Recyclen van papier is vooral goed voor het milieu

Recyclen van papier goed voor het milieu. Nederland loopt vooraan in Europa op het gebied van recycling. Gerecycled oud papier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton en de verhouding ligt in Nederland op ongeveer 75% oud papier en 25% houtvezels.

Minder bomen kappen

Doordat men papier recycle hoeven er veel minder bomen worden gekapt en de watervervuiling neemt wel met 96% af! Ook kost het 60% minder energie dan als je nieuw papier maakt van houtpulp. Ongeveer 75 procent van het papier dat we hebben gebruikt word weer ingezameld en terug gebracht naar de fabrieken die er weer nieuw papier van maken. Veel mensen weten niet dat het papier dat ze gebruiken voor de helft uit gerecycled papier bestaat. Als men dus gewoon hun papier recycle worden er veel bomen bespaart en kost het een stuk minder energie.

5 tot 6 keer recyclen

Oud papier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton in Nederland. Toch blijft hout altijd nodig om nieuw papier en karton te maken. Papier kan niet oneindig gerecycled worden: na 5 tot 6 keer recyclen is de vezel versleten, omdat ze te kort worden. Bij de productie van papier blijven dus voor een deel verse houtvezels nodig en 25% van de grondstoffen is dan ook verkregen uit hout. Voor een groot aantal papierproducten is de inzet van gerecycled oud papier hoog. Voor papieren en kartonnen verpakkingen, krantenpapier, wc-papier en handdoekjes ligt dit zelfs tussen de 80-100 procent uit gerecycled papier.

De Nederlandse papierproducenten halen hun grondstoffen uit bossen die op verantwoorde manier beheerd worden. Maar ben je een krantenmens of lees je alles digitaal?

– Voor iedere boom die gekapt wordt, wordt er weer één terug geplant, want anders komen er geen nieuwe bomen bij.
– De papierindustrie wereldwijd gebruikt 9% van de boomstammen die gekapt worden en 94% van het hout dat gebruikt wordt door de Europese papier en – kartonindustrie is afkomstig uit Europese bossen die op verantwoorde manier beheerd worden.
– De overige 6% is vooral afkomstig uit Noord-Amerika.
– Door gebruik te maken van hout afkomstig van productiebossen, plantages en multifunctionele bossen wordt de druk op de oorspronkelijke bossen vermindert.
– Hardhout uit tropische bossen is te hard en gelukkig niet geschikt voor de papier productie.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen