Regering wil alle Nederlandse kolencentrales sluiten

De regering heeft aangekondigd om de elektriciteitsproductie van drie overgebleven kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors te verlagen om de CO2-uitstoot te verminderen. De Hemweg centrale van Nuon is al eind 2019 gesloten en het kabinet wil uiteindelijk de laatste 3 kolencentrales ook sluiten voor 2020-2030.

Nederlandse Kolencentrales

Er wordt al gekeken of sluiting van één van de kolencentrales binnenkort al mogelijk is. Afhankelijk van de kosten, zal het kabinet dus kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen. Elektriciteit dat ‘normaal’ wordt opgewekt uit kolen, kan tijdelijk ook door gascentrales opgewekt worden, die nu niet in werking zijn. De gascentrales stoten altijd nog minder dan de helft aan CO2 uit en geven veel minder luchtverontreiniging dan kolencentrales. Ook kan tijdelijk groene stroom uit Duitsland gehaald worden, tot we zover zijn dat de duurzame energie in Nederland voldoende elektriciteit opwekt voor het hele land.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 dichtgaan, maar als het aan veel natuurorganisaties ligt, ‘kunnen ze beter vandaag nog dicht dan morgen’. Het klimaatakkoord van Parijs waar bijna 200 landen in de wereld voor getekend hebben is bindend waarin afgesproken is om de opwarming van de aarde binnen de 2 graden te houden (en te streven naar 1,5 graad). wetenschappers voorspellen dat een hogere temperatuur stijging rampzalige gevolgen heeft voor het klimaat. Om hieraan te voldoen moeten landen veel duurzame maatregelen treffen, waaronder het sluiten van hun kolencentrales. In Europa zijn er op dit moment nog 288 kolencentrales te gaan en zelfs plannen om 96 nieuwe centrales te bouwen? In Nederland zijn er nog 3 kolencentrales open. Nederland stopt vervroegd met kolen vanwege de Urgenda rechtszaak, en om aan de klimaat doelen te voldoen die in Parijs gesteld zijn. Van de 10 kolencentrales in Nederland zijn er 5 gesloten in 1016 en 2017, volgens de afspraken in het Nationale energieakkoord.

Urgenda voor duurzaamheid

Marjan Minnesma van stichting Urgenda voor duurzaamheid, reageerde gisteren opgetogen op het nieuws dat het kabinet nu toch klimaatmaatregelen neemt om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Hiermee toont de regering aan dat ze de klimaatopwarming serieus nemen en volgens het Parijs akkoord de klimaatopwarming onder de 1,5 graden probeert te houden. De Nederlandse kolencentrales stootten in 2015 bijna 30 miljoen ton CO2 uit. Dat is 15 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

De overheid heeft te horen gekregen in het Urgenda-vonnis dat het tot tot eind 2020 de tijd heeft om aan de 25% CO2-reductie te voldoen.

April 2020: om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, heeft nu het kabinet bekend gemaakt dat ze langzaam beginnen met afschalen van de laatste kolencentrales, die uiteindelijk allemaal dicht moeten voor 2030.

kolencentrales

Mens, milieu en klimaat wordt gespaard bij sluiting van de kolencentrales. De klimaatopwarming is nog niet eens het belangrijkste om de kolencentrales te sluiten. De gezondheidsschade veroorzaakt door de kolencentrales is enorm. Veel mensen met longproblemen hebben het extra moeilijk, met de fijnstof van kolencentrales. Daarnaast zorgt de uitstoot van fijnstof, dat er ook nog eens voor extra longproblemen en gezondheidsproblemen elk jaar bijkomen, als hard en vaatziekten, waardoor slachtoffers van het fijnstof, eerder komen te overlijden.

Fijnstof en stikstofdioxide

Naast fijnstof stoten de kolencentrales ook nog een deel stikstofdioxide uit, wat samen met fijnstof zorgt voor de vorming van smog. Ook voor de natuur zijn deze kolen rookgassen zeer milieuonvriendelijk, omdat er gevaarlijke stoffen in zitten als zware metalen (kwik) en chemische stoffen als zwaveldi- oxide.

Gezondheid en economische schade

De totale economische schade van de kolencentrales wordt  niet mee berekend in de winstcijfers. Maar de kosten van de gezondheidszorg, doordat mensen ziek worden en minder kunnen werken, veroorzaakt door de rookgassen van de kolencentrales van de hele EU worden geschat op 60 miljard euro. Zo zijn alle kolencentrales in de EU jaarlijks verantwoordelijk voor in totaal 1800 miskramen, een totaal van 2 miljoen dagen medicijngebruik, 4 miljoen ‘verloren’ werkdagen, waarin iemand afwezig is of minder actief en 28 miljoen situaties met ademhalingsklachten. In totaal is de totale schadepost voor Europa maximaal 60 miljard euro per jaar. Kosten die we uit kunnen sparen door de kolencentrales te sluiten en door over te schakelen op schone energie.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen