaan met eenzaamheid.

Aanjaagteam
Door de schijnbare uitzichtloosheid van deze pandemie lijkt de creativiteit en inspiratie in de stad langzaam op te drogen. Tijdens de eerste lockdown ontstonden er mooie initiatieven en samenwerkingen, er werden prachtige activiteiten georganiseerd binnen de geldende maatregelen. De gemeente wil met een nog samen te stellen aanjaagteam die energie opnieuw terugbrengen in de stad, zodat er vooralin de periodes dat corona minder heftig ronddwaalt opnieuw initiatieven en activiteiten kunnen ontstaan die Breda weer doen bruisen.

Meer over

Net binnen

spot_imgspot_img
Nederland
bewolkt
7.3 ° C
7.9 °
6.7 °
80 %
9.7kmh
99 %
vr
8 °
za
7 °
zo
7 °
ma
6 °
di
10 °
spot_imgspot_img