Rozentelers in Ethiopië hebben onrecht fairtrade keurmerk

Rozentelers in Ethiopië hebben onrecht fairtrade keurmerk. Verreweg de meeste rozen komen tegenwoordig uit Afrika, vooral uit Kenia en Ethiopië. Tienduizenden jonge vrouwen werken in die sector en daarmee is het voor veel gezinnen een kans op een beter bestaan.

Kwekerijen

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij sommige kwekerijen onderbetaling, seksuele intimidatie en onbeschermd werken met pesticiden aan de orde van de dag. Certificering lijkt het sleutelwoord, maar vooralsnog is het aandeel ‘eerlijke’ rozen nog erg laag. Hoe weet je als consument zeker dat je rozen boeket niet uit ‘oneerlijke’ rozen bestaat? Wel dan koop je het Fair Trade toch? Helaas blijkt dat dit toch weer niet te werken zoals het zou moeten. Mensen leven nog steeds in armoede en onder de leven standaard. Met een loon van 30 euro per maand kunnen de werknemers maar net het meest noodzakelijke kopen en leven in uitzicht loze omstandigheden.

Gekweekt in Afrika

Is een roos eenmaal gekweekt in Afrika, dan is de kans groot dat ze naar Nederland komt. Bloemen van over de hele wereld, komen naar Nederlandse veilingen. Op de veiling van Flora Holland worden jaarlijks zo’n 3 miljard rozen verhandeld. Eén van de Nederlandse grote rozenkwekers, Zuurbier & Co, heeft ook een kwekerij in Afrika. De kwekerij ligt in Kenia, rondom het Naivasha-meer.

vrouwen werken

Rozentelers in Ethiopië

Gebruiken te veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dat geldt ook voor de Nederlandse rozentelers in Ethiopië, brengt een levenscyclusanalyse van Abiy Sahle aan het licht.

Ethiopië

De rozenteelt was de afgelopen jaren booming business in Ethiopië. Op dit moment zitten er zo’n honderd rozentelers. De kleinste telen rozen op vijf hectare met plastic kassen, de grootste zijn maar liefst tweehonderd hectare groot. Ongeveer de helft van de bedrijven is in buitenlandse handen. Vooral Nederlandse tuinbouwers hebben de afgelopen jaren in Ethiopië geïnvesteerd. Als onderdeel van zijn masterstudie heeft Sahle, inmiddels afgestudeerd en werkzaam bij de Ethiopische exportorganisatie voor tuinbouwproducten, informatie verzameld van 21 rozentelers.

Duurzame productie?

‘Door de internationale concurrentie is duurzame productie een issue geworden’, zegt Sahle. ‘Daarom moeten de milieuprestaties van de bedrijven verbeteren.’ Zijn levenscyclusanalyse wijst uit dat de rozentelers veel kunstmest gebruiken, waardoor veel meststoffen wegspoelen in de bodem. Bovendien kost de productie van kunstmest veel energie. Verder zorgen vooral pesticiden en insecticiden voor giftige stoffen in het milieu. Deze zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de milieu­ schade

Blootstelling aan chemicaliën

Het komt regelmatig voor dat vrouwen worden blootgesteld aan agressieve chemicaliën. Dit kan gevolgen hebben voor hun gezondheid, bijvoorbeeld huiduitslag, benauwdheid of onvruchtbaarheid. Verder komen de velen pesticiden in het milieu terecht waar ook de mensen leven. Zo worden ook in de vissen pesticiden aangetroffen die door de plaatselijke bevolking gegeten worden. Het cirkeltje is weer rond en onschuldige en niet wetende mensen worden daar opnieuw het slachtoffer van.

Fair Trade bied geen garantie en het zijn vooral

De eigenaren en investeerders die er elke dag rijker van worden. Dit keurmerk ziet er (als alles goed gaat) vooral op toe of mensen een eerlijk loon verdienen. Of mensen gif binnen krijgen niet en het beste zou zijn als een product beiden keur merken voert die van Biologisch en Fair Trade. Ook zouden deze keurmerken duidelijk te zien moeten zijn voor ons als eerlijke koper. We zouden toch niet willen dat een giftig boeket onder de neus wordt gestopt van onze geliefde of dat een ander nog steeds hierdoor ziek wordt of als slaaf moet leven.

In Afrikaanse landen

Waar de bloemen vandaan komen werkt Hivos met lokale organisaties die trainingen geven op kwekerijen, juridische ondersteuning bieden aan vrouwen en pleiten voor betere arbeidswetgeving. Internationaal zit Hivos met kwekers, handelaren en certificeringsorganisaties aan tafel om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bloemensector te bevorderen.

Nederland

Moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook in het buitenland. Nederlanders zouden alleen eerlijke producten moeten kopen en ieder voor zich is daar ook onder andere verantwoordelijk voor.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen