Roundup laat onze bijen en hommels sterven

Roundup laat onze bijen sterven, maar ook wij gaan er langzaam aan kapot. Al eerder hebben het gehad over bijensterfte door bestrijdingsmiddelen en het gaat dan niet om de terug gang van honing bijen alleen, maar ook bijvoorbeeld dat heel veel vruchtbomen niet bestoven worden en de fruit productie terug loopt. Dit kan alleen al ernstige gevolgen hebben voor de fruitkwekers maar ook voor bloemen en planten die geen zaad of vruchten maken zonder bestuiving.

Conclusies van wetenschappers

Bestrijdingsmiddelen maken de bijen vatbaarder voor parasieten als de varroamijt. En door een slechte voeding bezwijken de insecten weer eerder onder de virussen die de varroamijten verspreiden. Professor in de biologie Dave Goulson:

Roundup nog steeds toegestaan

Onkruidverdelger Roundup is in ons land nog steeds toegestaan om te gebruiken in de landbouw. Nederland staat wereldwijd in de top 3 met het hoogste gifgebruik per hectare, toch wordt hier vanuit de politiek niets aan gedaan. Het is de lobby van Monsanto niet alleen in Nederland gelukt om het verbod zo lang mogelijk uit te stellen.

Boze imkers zeggen

Pak lobbyisten van de chemische industrie en politici aan die zich daarmee inlaten. Desnoods smijt je ze (lang) de bak in wegens samenzwering. Bijen zijn namelijk een cruciale schakel in de verbouwing van voedsel. Het wegvallen van deze insecten leidt tot voedseltekorten en mogelijk zelfs ook tot hongersnoden.

Roundup en kanker bij mensen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat (het bestandsmiddel van Roundup) waarschijnlijk kankerverwekkend. Toch wordt het middel nog steeds volop gebruikt in de landbouw in Nederland. Waarom geven we jaarlijks miljarden uit aan onderzoek en bestrijding van kanker, maar pakken we de oorzaken niet aan? Er zijn al tal van onderzoeken verschenen uit verschillende landen die waarschuwen voor de gevolgen van het middel, maar het wordt nog steeds over onze appels en tomaten gespoten. Glyfosaat moet zo spoedig mogelijk verbannen worden in Nederland.

Roundup is niet leverschade in buitenland aangetoond

Een onderzoek van de International Journal of Environmental Research uit 2014, dat zich specifiek richtte op de volksgezondheid in derde wereldlanden concludeerde dat het immense gebruik van Roundup op het platteland door de Sri Lankaanse boeren heeft geleid tot een wijdverbreide chronische nierziekte die epidemische vormen begon aan te nemen in Sri Lanka. Een andere studie toonde aan dat de landbouwchemicaliën van Monsanto cellulaire- en genetische ziekten veroorzaakten bij de mensen die werkten op de Braziliaanse soja-velden. Causale verbanden die ons wakker zouden moeten schudden

Nier- en leverschade

Roundup is niet alleen kankerverwekkend. Wetenschappelijk onderzoek van wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk hebben onderzocht wat voor schade van het populaire bestrijdingsmiddel Roundup kan toebrengen aan het menselijk lichaam. Uit de studie bleek dat het langdurig gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup zelfs bij minieme hoeveelheden kan leiden tot nier- en leverschade.

Kleine hoeveelheden Roundup in water hebben grote gevolgen

In het onderzoek hebben de wetenschappers vooral de focus gelegd op de invloed van Roundup en glyfosaat op de genexpressie in de nieren en lever. De doses Roundup die aan het water werd toegevoegd was velen malen kleiner dan de hoeveelheid Roundup dat normaliter bijvoorbeeld is toegestaan in de drinkwater van Verenigde Staten. De testresultaten waren schokkend. Veel ratten verloren 25% van hun lichaamsgewicht, hadden last van gezwellen, inwendige- en uitwendige bloedingen en waren extreem uitgeput.

Gevaarlijke medicijnen

Worden niet toegelaten waarom een gevaarlijk gif wel?
Ook medicijnen worden getest op ratten om te zien of ze veilig zijn. Indien een medicijn dit soort gevolgen zou hebben voor de ratten, zou het medicijn nooit goedgekeurd worden om op de markt gebracht te worden. Waarom zouden we Roundup wel toelaten voor gebruik?

De uitkomsten van de vele onderzoeken naar de gevolgen van Roundup geven aan dat een kleine dosis Roundup in milieu relevante termen tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Niet alleen bij mensen alleen, maar ook bij dieren. (we draaien het even om). Indien we dagelijks worden blootgesteld (rivieren, tuinen, parken, voetbalvelden en scholen) kan Roundup gezien worden als een gevaar voor de volksgezondheid.

De mens is onwetend of wordt onwetend gehouden

Als we het bovenstaande lezen dan lijkt het erop dat de gezondheid van de mens net zo nietig is als een insect. Ook wij krijgen uiteindelijk lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten die moeilijk in verband gebracht kunnen worden met het voedsel dat we jaren lang hebben gegeten of de gemeente tuin die altijd met onkruid bestrijding middelen werd bespoten.

Kwestie van vraag en aanbod?

Biologisch voedsel kan de redding betekenen. Hoe meer vraag naar biologisch, hoe minder gif er wordt gebruikt. Ook wordt er dan uiteindelijk een politiek standpunt gemaakt dat mensen geen gif meer willen slikken en hun gezondheid belangrijker vinden. Samen kunnen we door het gebruik van biologisch voedsel het verschil maken.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen