De opwarming van de aarde toegenomen

Klimaatveranderingen doden elk jaar duizenden mensen, de klimaatwetenschappers waarschuwen al langer dat de opwarming van de aarde gepaart zal gaan met hevige stormen, zware neerslag, maar ook langdurige hittegolven en extreme droogte. Het verschil in een kleine toename van de klimaat opwarming heeft namelijk grote gevolgen voor het klimaat zelf. Elk jaar verliezen nu al duizenden mensen hun leven door de gevolgen van klimaat veranderingen en dat neemt alleen maar in veelvoud toe naarmate de temperatuur stijgt.

Extreme weersveranderingen

Door de klimaatsveranderingen krijgen we te maken met extreme weersveranderingen. Droogtes, overstromingen, tornado’s en orkanen hebben als gevolg dat mensen hun huizen verliezen, oogsten mislukken, ziektes uitbreken, drinkwater en voedsel tekorten ontstaan etc. Momenteel zijn het wereldwijd meestal de arme mensen die dood gaan door klimaatsveranderingen, die vooral door de rijke landen zijn veroorzaakt. Maar ook de rijke landen hebben veel te lijden door de gevolgen van de opwarming van de aarde en vooral dan materiële schade en verminderde

Landbouw opbrengsten

De concentratie van Co2 is in de atmosfeer is nu 40% hoger dan voor de industrialisering en neemt nu in een versnelt tempo toe. Doordat er teveel warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden door toedoen van broeikasgassen neemt de temperatuur toe. Hierdoor beginnen de poolkappen te smelten en de zeespiegel is al zo’n 30 cm sins de industrialisering gestegen en kan nog met een meter toenemen voor het einde van deze eeuw. Vooral ook door het vrijkomen van methaan uit de smeltende gebieden met permafrost, maakt dat er in een versnelt tempo broeikasgassen bij komen en de temperatuur sneller zal stijgen dan ooit tevoren op aarde. Ook het zeewater kon voorheen nog als buffer werken tegen de opwarming, maar ook deze is in temperatuur toegenomen en is nu verzadigd met opgenomen Co2.

In 2100 eeuw zullen sommige landen onleefbaar worden

De opwarming van de aarde is een feit en als deze onverminderd doorgaat zullen hittegolven delen van Zuid-Azië (Pakistan, India en Bangladesh) aan het eind van deze eeuw onleefbaar maken. Ook in grote delen van Afrika, waar het nu al erg droog en heet kan zijn, zal dat het geval zijn. Wereld wijd zullen de rampen mensen dwingen om te vluchten en Europa zal zeker ook een toevlucht Oort worden. Landen grenzend aan de Middellandse Zee maken al grote droogtes mee, maar deze zullen alleen maar erger worden, waardoor deze landen nog grote problemen zullen ondervinden door water tekorten.

Toename tornado’s

Een tornado is een zeer snelle draaikolk van vochtige lucht boven land (of een enkele keer boven een meer) en zich vormt bij warm weer. Boven de slurf is een en een onweerswolk te zien en de wind zorgt dat de slurf van de tornado gaat rond tollen. Je ziet de slurf van de tornado niet altijd, maar het kan soms ook zijn dat een tornado meerdere slurven heeft. Tornado’s gaan gepaard met regen en/ of wind stormen, die voor overstromingen en vernielingen kan zorgen. Er zijn altijd tornado’s geweest, maar de klimaatverandering doen hun aantal en hun kracht toenemen. Door extreme warmte en windstromingen ontstaan er ook orkanen (of met een ander woord: tyfoons of cyclonen genoemd) boven zee en ook deze worden talrijker en krachtiger naarmate het klimaat warmer wordt.

Wat is het verschil tussen een tornado en een orkaan

Een tornado en een orkaan verschillen weinig in aanzien, maar een tornado ontstaat boven land met hoge temperaturen en onweersbuien en een orkaan ontstaat boven warm zeewater, ook in combinatie met zware bewolking en windstormen. De een duurt ongeveer een uur en de orkaan wel een week soms wel twee. De kans dat Nederland ooit last krijgt van een orkaan is bijna niet mogelijk, wel hebben we soms last van een tornado zoals in 1967, waarbij 7 doden vielen in Noord-Brabant. In Frankrijk en Italië kunnen wel vaker tornado’s ontstaan, maar het aantal blijft beperkt. De meeste tornado’s komen voor in de Verenigde Staten. In de staten Texas, Florida en Oklahoma komen ze het talrijkst voor met enige top jaren. In mei 1999 ontstonden er in de Amerikaanse staten Kansas en Oklahoma binnen twee dagen 60 tornado’s waarbij 45 mensen om het leven kwamen. Op 3 april 1974 ontstonden er in het midden-westen van de Verenigde Staten 148 tornado’s waarbij 300 mensen de dood vonden.

Wat kunnen wij doen om de klimaat opwarming tegen te gaan!

– laat je stem horen door een groene partij te kiezen.
– eet geen of weinig vlees of anders biologisch vlees.
– schakel over op groene energie.
– koop groente uit Nederland en van het seizoen.
– probeer zo min mogelijk producten te kopen die moeten worden geïmporteerd.
– probeer meer biologische producten.
– fietsen, elektrisch of openbaar vervoer.
– rij minder hard met de auto of ander vervoermiddel.
– plaats zonnen collectoren.
– plant een boom thuis of via een stichting.
– begin je eigen moestuin of koop bij de boer.
– gebruik minder bewerkte producten.
– koop milieuvriendelijke en diervriendelijke producten.
– recycle
– zuinig zijn met energie.
– probeer natuurzuivere producten.
– sluit je aan bij een milieu organisatie.
– minder het gebruik van fossiele brandstoffen.
– koop duurzame producten.

Maar ook in Oost-India en in Bangladesh hebben een tornado seizoen. Orkanen zitten meer rond de evenaar en daar doen ze nu elk jaar hun verwoestingen met name bij de eilanden en Midden-Amerika. Recente berekeningen die gemaakt zijn door het KNMI, laten zien dat aan het eind van deze eeuw ook Europa om het jaar getroffen kan worden door orkanen.

Opwarming van aarde

Door de toename van fossiele brandstoffen, grootschalige houtkap en veeteelt is de Co2 sterk toegenomen. Je hebt hierbij de grootste boosdoeners benoemd, die de veroorzakers zijn van de natuurrampen. Om deze te voorkomen kunnen we allen ons best doen door ze tegen te gaan. Leef je leven, leef bewust.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen