Opkomst van landen die investeren in schone energie

Klimaatakkoord Op 12 december 2015 is in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. 196 landen spraken af om de opwarming van de aarde actief tegen te gaan. Het akkoord is juridisch bindend en heeft een concreet doel: de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius houden, met 1,5 graad als streven.

Co2 toename in balans met Co2 afname

In het akkoord staat dat in 2100 de opwarming ruim beneden de 2 graden moet zijn gebleven. Het streven is zelfs om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Daarvoor moet de uitstoot van alle landen bij elkaar in de loop van deze eeuw flink omlaag om verdere toename van de Co2 tegen te gaan. Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot in balans zijn met de CO2-opname van planten, bomen of algen. In Nederland is 90% van de stroom afkomstig uit fossiele brandstoffen en die zou om ons land Co2 neutraal te laten worden, moeten worden vervangen door groene energie.

Duurzame ontwikkelingen

Met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Leef je leven, leef bewust

Als we aan duurzame ontwikkeling denken, dan hebben we het vooral over het energie winnen uit wind, zonne-energie, water- energie etc. Natuurlijk zijn er ook methodes voor een duurzame aanpak, door bijvoorbeeld energie te sparen ( recyclen of door je huis goed te isoleren van je huis), ook heel goed, maar de meest belangrijke ontwikkelingen van dit moment zijn wel de overschakeling van fossiel brandstof naar schone energie.

Noorwegen

Het land heeft een overvloed aan goedkope groene stroom uit waterkrachtcentrales. Op meer dan 600 meren in de bergen stroomt het water door waterturbines die stroom opwekken, waarmee ze het gehele land kunnen voorzien en zelfs ook nog stroom kunnen exporteren naar o.a Nederland. En dat gebeurd ook, door een 580 km lange stroom kabel die van Noorwegen naar de Eemshaven in Nederland loopt. Zo kunnen wij ook de tekorten aan stroom (geleverd door wind of zon) opvangen met stroom van deze waterkrachtcentrales. Het voordeel is dat de hoeveelheid elektriciteit die nodig is, geregeld kan worden door simpelweg de stuwdammen wat meer open of dicht te zetten.

Overschot

Scandinavische landen hebben dus het voordeel dat ze veel bergmeren hebben, maar er zijn ook landen in het voordeel omdat ze veel zonuren hebben of wind. Denk bijvoorbeeld aan landen rond de middellandse zee, die met (toekomstige) zonnecollectoren en windmolens aan de kust, gemakkelijk hun land van schone energie kunnen voorzien. Momenteel haalt Egypte slechts 3 procent van zijn stroomvoorziening uit duurzame energiebronnen. Maar In 2020 moet 20 procent van de stroomvoorziening in Egypte uit duurzame energie bestaan en de regering wil hiervoor miljarden voor gaan investeren.

Opkomende economieën investeren fors in schone energie

In China worden er grote zeer grote bedragen gereserveerd van 340 miljard euro, voor innovaties en uitbreiding van schone energie. China zou daarmee sneller afstand nemen van de zwaar vervuilende kolencentrales. Ook Saoedi Arabië gaat fors investeren in duurzame energie: $109 miljard en ook ander landen met opkomende economieën investeren fors in schone energie, waardoor het klimaatakkoord mogelijk kan worden behaald.

Europa loopt achter met investeren in schone energie

In 2020 moet 20% van de totale energieconsumptie in Europa bestaan uit duurzame energie. En in 2030 moet dit 27% zijn. Momenteel is dit 15,7%. Dit betekent dat de productie van duurzame energie nog flink zal moeten groeien. De toename in investeringen biedt kansen voor bedrijven. Vooral op het gebied van geothermie, getijdenstromen en windmolenparken zijn mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en zo een investering in de economie.

Wind is er in Nederland vrijwel altijd

De laatste jaren ligt de focus daarbij steeds meer op het bouwen van windmolens op zee. Op dit moment zijn drie windmolenparken operationeel voor de Nederlandse kust, die gezamenlijk 255.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Ook zonnepanelen zijn rendabel in Nederland, omdat deze ook werken met diffuus licht, bijvoorbeeld bij bewolkt weer. Overal waar licht is kan dus stroom worden opgewekt. Een gemiddeld jaar in Nederland heeft ongeveer 1.500 zonuren, dit zijn ongeveer 4 zonuren per dag en dat betekend dat er op de dag meestal altijd wel voldoende stroom is.

Geen weg meer terug naar fossiele tijdperk

Het aandeel hernieuwbare energie neemt hand over hand toe en er is geen weg terug naar het fossiele brandstof tijdperk. Duurzame energie heeft de economische markt veroverd en dit zal alleen maar gaan toenemen. Fossiele brandstoffen die vervuilend zijn en het klimaat opwarmen, zullen meer worden belast (de vervuiler betaald) en ook duurder worden omdat ze schaarser worden. De omslag naar schone energie is dus al begonnen, maar er moet nog een hoop gebeuren om te voldoen aan het klimaat akkoord, zeker ook voor Nederland.

Lage olieprijzen

Vertragen de opkomst van duurzame energie, momenteel zijn de olie prijzen laag doordat de USA, Saoedi-Arabië en zelfs Rusland en Libië veel olie produceren. Allen om de economie van hun land een impuls te geven en andere olielanden te beconcurreren. Hierdoor is het aanbod hoog en de prijs laag. Zo kostte een vat ruwe olie eerst $100, momenteel $50 per vat. Er is nog een grote factor die de prijs van olie op dit moment erg beïnvloeden. Momenteel is het aanbod hoog door olie producerende landen, maar de vraag is vermindert door landen als China. Ook door de toename van o.a schaliegas in de USA, is de vraag naar olie minder geworden. De lage prijzen voor ruwe olie werken helaas wel vertragend op de vooruitgang naar schone energie, (fossiele brandstof is goedkoop) maar zal naar verwachting sneller toe nemen naarmate de olieprijs zich hersteld en schone energie rendabeler blijkt te zijn. Toch zijn investeerders in olie voorzichtig geworden, omdat investeren in olie geen zekerheid biedt voor hoge winsten zoals in het verleden en zien gelukkig nu meer winst kansen in investeringen in schone energie.

Het fossiele brandstof

Het fossiele brandstof tijdperk heeft zijn langste tijd gehad. De olie voorraden beginnen langzaam maar zeker op te raken. Ook moeten we wel noodgedwongen omschakelen naar schone energie om een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De natuur rampen die met een Co2 toename gepaard gaan, kosten de economie ook heel veel geld.

Het milieu

We krijgen voor de milieu vervuilende fossiel brandstoffen een schone energie terug die natuurrampen kan voorkomen, beter is voor het milieu en onze gezondheid.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen