Piramides werden deels gebouwd met de hardste steensoorten

Oude beschavingen zoals de Romeinen, de Grieken hebben geweldige tempels en andere bouwwerken. Ze hebben deze afgekeken van andere beschavingen, zoals de Farao’s die voor hun tempels bouwden met duizenden werklieden die met beitel en hamer de stenen wisten uit te houwen en te bewerken. Eerdere beschavingen van duizenden jaren terug kende het wiel niet en hadden geen stalen beitels, maar konden evengoed nog bouwwerken als Piramides bouwen die wij niet na kunnen bouwen.

De grootste bouwers van piramides waren wel de Farao’s in Egypte Er zijn meer dan hindert piramides in Egypte, die soms heel verschillend in opbouw zijn. De piramiden van Gizeh zijn volgens wetenschappers gebouwd in het stenen tijdperk zo’n 2500 jaar voor Chr. Piramides komen over de gehele wereld voor en de oudste ligt in de steppe van Kazachstan. Deze is nog eens 1000 jaar ouder dan de piramide van Djoser en dateert van 3500 voor Chr. aldus de wetenschappers. Bijzonder is dat deze oude beschavingen onmogelijk van elkaars bestaan hebben kunnen weten en zoveel moeite doen om een piramide te bouwen.

De grote piramide van Giza

Oorspronkelijk werd de grote Pyramide van Giza bekleed met 144.000 witte kalkstenen. Deze waren zo glad als een spiegel en weerkaatste het zonlicht. In de laatste eeuwen zijn bijna alle witte dekstenen er afgehaald om te dienen voor bouwwerken als moskeeën. Alleen

De moeilijk te verwijderen dekstenen in de top van de Pyramide zijn blijven zitten. Hierdoor is nu nog een voorstelling te maken hoe de Pyramide er oorspronkelijk uit had gezien. We zien dat oude bouwwerken gemaakt zijn van zachte en harde steensoorten. Er is geprobeerd in onze tijd de grote Pyramide op schaal na te maken, maar zonder succes. De techniek van toen, blijkt buiten ons bereik van de technologie te liggen.

Zelfs nu we tegenwoordig computers hebben en moderne machines, is de constructie niet na te maken. Daarnaast zijn de wiskundige berekeningen en astronomische aspecten, die bij de bouw zijn gebruikt, die zo nauwkeurig zijn dat het voor ons niet te bevatten is hoe ze in een tijd dat het wiel nog niet was uitgevonden, deze konden berekenen en vastleggen in juiste lengtes of afstanden in of tussen de bouwwerken.

Egyptenaren

Egyptenaren werkte met duizenden mensen en bouwde de Pyramide in 20 jaar tijd. De grote Piramide van Cheops. Zou in 20 jaar zijn gebouwd door duizenden werkers. Omdat het hier om meer dan 2 miljoen blokken gaat, is dat 1 blok per 5 minuten, om binnen een periode van 20 jaar te blijven. Klinkt onmogelijk, maar wetenschappers blijven vaak vol houden dat daarvoor bewijs is? Ze gaan ervan uit dat de piramides in de tijd van de farao’s gebouwd zijn, maar daar is geen bewijs voor. Overigens hebben de wetenschappers vaak hun eigen verhaal over de bouw van de Pyramide, maar er is geen enkel sluitend bewijs. Bijzonder is dat de gedachtegang is dat de bouwwerken gemaakt zijn met hamers en beitels in de tijd van de farao’s enkele duizenden jaren voor Christus, terwijl in die tijd het wiel nog niet was uitgevonden en er nog geen ijzer of stale gereedschappen gebruikt werden. De Sfinx die naast de grote Pyramide staat verraad de werkelijke tijd dat de Pyramide is gebouwd. De erosie sporen die aan de onderkant van het grote beeldhouwwerk zijn pas ontstaan nadat het beeld is uitgehakt uit een rots. Het zijn geen erosie sporen van de wind, maar van water van het laatste ijstijdperk zo’n 10.000 jaar terug. In deze tijd waren er nog geen Egyptenaren, deze hebben de bouwwerken pas later in gebruikt genomen voor hun grote rijk en opnieuw bewerkt met bijvoorbeeld hiërogliefen.

Over de gehele wereld zijn er bouwwerken gemaakt in een tijd dat het wiel nog moest worden uitgevonden Nog voor de uitvinding van het wiel, werden er wereldwijd bouwwerken gebouwd van verschillende soorten steen. Steen kan tegenwoordig met grote zaagmachines en vrezen van gehard metaal of tanden of boren daarop diamantslijpsel bewerkt worden. Maar deze techniek hadden de bouwers van de piramides niet. Toch zijn er in de piramides in Egypte granieten platen gevonden van 500 ton, die spiegel glad zijn en naadloos op andere granieten platen passen en gebruikt zijn voor de tunnels of schachten, maar ook voor de (sarcofagen) granieten kamers, waar het gebruik van onbekend is omdat er nooit mummies in zijn aangetroffen.

Graniet is extreem hard en zelfs voor ons vandaag de dag een opgave om te bewerken. Verder zijn er nu nog veel beelden van graniet te bewonderen in de vele musea, die kunstenaars duizenden jaren later alleen uit marmer (een veel zachtere steensoort) konden vervaardigen met dezelfde pressie en gereedschap van gehard metaal. Zachte steen zoals speksteen, marmer of kalkzandsteen zijn relatief gemakkelijk te bewerken, ten aanzien van harde steensoorten als graniet Er zijn zachte steensoorten die door hardere steensoorten
of metaal ‘gemakkelijk’ kunnen worden bewerk. Maar de grootste bouwwerken die voor onze jaartelling zijn gebouwd, hebben ook harde steensoorten in hun constructie verwerkt. De harde granieten stenen werden vaak over grote afstanden vervoerd (boot of over rollers) en zijn perfecte rechthoeken en glad als een spiegel. Het zou echter in die tijd jaren duren om werklieden met stenen werktuigen een groot granieten steen uit een rots te hakken en deze met een juiste precisie tot een rechthoekige glad blok te hakken en polijsten. Toch zit de piramide vol met granieten platen die langer zijn dan 10 of 20 meter.

De obelisk die nooit geheel is afgemaakt en nog in de steengroeve ligt in Aswan. Een goed voorbeeld van het uithouwen van graniet is de ‘unfinished obelisk’ in de steengroeve van Aswan. Hoe lang het kost om een obelisk van 42 meter lang, 4,5 meter breed en met een gewicht van 1 miljoen kg, uit te houwen en te vervoeren van Aswan naar Cairo laat zich raden. Kleinere obelisken zijn wel over deze afstanden (mogelijk per boot over de Nijl) vervoerd naar Cairo of Alexandria. De bewerkers van steen hadden natuurlijk hun methoden om zelfs de hardste steensoorten te bewerken. Zo sloegen gaten in het steen en gebruikte wiggen van hout in de gaten of spleten en maakte die vervolgens nat. Deze zouden uitzetten en de steen splijten. Ook door sterk verhitten van de steen en vervolgens afkoelen met koud water, kan met gehard steen laten springen….maar toch zijn of lijken al die methoden van duizenden jaren terug niet efficient
genoeg om de grote bouwwerken te vervaardigen.

Stalen voorwerpen zijn niet terug gevonden, koper en ijzer wel De kopertijd is gedateerd tussen 5500 – 3300 v.Chr. en ontstaan zijn in Anatolië (Turkije). Aanvankelijk werd alleen gedegen koper gebruikt (zoals het in de natuur voorkomt). Pas 5000 v.Chr. werd ontdekt dat bepaalde ertsen, wanneer ze verhit worden, ook koper opleveren. Het smeltpunt van koper ligt bij 1085 °C Hiervoor had men wel speciale ovens nodig: een gewoon houtskoolvuur wordt nooit warmer dan 630 °C, Tijdens de koper en de vuursteen periode ontstond de bronstijd. De bronstijd is een onderdeel van de prehistorie en vernoemd naar het metaal brons. Het is de periode waarin voor het eerst veel bronzen voorwerpen worden gebruikt. De bronstijd dateert van 3000 v.C. tot 750 v.C. Brons is gemaakt door twee metalen samen te smelten (legering), meestal een combinatie van veel koper en een beetje tin.

Zo’n 500 v.Chr. – 332 v.Chr. begon de ijzertijd. IJzer heeft een smeltpunt van 1.538 graden waardoor nog hogere temperaturen nodig zijn en beteren smeltovens. Staal werd al in de 5e eeuw v. Chr. in China toegepast; in Europa ontdekte men dit pas in de 15e eeuw na Chr. Staal is een legering van ijzer met ongeveer 0,2-0,5%koolstof. De koolstof is verpulverd steenkool dat soms dagen lang op hoge temperaturen werd gehouden (waardoor het in het gesmolten ijzer kwam) en na in een mal te zijn gegoten en met koud water te worden gekoeld, krijg je een stale voorwerp dat gebruikt kan worden om steen te bewerken. Kalksteen of marmer zijn door beeldhouwers met metaal te bewerken tot bijvoorbeeld beelden. Graniet is veel harder en alleen met staal te bewerken.

De piramides in Egypte zijn voor het grootste deel gemaakt van kalksteen. De Grote Piramide bevat zo’n 2,3 miljoen kalksteen blokken. De blokken wegen meer dan 2500 kg en zijn groter dan een kuub. De stenen worden hogerop kleiner. De stenen pasten vaak naadloos op elkaar en hoe ze de piramide gebouwd hebben is nog niet duidelijk. Het gangenstelsel en ruimtes in de piramides bestaan uit veel grote granieten stenen of platen, die zo glad zijn als een spiegel en ook naadloos op elkaar passen. Het kalksteen kwam uit een steengroeve in Tura, zo’n dertien kilometer van Gizeh gelegen. Het graniet kwam van een groeve in Aswan, meer dan 850 kilometer van Gizeh verwijderd. Kalksteen is goed met metaal te bewerken, graniet is bijna onmogelijk! Niet alleen voor de bouw van de

Pyramide

Werd graniet gebruikt, ook zijn er duizenden stenen vazen gevonden dicht bij de Pyramide van Djoser. Deze steen vazen stammen uit een tijd van voor 2800 v. Chr. en zijn gemaakt van de hardste steensoorten zoals dioriet, gneis en graniet. Om deze steensoorten te bewerken moet je harde gereedschappen gebruiken zoals diamantboren, diamant slijptollen en (cilinder) boren e.d. Maar in die tijd bestonden dit soort gereedschappen niet. Het wiel was nog niet eens uitgevonden, ijzer kende men nog niet, laat staan boren, zagen en draaitafels. Toch hebben vele van deze stenen voorwerpen een perfecte vorm, met figuren erop. De piramides zijn in de wereld te vinden tot op de oceaanbodem toe. Ook rond de wereld zijn er piramides in verschillende vormen te bezichtigen. Zo zijn er piramides in Noord en Midden-Amerika, Mesopotamië, Afrika en China. Sommige zijn te vinden op de oceaanbodem bij Cuba of Japan. Ze zijn vaak gebouwd in andere tijdperioden en anders in opbouw. Vaak zijn ze door latere volkeren in opnieuw gebruik genomen en herbouwd. Daarnaast zijn er nog veel meer bouwwerken gebouwd in de oudheid van steen die vaak een religieus of astronomische doel hadden. Soms diende ze als heilige rituele tempel of begraafplaats, maar ook als kalender om de seizoenen aan te geven.

Wie waren de bouwers van de grote piramiden bij Mexico stad?

Mogelijk zijn de Farao’s helemaal niet de bouwers geweest van de piramides en hebben ze deze pas later in gebruik genomen. Een mooi voorbeeld hiervan is ook het grote Pyramide complex van Teotihuacan niet ver van Mexico stad. Het zou gebouwd zijn nog voor onze jaartelling. Ook deze bouwers maakte deze piramides met grote nauwkeurigheid. Zo is de afstanden tussen de zon en de maan op schaal terug te vinden in de afstand tussen de piramides van de Zon en de Maan. Ze diende een astronomisch doel en zijn een afspiegeling van het heelal. Het blijft onbekend wie de bouwers zijn, maar ze bewerkte ook de meest harde steensoorten als graniet. Meer dan 500 jaar voor het ontstaan van de Azteekse cultuur werd deze toenmalige metropool door de bouwers ervan verlaten. De naam Teotihuacan betekent in die taal van die tijd ”Godenstad”.

Voor de komst van de Spanjaarden waren er 3 koninkrijken. De Maya’s hadden hun koninkrijk op het Yucatán-­schiereiland van Mexico en de Azteken leefden in het huidige Centraal- Mexico. De Inca’s bouwden een rijk op in Zuid-Amerika en kende een hoger beschaving niveau dan Europa in die tijd. Ze bouwden allen tempels of piramides en stonden bekend om hun beschavingspeil, gevoel voor kunst, wiskunde en astrologie en architectuur. Allen zijn ze door massa slachtingen van de Spanjaarden hun koninkrijken kwijtgeraakt. De komst van de Spanjaarden zorgden voor de vernietiging van tempels en koninkrijken.

De Spanjaarden die rond 1535 N.Chr. Zuid-Amerika probeerde te veroveren, waren ook verrast door het hoge beschavingsniveau van de koninkrijken die ze in de nieuwe wereld van Centraal en Zuid-Amerika aantroffen. Zo ook het wel georganiseerde Inca rijk, dat zich van Colombia tot Argentinië uitstrekte. De Spanjaarden waren vooral ook verrast door de vele bouwwerken van steen, waarvan ze dachten dat ze onmogelijk gemaakt konden zijn door de Inca’s zelf in de laatste 200 jaar voor hun komst. Toen de Spanjaarden vroegen naar de bouwwerken zoals

Sacsayhuaman bij Cusco(Peru) of Puma Punka (Bolivia), vertelden de Ina’s dat zij deze niet hadden gebouwd, maar andere mensen of “goden”, lang voor hun tijd. De Spanjaarden probeerde veel van deze bouwwerken te vernietigen, omdat ze in hun ogen heidens waren en bouwden vaak op de overgebleven fundamenten van de tempels een kerk of ander gebouw. En als laatste voorbeeld wil ik het hebben over de pre Inca’s, Inca’s en de Spanjaarden Duidelijk is te zien in Peru of Bolivia is dat de eerste bouwers de pre-Incas wel wisten om graniet te bewerken en wel zo dat ze de stenen naadloos op elkaar aan konden
sluiten. De Inca’s die konden dit niet, maar bouwden hun bouwwerken op die van de pre-Inca’.

De Spanjaarden

De Spanjaarden die wel metaal gereedschap tot hun beschikking hadden en het gebruik van het wiel kende, metselden de stenen afkomstig van vernietigende tempels of bouwwerken op met cement. Loop je bijvoorbeeld door de stad Cusco in Peru dan zie je duidelijk de verschillen. De granieten stenen van soms enkele tonnen, die naadloos met verschillende hoeken op elkaar passen zijn van de pre-Inca tijd. De Inca’s die uit een veel later tijdperk stamde (rond de 15e eeuw) probeerde hun voorgangers te evenaren, maar hebben geen naadloze bouwwerken of muren kunnen vervaardigen. De Spanjaarden metselde de stenen opnieuw op van hun voorgangers op met veel cement of mortel.

De pre-Inca waar weinig over bekent is, gebruikten technieken en gereedschap, dat de hardste steensoorten wist te bewerken. De pre-Inca kende ongekende technieken om deze harde steensoorten te bewerken, waarmee de bouwwerken mee vervaardigd waren. De beschaving van dit volk moet over grote astronomische kennis hebben beschikt en een veel welvarende beschaving dan de Inca’s die na hun kwamen. Dit is ook het geval met de Azteken die de piramide gan Teotihuacan bij Mexico stad aantroffen of de Farao’s
die de piramides in Egypte aantroffen en zich daar vervolgens gingen vestigen.

Hoe zouden de pre-Inca de stenen bewerkt hebben?

Niemand weet hoe de stenen zo naadloos op elkaar passen en spiegel glad zijn gemaakt, zonder het gebruik van de technieken van een lazer of diamantzagen of boren om gaten te vrezen. Sommige stenen werden over honderden kilometers verplaatst (van de steengroeve naar de tempels) die vaak hoog op de berg liggen. Dit zou zonder het wiel bijna onmogelijk zijn of alleen als ze de zwaartekracht wisten op te heffen. Alleen door de stenen te smelten zouden de meters grote stenen met meer dan 8 hoeken in elkaar smolten kunnen worden. De hitte die daarbij vrij komt zou de verglazende de zijkanten van de enorme stenen verklaren. ook zou dat verklaren waarom de stenen een spiegel glad oppervlak hebben. En dit in een periode van misschien wel 15.000-20.000 duizend jaar voor Christus. In die tijd leefde de mensen in Europa nog in grotten en liepen rond in beren vellen. In Amerika leefden omstreeks 15.000 v.Chr. de eerste Indianen, maar waren te primitief nog om bouwwerken te maken.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen