Plastic verteerd tot gevaarlijke minuscule deeltjes

Wolken van plastic in het zeewater. Plastic drijft of zweeft bijna gewichtloos in water en wordt vooral in derde wereldlanden in het rivierwater weggegooid. Het plastic drijft vervolgens met grote hoeveelheden naar zee. Daar komt het op de stranden te liggen of drijft voor duizenden kilometers verder mee met de oceaanstromingen, die soms bij elkaar komen. Door waar zeestromingen om elkaar heen draaien als mega draaikolken (zoals in de Sargassozee). Hier komt het plastic in grotere concentraties voor en is vanuit de ruimte met satelliet foto’s te zien als mistige wolken gevormd door minuscule plastic deeltjes in het zeewater. Ook op het land is de vervuiling in derde wereldlanden het grootst en zie je plastic liggen op vuilstortplaatsen, woestijn, in de straten of langs de weg.

Plastic vergaat niet

Plastic kan niet vergaan zoals men denkt. Wel is na zo’n 10 of 20 jaar een plastic zak of flesje verdwenen. Dit verteren komt door de invloed van de zon of andere verwering processen zoals wind en golfslag. Ook de op land en zee levende bacteriën hebben een groot aandeel in de vertering van het plastic, door er minuscuul kleine gaatjes erin te maken. Uiteindelijk blijven er slechts de plastic moleculen over. Het is onzeker in hoeverre deze overblijvende chemische moleculen nog ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu, natuur of de mens.
De steeds kleiner wordende stukjes plastic lossen uiteindelijke helemaal op, waarbij chemische en giftige componenten of moleculen (polymeren) vrijkomen. Veel van deze moleculen zijn zwaarder dan water en zinken zo langzaam in de bodem of de zeebodem.

Chemische stoffen komen in de voedselketen

Plastics bevat dus gifstoffen als ftalaten (beruchte weekmaker). Hierdoor kunnen microscopisch kleine deeltjes in cellen van planten en diersoorten terecht komen. Vooral de diersoorten die bovenin de voedselketen staan, hebben het gevaar om hoeveelheden chemische stoffen binnen te krijgen. Doordat chemische stoffen niet verteren en moeilijk uit het lichaam verdwijnen, hebben roofvissen, pinguïns, maar ook op land levende diersoorten een zeker risico om ziek te worden of in het ergste geval om dood te gaan, ook de mens.

Doodgaan van de honger met een volle maag

Helaas zijn er nog meer gevaren die worden veroorzaakt door het drijvende plastic in zee. De grotere stukjes worden vaak door vogels en zeedieren aangezien als voedsel en eenmaal opgenomen in de maag kan het lichaam deze niet verteren. Zo sterven miljoenen diersoorten van de honger omdat hun maag vol zit met plastic. De minuscule plastic deeltjes die als (on) zichtbare mistflarden in het water zweven kunnen gemakkelijk ook zo in het lichaam komen van walvissen of ander oceaan leven.

Wereldverbeteraars

Het opruimen van de immense drijvende plastic afvalsoep in de Stille Oceaan heeft veel milieubeschermers bezig gehouden, zo ook wereldverbeteraars als de Nederlandse uitvinder Boyan Slat. Deze jongeman heeft met zijn ingenieuze uitvinding een oplossing gevonden om zwevende plastic deeltjes uit het zeewater te filteren met hulp van de stroming van het zeewater. Hij hoopt hiermee ook grotere projecten op te kunnen zetten die plastic weer uit zee terug kunnen brengen naar land om eventueel her te gebruiken.

Recyclen

Iedereen kan natuurlijk zijn aandeel leveren door geen of zo min mogelijk plastic te kopen. Als je het dan toch niet kan voorkomen, is het belangrijk om te recyclen zodat het hergebruikt kan worden. Uiteindelijk kan dit plastic hergebruikt worden voor materialen als plastic bloempotjes, kratten, landbouwfolie etc. Het grote voordeel van plastic recyclen is dat er geen nieuw plastic hoeft te worden geproduceerd. Daardoor zijn er minder fossiele grondstoffen nodig en wordt er flink bespaart op de uitstoot van C02. Als je 1 boterkuipje recyclet, kan een 60 Watt-lamp maar liefst 6 uur branden. Het ingezamelde plastic wordt, zo als wel eens wordt beweerd, nooit opnieuw bij de rest van het vuilnis gegooid. Sorteren kost tijd en geld en de kwaliteit van het ingeleverde en gerecyclede plastic is beter als het gescheiden wordt ingebracht.

Duurzame initiatieven

Marius Smit is de oprichter van ‘Plastic Whale’; en de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. De missie van Plastic Whale is begonnen met het idee om de Amsterdamse grachten vrij te maken van plastic, door simpelweg het plastic afval op te vissen met een visnet en vervolgens om te smelten tot een plastic boot. Smit plaatste hiervoor een oproep voor hulp en aan die oproep is massaal gehoor gegeven. In vijf jaar tijd is Plastic Whale uitgegroeid tot een snelgroeiende social enterprise met vrijwilligers, sponsoren, investeerders, partners en vele klanten. Het bijzondere is dat Marius nog nooit aan marketing of acquisitie heeft gedaan. Het verhaal verkoopt zichzelf en de nieuwe duurzame onderneming produceert nu van plastic afval: skateboards (op popfestivals gemaakt van plastic doppen van flessen) ,plastic speelgoed tot kunst objecten als lampenkappen. Dit door simpel o.a. het plastic te reinigen, te vermalen, om te smelten en in een vorm te drukken. Momenteel kan je ook meerdere plastic boten door de Amsterdamse grachten zien varen, die gemaakt zijn van gerecycled plastic, met daarin mensen die gemotiveerd zijn om het plastic met netten uit het water te scheppen. Hopelijk gaan meer mensen wereldwijd het voorbeeld van Marius Smit volgen, door gebruikt plastic bij inzamelpunten in te leveren, die het vervolgens omsmelten tot nieuwe plastic materialen. Vervang plastic door o.a. glas of karton verpakkingen.

Aardolie en chemische stoffen

Plastic bestaat aardolie en chemische stoffen en is slecht voor het milieu. Soms ‘lekken’ zelfs gevaarlijke verpakkingsmiddelen deze chemische stoffen uit naar het voedsel product. Daarbij komt plastic dus ook in zee en ookal zouden we het er weer uit kunnen ‘vissen’ blijft het een kostbaar en tijdrovend werk om het weer uit zee terug te winnen. Plastic flessen met statiegeld zijn dus een goed initiatief, net als het beboeten van vervuilers. Hervulbare verpakkingsmiddelen is een goed middel en gelukkig gebruiken we steeds plastiek boodschappen tasjes. Ook zou het goed zijn om een goede vergoeding per kilo te geven, voor het inleveren van gebruikt plastic. Waardoor er meer zou worden ingezameld in arme landen. Hierdoor hoeven geen arme mensen in onmenselijke omstandigheden op vuilnisstortplaatsen te werken.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen